Valitse taso

Green Leaf -juhlavuoden taidekilpailu

Lappeenrannan kaupunki etsii ideoita toteutettavaksi teokseksi Lappeenrannan keskustaan Paasikivenpuiston alueelle.

Lappeenranta voitti Euroopan komission myöntämän European Green Leaf Award -tittelin ja viettää voittovuotta vuoden 2021 aikana. Kaupungin ja sen kumppaneiden yhteinen Greenreality-toiminta on saanut palkinnon kautta tunnustusta teoista, tahdosta ja kehityksestä.

Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita alueelle toteutettavasta paikkasidonnaisesta pysyväisluonteisesta julkisesta teoksesta, joka luo paikalle omaa identiteettiä, lisää viihtyisyyttä ja tuo esiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tehtävän työn merkitystä. Taiteilijan toivotaan hyödyntävän teoksessa kierrätysmateriaaleja.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja korkeakoulusta valmistuneet kuvataiteen alumnit yksin tai työryhmänä.

Kilpailun järjestää Lappeenrannan kaupunki.

 

Mikä on Green Leaf?

European Green Leaf Award on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu alle 100 000 asukkaan kaupungeille, joiden ilmastopolitiikka ja toimet ovat esimerkillisiä ja edistyksellisiä. Sen tarkoituksena on antaa tunnustusta erityisen paljon ympäristöasioihin huomiota kiinnittäneille kaupungeille. Palkinnon jakoperusteissa painotetaan erityisesti pyrkimyksiä luoda vihreää kasvua ja saada aikaan uusia kestäviä työpaikkoja. 

Kilpailu oli kaksivaiheinen. Ensin kaupungit täyttävät kilpailuhakemuksen, johon listataan kaupungin tekoja useilla eri sektoreilla: ilmasto- ja energia, jätteet ja kiertotalous, kestävä liikenne, luonto ja biodiversiteetti, vesi sekä ilmanlaatu ja melu. Tuomaristo valitsee näiden hakemusten perusteella finalistit.

Kilpailun finaalissa painotettiin kolmea osa-aluetta: kaupungin sitoutumista vihreään kasvuun, kaupunkilaisten kannustamista ja viestintää tavoitteista sekä kaupungin mahdollisuuksia toimia ”vihreänä lähettiläänä”, eli kannustaa myös muita eurooppalaisia kaupunkeja kohti kestävää tulevaisuutta.

Lue lisää Greenrealitystä ja Green Leaf Awardista osoitteessa www.greenreality.fi

 
 

Kustannukset ja toteutus

Teoksen tai teosten toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat 30 000€. Kokonaiskustannukset käsittävät taiteilijapalkkion sekä teoksen toteuttamisesta, materiaaleista ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset.

Taiteilijan ei tarvitse esittää kilpailuvaiheessa laskelmaa materiaalien kustannuksista, mutta hänen tulee varautua jatkosuunnitelmissa kehittämään teosta niin, että kokonaiskustannukset eivät ylity.

Toteutettavan teoksen jatkotyöstämisessä taiteilija kehittää luonnostaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa, niin sen lopputulos vastaa taiteellisen laadun lisäksi kustannuksiltaan ja tekniseltä toteutettavuudeltaan tilaajan tavoitteita.

Lappeenranta voitti Euroopan komission myöntämän European Green Leaf Award -tittelin ja viettää voittovuotta vuoden 2021 aikana, jonka aika myös teoksen tulee olla toteutettuna kilpailuohjelmassa kuvatulle kilpailualueelle. Tavoitteena on, että teos valmistuu kesän/syksyn 2021 aikana.

 

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 6 000 € seuraavassa sijoitusjärjestyksessä:

1. 3 000 €
2. 2 000 €
3. 1 000 €

Palkinnot eivät ole verovapaita.

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti. Palkintolautakunta voi myös halutessaan jakaa kunniamainintoja.

Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen lukumäärää vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa.

Teoksen tilaamiseen johtaessaan palkinto katsotaan osaksi taiteilijapalkkiota. Jatkokehittämisestä ja toteutuksesta tehdään erillinen sopimus.

Arviointi

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen teemaan ja ideaan, taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä sen toteutus- ja kehityskelpoisuuteen.

Ehdotuksen tulee olla nimenomaan kilpailukohteeseen suunniteltu teos, eli se ei saa olla aiemmin julkistettu. Muuten teos voidaan hylätä.

