Valitse taso

Lappeenrannan Raatihuoneen korttelin arkkitehtuurikilpailu

Lappeenrannan kaupunki järjestää yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa suppean yleisen ideakilpailun Lappeenrannan raatihuoneen korttelin suunnittelusta. Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kilpailuna.

Kilpailutehtävänä on ideoida Raatihuoneen korttelin kehittämis– ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Korttelin eteläosassa sijaitseva seurakuntakeskus ei vastaa seurakuntayhtymän nykyisiä tilatarpeita, ja kilpailijoiden tehtävänä on esittää sen paikalle asuin–, toimisto- ja liikerakentamista. Kilpailulla etsitään eri-laisia toteutusmahdollisuuksia myös korttelin itäosaan, jolle on hyväksytty virastotalon tontin uudisrakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos vuonna 2017. Lisäksi kilpailulla etsitään ratkaisuja piha– ja katualueiden elävöittämiseen, toimintojen kehittämiseen ja korttelin kulkuyhteyksien ratkaisemiseen. Tavoitteena on löytää kaupunkikuvaan ja historiallisen korttelin erityispiirteisiin soveltuva ratkaisu, joka tukee tiiviimmän ja viihtyisämmän keskustarakenteen muodostumista. Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ei sido kilpailuehdotusten tekemistä. Kilpailuehdotuksia käytetään alueen asemakaavamuutoksen pohjana.

Aikataulut

Kilpailu alkaa 18.6.2018 ja päättyy 8.10.2018.

Kilpailuaika päättyy 8.10.2018. Kilpailuehdotusten asiakirjat varustetaan merkinnällä ”Lappeenrannan Raatihuoneen kortteli”. Ehdotukset toimitetaan määräpäivänä klo 16:00 mennessä alla olevaan osoitteeseen tai jätetään postin tai vastaavan kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi samana päivänä. Päivämäärän on käytävä ilmi lähetyksestä tai se on voitava tarvittaessa todistaa. Lappeenrannan kaupunki / Kaupunkisuunnittelu Villimiehenkatu 1 PL 11 53101 Lappeenranta

Kilpailu ratkaistaan ja tulos julkistetaan tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailuohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä kirjallisina palkintolautakunnalle tämän linkin kautta 13.8. mennessä.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan kilpailun internetsivuilla 27.8.2018 mennessä.

Kilpailualueen sijainti ja laajuus

Kilpailualue, jonka pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria, sijoittuu Lappeenrannan ydinkeskustaan ja käsittää Raatihuoneen korttelin sekä sitä ympäröivät katualueet. Suunnittelualueella sijaitsevat Lappeenrannan raatihuone siipirakennuksineen, seurakuntakeskus, seurakunnan toimistorakennuksena toimiva entinen pankkirakennus, asuinkäytössä oleva entinen rikkihappotehtaan pääkonttori ja entinen virastotalo. Lisäksi kilpailualueeseen sisältyvät Koulukatu Raatihuoneen korttelin eteläpuolella, Kauppakatu länsipuolella, Raastuvankatu pohjoispuolella ja Kirkkokatu itäpuolella. Kauppakadun kävelypainotteisen katualueen toisella puolella sijaitsee uudistumassa oleva kauppakeskus Armadan tontti. Idässä alue rajautuu Lottapuistoon ja sen eteläpuolella olevaan suojeltuun Lagerstamin taloon.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 55 000 euroa seuraavasti:

I palkinto 20 000 euroa

II palkinto 15 000 euroa

III palkinto 10 000 euroa

Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5 000 euroa.

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 %palkinnoista. Kilpailun palkinnoille haetaan verovapautta.

Kilpailun järjestäjät

Kilpailun järjestävät Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä.

Palkintolautakunta

Lappeenrannan kaupungin nimeäminä edustajina:

Pasi Leimi, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja

Joonas Grönlund, Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja

Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti

Matti Veijovuori, asemakaava-arkkitehti

Kimmo Hautamaa, kaavoitusarkkitehti

Lappeenrannan seurakuntayhtymän nimeäminä edustajina:

Kari Virtanen, talousjohtaja

Antti Erämo, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

SAFA:n nimeäminä edustajina

Simo Paavilainen, arkkitehti SAFA

Sakari Mentu, arkkitehti SAFA

SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisia ammattijäseniä ovat Simo Paavilainen, Sakari Mentu, Maarit Pimiä, Matti Veijovuori ja Kimmo Hautamaa.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm (mikko.holm@lappeenranta.fi).

Palkintolautakunta voi halutessaan kuulla myös muita ennalta nimeämättömiä asiantuntijoita muun muassa Etelä-Karjalan museosta ja seurakuntayhtymästä arvioidessaan ehdotusten toteutettavuutta, toiminnallisuutta, taloudellisuutta tai kaupunkikuvallista soveltuvuutta. Asiantuntijat eivät osallistu arvosteluun.

Kaupunkilaiset pääsevät myös kertomaan kilpailutöistä omat mielipiteensä.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille.

Aineisto

Kilpailuohjelma

Raatihuoneen_kortteli_kilpailuohjelma.pdf

Aineisto

Aineisto

Koko aineiston koko on 330mt ja se on ladattavissa yhtenä pakettina yllä olevasta linkistä. Linkistä avautuu ikkuna M-Files -palveluun, josta tiedosto on mahdollista ladata.

Voit halutessasi ladata liitteen 6 kuvat täysikokoisena tästä linkistä. Tiedoston koko on 830mt