Valitse taso

Viestintäohje

Kaupunginhallitus on 3.11.2014 hyväksynyt Lappeenrannan kaupungin viestintäohjeen. Ohje löytyy alasivuilta ja pdf-versio liitetiedostosta.

Lisätietoja antaa II kaupunginsihteeri, viestintäjohtaja Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776.

Sisällys

1. Viestinnän tavoitteet - Miksi kaupunki viestii?

2. Viestinnän perusviestit – Mitä kaupunki viestii?

3. Viestinnän kohde- ja sidosryhmät - Kenelle ja kenen kanssa viestitään?

4. Viestinnän yleiset periaatteet - Miten kaupunki viestii?

5. Viestinnän vastuut ja organisointi

6. Viestinnän välineet

7. Kansainvälinen viestintä

8. Viestintä erityis- ja kriisitilanteissa

9. Markkinointi

10. Viestintäyhteistyö

11. Viestinnän seuranta ja kehittäminen

 

Liitteet