Palkintolautakuntaan kuuluvat Lappeenrannan kaupungilta kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen, Elinvoima ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, viestintäjohtaja ja 2. kaupunginsihteeri Alina Kujansivu sekä alueen taiteilijoiden edustajat.

Lisäksi palkintolautakunta voi käyttää työssään asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan osallistu taiteelliseen arviointiin.

 

Kilpailuehdotusten lähettäminen ja aikataulu

Kilpailu alkaa 10.5.2021 ja päättyy 21.6.2021 klo 23.59. Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi.

Ehdotuksen tulee koostua yhdestä pdf-tiedostosta (kooltaan enintään 10 Mt), jonka nimenä on käytetty nimimerkkiä. Jos teoksen havainnollistamisessa on hyödynnetty jotain muuta mahdollista esitystapaa, kuten videota, tulee siihen liittyvän linkin ilmetä myös pdf-dokumentista.

Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, mutta kukin ehdotus pitää lähettää erillisenä tiedostona ja erillisellä nimimerkillä.

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa kilpailusta.

Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kysymykset tulee laittaa sähköpostilla osoitteeseen mikko.holm@lappeenranta.fi 23.5.2021 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 28.5. mennessä kilpailun internet-sivuilla.

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Nimimerkki

2. Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksesta, jossa on teoksen nimi, sisältökuvaus, teoksen koko, tarkempi sijoittuminen kilpailualueelle ja taiteilijapalkkion määrä.

3. Enintään kuusi kappaletta luonnos- ja/tai havainnekuvia teoksesta. Taiteilija voi halutessaan hyödyntää esitysmuotona myös lyhyttä videota, jos se tukee teoksen havainnollistamista.

Lähetyssähköpostissa tulee olla tekijän/tekijöiden nimet ja yhteystiedot, sekä lyhyt selvitys Kaakkois-Suomessa toimimisesta, opiskelusta tai aiemmasta opiskelusta.

Kilpailualue

Alue sisältää Vapaudenaukion ja Paasikivenpuiston, jotka rajautuvat idässä Lappeenkatuun ja lännessä Kirkkokatuun. Kilpailualueen pohjoispuolella alue rajautuu Pormestarinkatuun, jonka jälkeen Paasikivenpuistoa reunustavat Pormestarinkatu 8-10 rakennukset, joihin on vireillä asemakaavanmuutos ja jotka kuuluvat Lappeenrannan kaavoitusohjelman kohteisiin. Alueen eteläpuolella sijaitsevat valtion virasto- ja oikeustalo, Karankulman asuin- ja liiketalo, rakentamaton kerrostalotontti ja Assi Groupin toimistorakennus. 

Tarkempi aluerajaus on osoitettu aineiston kartassa.

Kilpailualueella sijaitsee aktiivisessa käytössä oleva skeittiparkki, taksiasema ja taksien väliaikaiseen pysäköintiin tarkoitettu alue sekä useita eri taideteoksia. Sen lisäksi alueella sijaitsee kilpailualueen alla oleva pysäköintilaitos, johon on käynti kilpailualueella olevista porraskäytävistä.

Kilpailualueen vieressä olevaan Pormestarinkortteliin on vahvistunut asemakaavamuutos, johon on mahdollista tutustua Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Asemakaava mahdollistaa uudisrakentamisen ko. tontilla. Viereinen Viljelytalo on suojelurakennus.

Lisätietoja alueesta löytyy kilpailuohjelman aineistosta.

 

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja kilpailusalaisuus

Lappeenrannan kaupungilla on oikeus palkittujen kilpailuteosten julkaisemiseen viestinnässään ja omissa julkaisuissaan.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Ainoastaan palkittujen teosten tekijätiedot julkistetaan palkintolautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun.

 

Aineisto

Kilpailuohjelma ja kaikki lisäaineisto ovat ladattavissa näiltä kilpailun virallisilta sivuilta.

Aineisto on vapaasti taiteilijan käytettävissä.

Kilpailun aineistoon sisältyvät seuraavat dokumentit: 

Paasikivenpuiston kilpailuohjelma (.pdf)

 Kuvaus alueen ympäristöstä ja historiasta (.pdf)

Kilpailualueen kartta (aluerajauksella) (pdf)

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus