Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2022 - 2024

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2022 – 2024. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 1.12.2021 ja kaupunginhallituksessa 7.12.2021.