Valitse taso

Kansainvälinen viestintä

Kaupunki viestii toiminnastaan kansainvälisesti erityisesti Venäjälle ja Eurooppaan. Ulkomaisille tiedotusvälineille välitetään tietoa asioista, joiden arvioidaan herättävän kiinnostusta myös kansainvälisesti. Kansainvälisessä viestinnässä noudatetaan samoja periaatteita kuin muussakin viestinnässä. Kansainvälisessä viestinnässä ei rajoituta ainoastaan kaupunkiorganisaation toiminnasta tiedottamiseen, vaan siinä voidaan huomioida Lappeenrannan alueen asiat laajemmin-kin.

Kansainvälistä viestintää toteutetaan pääsääntöisesti verkkosivujen, tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien sekä sosiaalisen median kautta, mutta myös messuosallistumisten ja mediavierailujen kautta.

Kansainvälisen viestinnän pääkielet ovat englanti ja venäjä. Näillä kielillä julkaistaan kaupungin esitteitä ja tiedotteita sekä kaupungin verkkosivuja tietyssä laajuudessa. Kaupungin verkkosivuja julkaistaan tietyssä laajuudessa myös muilla kielillä. Sosiaalisessa mediassa toimitaan englanniksi ja venäjäksi. Kaupungin asiakaspalvelu palvelee suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi.