Etusivu PalvelutPäätöksenteko ja talousViranhaltijapäätökset 30.11.2018 saakka
Valitse taso

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Tällä sivulla julkaistaan ne viranhaltijapäätökset, jotka on tehty ennen 1.12.2018. Tämän ajankohdan jälkeen tehtyjen päätösten verkko-osoite ja linkki ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Konsernihallinto:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Kaupunginjohtaja    

§ 48 / 2018 Yleinen päätös Vuokravapauden myöntämisestä Kimpisen koululle Lappeenranta-salissa 20.12.2018
Nähtävilläoloaika 2.11. - 23.11.2018

§ 49 / 2018 Yleinen päätös, LappeeFest tapahtuma 14.-15.6.2019
Nähtävilläoloaika 19.11.-10.12.2018

§ 50 / 2018 Yleinen päätös, menestyneiden urheilijoiden palkitseminen
Nähtävilläoloaika 19.11.-10.12. 2018

 

II kaupunginsihteeri

§ 4 / 2018 Hankintapäätös, Lappeenranta-salin naulakkopalveluiden hankinta 1.1.-31.12.2019 väliseksi ajaksi
Nähtävilläoloaika 2.11. - 23.11.2018

 

Rahoitusjohtaja


Kehitysjohtaja


Strategiajohtaja

§ 4 / 2018 Yleinen päätös, Senioriolympilalaisiin uusia vakiokävijöitä
Nähtävilläoloaika 19.11. - 10.12.2018

 

Tietohallintopäällikkö

 

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö

§ 7 / 2018 Yleinen päätös, Lappeenranta yrityslisä Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö, ateria kuljettaja
Nähtävilläoloaika 5.11.- 26.11.2018

§ 6 / 2018 Yleinen päätös, Lappeenranta yrityslisä Karnomin Oy, ravintolatyöntekijä
Nähtävilläoloaika 5.11. 26.11.2018

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Nuorisotoimenjohtaja

 

Kulttuuritoimenjohtaja

§18 / 2018 Henkilöstöpäätös, Virkamääräys museotoimenjohtajan tehtävien hoitamiseksi 1.1.-31.3.2019

Nähtävilläoloaika 31.10.-21.11.2018

Teatterin toiminnanjohtaja

 

Opetustoimenjohtaja

 

Varhaiskasvatusjohtaja

 

Rehtorit

 

Toimintayksikön esimiehet

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä 

 

 

Kaupunginarkkitehti

 

Kaupungingeodeetti

§ 179/kaupungin myymät ja ostamat alueet, määräalan ostaminen LPA-tontista 405-4-61-5
Nähtävilläoloaika: 16.11.2018 - 9.12.2018

§ 178/kaupungin myymät ja ostamat alueet, määräalan hankinta As. Oy Lappeenrannan Matruusi 405-4-61-4
Nähtävilläoloaika: 16.11.2018 - 9.12.2018

§ 169/kaupungin myymät ja ostamat alueet, kiinteistöjen 405-535-6-203, 405-535-10-457, 405-538-14-7 ja 405-538-14-11 ostaminen
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2018

§ 175/varaamispäätös, tontin 405-68-50-1 varaaminen,
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2018

§174/kaupungin myymät ja ostamat alueet, kiinteistön 405-543-7-44 myynti
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2018

§ 170/kaupungin myymät ja ostamat alueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan tontin 405-4-34-3 myyntipäätös 
Nähtävilläoloaika: 1.11. - 22.11.2018

 

Kaupungininsinööri

§ 92/liikennemerkkipäätös, Kariniementielle pysäköintikielto
Nähtävilläoloaika: 20.11. - 11.12.2018

§ 91/liikennemerkkipäätös, Valtakadun LPA-alueen liikennemerkit
Nähtävilläoloaika: 20.11. - 11.12.2018

§ 89/liikennemerkkipäätös, Kiviharjunkadun liikennemerkkisuunnitelma
Nähtävilläoloaika: 20.11. - 11.12.2018

§ 88/liikennemerkkipäätös, Pysäköintikielto Onninkadulla
Nähtävilläoloaika: 15.11. - 7.12.2018

§ 87/liikennemerkkipäätös Kauppakadun pysäköintipaikat Gallerian kohdalla
Nähtävilläoloaika: 14.11. - 5.12.2018 

§ 83/liikennemerkkipäätös, Rauhanrinne liikennemerkkipäätös
Nähtävilläoloaika: 6.11. - 27.11.2018

§ 82/liikennemerkkipäätös, Muukontien nopeusrajoitus ja suojatiemerkit
Nähtävilläoloaika: 31.10. - 21.11.2018

§ 81/liikennemerkkipäätös, Liikennemerkkien poisto Ratakatu 28 kohdalla
Nähtävilläoloaika: 31.10. - 21.11.2018

§ 79/kadunpitopäätös, Kadunpitopäätös
Nähtävilläoloaika: 30.10. - 20.11.208

Kunnossapitopäällikkö

 

Maaseututoimenjohtaja

 

Suunnittelupäällikkö

  

Toimialajohtaja

§ 34/Hankintapäätös, Lpr:n urheilutalon keilahallin ratojen 1-8 bumpperiurakka 
Nähtävilläolaika: 7.11. - 28.11.2018

§ 35/Hankintapäätös, Lpr:n urheilutalon keilahallin pistelaskujärjestelmäurakka
Nähtävilläoloaika: 12.11. - 3.12.2018

§ 36/Hankintapäätös, Kimpisen urheilukeskuksen kunnostuksen vaihe 2, putkiurakka
Nähtävilläoloaika: 17.11. - 7.12.2018

§ 37/Hankintapäätös, Kimpisen urheilukeskuksen kunnostuksen vaihe 2, ilmanvaihtourakka
Nähtävilläoloaika: 20.11. - 10.12.2018

§ 38/Hankintapäätös, Kimpisen urheilukeskuksen kunnostuksen vaihe 2, sähköurakka
Nähtävilläoloaika: 20.11. - 10.12.2018

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja


Terveysvalvonnan johtaja

§ 13 2018, Hammaskivenpoistolaitteen hankinta Joutsenon eläinlääkärinvastaanotolle.pdf
Nähtävilläoloaika: 5.11. - 26.11.2018

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

Pelastuspäällikkö

§ 13 Hankintapäätös. Pienkaluston hankinta Simpeleen sammutusautoon.pdf
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2018

§ 19 Hankintapäätös. Pienkaluston hankinta Simpeleen sammutusautoon.pdf
Nähtävilläoloaika: 13.11. - 4.12.2018

§ 16 Hankintapäätös, Harjakoneiden erikoisalustojen hankinta E-luokan öljyntorjuntaveneeseen
Nähtävilläoloaika: 8.11. - 29.11.2018

§ 12 Hankintapäätös, Väestöhälyttimienhankinta.pdf
Nähtävilläoloaika: 30.10. - 20.11.2018

§ 15 Hankintapäätös. Sammutusauton viestintävälineiden hankinnasta, Simpele.pdf
Nähtävilläoloaika: 31.10. - 21.11.2018

§ 11 Hankintapäätös, Pelastusvälineiden hankinta Simpeleen sammutusautoon.pdf
Nähtävilläoloaika: 2.11. - 23.11.2018