Valitse taso

Konsernihallinto

Konsernihallinto luo edellytykset2013 Kesä MKivistö web.jpg

 • kaupunginvaltuuston
 • kaupunginhallituksen
 • kaupungin johdon ja
 • koko kaupunkikonsernin

tulokselliselle toiminnalle sekä vastaa

 • strategisesta suunnittelusta
 • talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta
 • omistajaohjauksesta
 • hankinnoista
 • viestinnästä ja markkinoinnista sekä
 • tuottaa kaikille toimialoille riittävät, asianmukaiset ja yhtäläiset hallintopalvelut.

Johtaminen

 Konsernihallinto jakautuu kahteen toimintatasoon

 • strategisen ohjauksen ja kehittämisen tasoon
 • operatiiviseen tasoon

Strategista ohjausta ja kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä johtaa kaupunginjohtaja ja hänen alaisuudessaan muut johtavat viranhaltijat ja toimihenkilöt toimintasäännössä ja toimenkuvissa määritellyn tehtäväjaon mukaisesti. Strategiseen ohjaukseen kuuluvat kaupunginsihteerin, II kaupunginsihteerin, strategiajohtajan, rahoitusjohtajan, henkilöstöjohtajan, kaupunginlakimiehen, kehitysjohtajan ja turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön virat sekä muita virkoja ja työsuhteita.

Operatiivista toimintaa muutoin koordinoi kaupunginsihteeri ja operatiivisen tason toimintaa johtavat kaupunginsihteeri, II kaupunginsihteeri, strategiajohtaja ja rahoitusjohtaja sekä matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja alla olevan vastuualuejaon mukaisesti. Vastuualueiden strateginen toiminnanohjaus ja hallinnollinen esimiehisyys jakautuu seuraavasti:

Kaupunginsihteeri: Asiakirjahallinto, assistenttipalvelut, hankinnat ja kilpailuttaminen,tietohallinto ja osallisuus sekä turvallisuus- ja riskienhallinta.

II kaupunginsihteeri: viestintä ja markkinointi.

Talous- ja rahoitusjohtaja: talous ja rahoitus.

Strategiajohtaja: Strategiatyö ja kehittäminen, työllisyys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen.

Matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja: Matkailu ja tapahtumat, asiakaspalvelu.

 

Operatiivinen taso jakautuu 11 tiimiin.