Palvelut
Valitse taso

Harrastusavustushaku

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksen haku syyskaudelle 2019 on avattu kaupungin verkkosivuilla. Vain kaupungin nettisivujen kautta tulleet hakemukset huomioidaan. Tuki on tarkoitettu vähävaraisille lapsiperheille. Hakemukset tulee lähettää 19.8.2019 mennessä.

Tuki suunnataan alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi. Tulorajan ja oikeuden tukeen tulee tarkistaa alla olevan laskurilla avulla ennen lomakkeen täyttämistä.

Taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Lappeenrannassa. Tukea myönnetään vain sellaisiin harrastuksiin, joiden toiminta tapahtuu kaupungilta vuokratuissa kohteissa ja joiden järjestäjänä toimii seura, yhdistys ja/tai taiteen perusopetuksen oppilaitos.

Tuki harrastustoimintaan on yksilötukea. Tukea ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla vain lukukausimaksun suuruinen. Tukea ei myönnetä esimerkiksi harrastusvälineisiin tai lisenssimaksuihin.

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:
– Kotikunta Lappeenranta
– Voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus jossakin seurassa, kerhossa, yhdistyksessä ja/tai oppilaitoksessa, joka toimii Lappeenrannassa
– Tulo- ja varallisuusrajat.


SIIRRY HAKEMUSLOMAKKEELLE

Hakemuslomakkeen yleinen osoite on https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/harrastus2019Huom! Kun avaat em. linkin, linkki muuttuu henkilökohtaiseksi linkiksi, joten ethän jaa sitä eteenpäin.

Lisätietoja:

Työllisyyskoordinaattori, puh. 040 652 8687, salla.peltonen@lappeenranta.fi 

Hyvinvointipalveluiden kehittämispäällikkö Sanna Natunen, puh. 040 522 9373, sanna.natunen@lappeenranta.fi 

Laskuri tulorajan ylityksen tai alituksen tarkastamiseen

Alla olevan laskurin avulla voit alustavasti arvioida, olisiko perheellänne mahdollisuus saada kaupungin myöntämää avustusta lasten harrastustoimintaan. Laskurin tulos on suuntaa antava eikä sido kaupunkia. Varsinainen hakemus on tehtävä 19.8.2019 mennessä erillisellä hakemuslomakkeella.

Arviointilaskurin kaikkiin kenttiin on tallennettava tieto. Mikäli esim. muita tuloja ei ole, täytetään kenttään luku 0 (nolla).

Perheen huoltajien yhteenlasketut nettotulot €/kk (verotuksen jälkeen kuukausittain käteen jäävä tulo, joka voi koostua palkkatuloista, yrittäjätuloista, työmarkkinatuesta tai KELA:n myöntämistä toimeentuloa turvaavista tms. avustuksista, eläkkeistä tms.)

Laske

Kulutusyksikkökohtainen vuositulo on yhteensä {vuositulo}. Erotus pienituloisuusrajaan on {erotus}.

Mikäli laskurin ilmoittama erotus on negatiivinen tai jos se ylittää vain hieman 14750 euron pienituloisuusrajan ja lasten harrastuskustannukset ovat suurin piirtein saman suuruiset kuin ylitys, kannattaa hakemus jättää.