Valitse taso

Meijän City - Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma

Olemme aloittaneet Lappeenrannan kaupungilla Meijän City -keskustan kehittämissuunnitelman valmistelun. Sen tarkoituksena on selvittää ja tuoda esiin alueen vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Lisäksi haluamme kerätä ja tuoda esiin uusia ideoita tulevaisuuden yhteisen kaupunkikeskustan luomiseksi. Tulevaisuudessa kehittämissuunnitelma muuttuu suunnitelmasta oikeaksi todellisuudeksi, sillä sen tuloksia hyödynnetään asemakaavoituksen ja erilaisten palveluiden kehittämisen tukena.

Yhteisen kehittämissuunnitelman tekeminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme siihen kaupungilla kaikkien asukkaiden apua. Sen vuoksi kehittämissuunnitelman ydinajatuksena on tehdä toiminnasta mahdollisimman avointa ja tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus tulla mukaan ja vaikuttaa siten tulevaisuuden keskustan rakentumiseen. Lopputuloksena syntyy yhteinen kehittämissuunnitelma, jota hyödynnetään kaupungin kehittämisessä asemakaavoituksen ja toteuttamisen tukena.

Järjestämme kehittämissuunnitelmaa varten erilaisia työpajoja läpi vuoden, joissa kysymme asukkaiden, yrittäjien ja yhdistysten näkökulmia ja ajatuksia Lappeenrannan keskustaan ja sen lähialueisiin liittyen. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen erilaisten kyselyiden kautta. Lapsille ja nuorille järjestetään myös omia kuulemistilaisuuksia, työpajoja ja kyselyitä verkossa, kouluissa sekä lasten ja nuorten kuulemiskanavissa. 

Keskustan kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan kaupunkia monimuotoisena kokonaisuutena, johon kuuluvat liikenteelliset ratkaisut, palveluiden saavutettavuus ja virkeä liike-elämä moninaisine palveluineen. Lisäksi siihen kuuluu näkökulma, jossa kaupunkia tarkastellaan ympäri vuoden tapahtuvana ihmiselämän näyttämönä. Tällöin selvitetään kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeitä ja merkityksellisiä viheralueita ja kulkureittejä, erilaisia tapahtumapaikkoja ja kiinnostavia matkailukohteita, keskeisiä ja merkittäviä näkymiä, sekä historiallisia paikkoja.

tervehtien.JPG

kaupsuunvaki.JPG

Ajankohtaista

Näiltä sivuilta löydät ajankohtaisia uutisia keskustan alueen kehittämissuunnitelmaan ja keskustan alueen hankkeisiin liittyen.

Seuraa keskustan kehittämishanketta somessa

Ajankohtaisia aiheita, näkökulmia ja uutisia julkaistaan myös Lappeenrannan kaupungin Facebook -sivuilla ja kaupunkisuunnittelun instagram -sivuilla

Raatihuoneen korttelin arkkitehtuurikilpailu on avoinna

04_Ilmakuva_havainnekuva.jpg

Lappeenrannan kaupunki järjestää yhteistyössä Lappeenrannan seurakuntayhtymän kanssa suppean yleisen ideakilpailun Lappeenrannan raatihuoneen korttelin suunnittelusta. Kilpailu järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kilpailuna.

Lue lisää kilpailun sivuilta

pysäköinti_small.jpg

Keskusta-alueen pysäköintiselvitys

Osallistu kyselyyn tästä

Lappeenrannan kaupunki laatii parhaillaan keskusta-alueen pysäköintiselvitystä. Osana sitä selvitetään Lappeenrannan keskustan alueella liikkuvien ja asioivien näkemyksiä pysäköinnin nykytilanteesta ja sen kehittämistarpeista.

Pysäköintiselvityksen avulla saadaan ajantasainen käsitys Lappeenrannan keskustan pysäköintipaikkojen määrästä, sekä niiden käyttöasteesta, maksullisuudesta ja kuormituksesta vuorokauden eri aikoina. Laadittavan nykytilanteen kartoituksen pohjalta tullaan esittämään toimenpiteitä pysäköinnin kehittämiseksi. Selvityksessä huomioidaan myös polkupyörien, sekä erikoispysäköintien, kuten vieras- ja invapaikkojen tarve.

Kaupunkilaisten kokemuksia pysäköinnistä kuullaan kahdella eri kyselyllä. Kaikille kaupunkilaisille avoin kysely on avoinna 12.09.2018 – 30.09.2018. Toinen kysely on kohdennettu keskustan alueen taloyhtiöille, niiden asukkaille ja niissä toimiville yrityksille.

Pysäköintiselvitys on osa Lappeenrannan kaupungin käynnistämää keskustan kehittämissuunnitelmaa ja sen tuottamaa tietoa tullaan hyödyntämään pysäköinnin kehittämisessä. Pysäköintiselvityksen perusteella tarkistetaan tarvittavin osin myös asemakaavoituksessa käytettäviä keskusta-alueen pysäköintinormeja, jotka vaikuttavat rakennettavien asuntojen pysäköintipaikkavaatimuksiin.

Villimiehenkadun yleinen taidekilpailu on käynnistynyt

image2.jpeg

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista, jotka voidaan sijoittaa Lappeenrannan Villimiehenkadulle.

Kilpailuun ja sen ohjelmaan voi tutustua tästä

Green Lappeenranta -seminaari lähestyy

GREENLPR.jpg

Lappeenrannan kaupunki valmistelee uutta vihreää vaiheosayleiskaavaa, Green Lappeenrantaa. Kaavan tarkoituksena on tuoda ympäristön kannalta positiiviset ratkaisut osaksi asukkaidensa jokapäiväistä elämää ja siten toteuttaa kaupungin tavoitevuoden 2033 strategiaa, jonka visio tähtää kestävään kaupunkirakenteeseen ja luonnonvarojen ylikulutuksesta riippumattomaan kehitykseen.

Vaihekaavan tarkoituksena on käsitellä esimerkiksi yritystoiminnan ja liikenteen näkökulmasta niitä ratkaisuja, joilla luomme muun muassa hiilineutraalin, resurssiviisaan ja jätteettömän tulevaisuuden.

 

Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
puh. 040 653 0745

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm,
puh. 040 663 7753