Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto

TOIMINTASÄÄNTÖ 2017 - 2021

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vammaisneuvosto koostuu kaupungissa toimivien eri lappeenrantalaisten vammaisjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan vammaisten asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon muun muassa asioissa, joilla on vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteisön jäsenenä.

Kuntalaki 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus 28 § Vammaisneuvosto määrittelee;

”Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnan-hallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toiminta-edellytyksistä.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, Suomi allekirjoitti sopimuksen 06 / 2016:

”Sopimuksen osapuolet, katsovat että vammaisella henkilöllä tulisi olla mahdollisuus osallistua aktiivisesti päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat politiikkaa ja ohjelmia, mukaan lukien sellaiset, jotka suoraan koskevat heitä itseään.”

Vammaispalvelulaki – Uusi laki tulee voimaan vuonna 2019. ”Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädännön. Tarkoitus on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait. Lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.”

Vammaisneuvoston sihteeri
Esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja
Pia Pulliainen, asukasyhteyshenkilö
puh. 040 5494 740 / pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Tehdyt aloitteet, lausunnot ja esitykset
29.4.2019 ALOITE Hämmänauteensuosta esteetön luontokohde.pdf (625,4 kB)
17.4.2019 ALOITE KH_lle koskien maksuttomuutta Williparkin pysäköintitaloissa Inva -pysäköintiluvalla.pdf (675,1 kB)
17.4.2019 LAUSUNTO Avoimien tilaisuuksien tilojen esteettömyys Lpr kaupunki ja Eksote.pdf (492,6 kB)
1.4.2019 ESITYS Rantaraitin ja Veljeskodin esteettömyys SPR Piristäjien esitykset.pdf (506,4 kB)
1.4.2019 ESITYS Lappeenrannan linnoituksen esteettömyys SPR Piristäjien esitykset.pdf (521,2 kB)
27.3.2019 LAUSUNTO Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen osallisuus- ja arviointisuunnitelma.pdf (495,7 kB)
27.3.2019 ALOITE Esteettömän uimarannan rakentaminen Lappeenrantaan.pdf (498,3 kB)
17.10.2018 Vastaus Williparkkin antamaan vastineeseen ALOITE 18.4.2018.pdf (639,7 kB)
11.9.2018 LAUSUNTO EKSOTELLE vammaiskujetuksista Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto.pdf (305,4 kB)
18.4.2018 ALOITE Williparkki Oy.n omistamiin pysäköintitaloihin automaattinen rekisterinumeron tunnistuslaite.pdf (320,9 kB)
18.4.2018 LAUSUNTO Lappeenrannan kesäteatterin äänetoistosta ja siihen liitettävästä induktiosilmukasta.pdf (291,5 kB)
23.2.2018 LAUSUNTO katujen talvikunnossapidosta vammaisenuvoston esteettömyystyöryhmä.pdf (294,8 kB)
30.1.2018 LAUSUNTO Lokerikoista IsoKristiinan marketeissa Lappeenrannan kaupungin vammais- sekä vanhusneuvosto.pdf (361,8 kB)
25.1.2018 LAUSUNTO LE -paikkojen kartoituksesta Esteettömyystyöryhmä.pdf (242,9 kB)
25.1.2018 LAUSUNTO teatterin induktiosilmukoista Esteettömyystyöryhmä - Teatterikiinteistöt Oy.pdf (293,3 kB)
12.12.2017 LAUSUNTO Rakuunamäen osa-alueen OAS Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto.pdf (216,2 kB)
22.11.2017 ALOITE pysäköinnistä ja suojatien tarpeesta Tyysterniemen kärjen esteettömälle alueelle.pdf (211,9 kB)
13.11.2017 LAUSUNTO talousarvioesityksestä sekä strategiasta Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto.pdf (218,7 kB)
28.4.2017 KANNANOTTO maakuntauudistukseen LPR Vammaisneuvosto.pdf (225,4 kB)
6.3.2017 ALOITE LPR inva -paikkojen kartoittamisesta keväällä ja kesällä 2017.pdf (386,5 kB)
30.10.2017 LAUSUNTO maakuntaohjelmaluonoksesta Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto.pdf (223,8 kB)
2.1.2017 ALOITE Inva -pysäköintipaikoista Marian aukionläheisyyteen.pdf (374,9 kB)