Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2022 - 2024

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2022 – 2024. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 1.12.2021 ja kaupunginhallituksessa 7.12.2021.  Kaavoitusohjelma hyväksytään nykyisin kolmelle seuraavalle vuodelle. Kaavoitusohjelmassa on hyväksytty kaupunkisuunnittelun tulevien vuosien työlistalle 104 asemakaavakohdetta sekä 
10 yleiskaavakohdetta vuosille 2022-24. Kaavoitusohjelman kohteiden lisäksi käynnistetään vuosittain muutamia muitakin kaavamuutoksia, erityisesti elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi. 


Kaavoitusohjelman 2022-2024 tilannekatsauksessa on esitetty kaavoituskohteiden valmistelutilanne sekä yleiskaavojen että asemakaavojen osalta. Katsaus  hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 7.9.2022 ja se on annettu tiedoksi kaupunginhallitukselle.