Valitse taso

Meijän City - Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma

Olemme aloittaneet Lappeenrannan kaupungilla Meijän City -keskustan kehittämissuunnitelman valmistelun. Sen tarkoituksena on selvittää ja tuoda esiin alueen vahvuuksia sekä kehittämiskohteita. Lisäksi haluamme kerätä ja tuoda esiin uusia ideoita tulevaisuuden yhteisen kaupunkikeskustan luomiseksi. Tulevaisuudessa kehittämissuunnitelma muuttuu suunnitelmasta oikeaksi todellisuudeksi, sillä sen tuloksia hyödynnetään asemakaavoituksen ja erilaisten palveluiden kehittämisen tukena.

Yhteisen kehittämissuunnitelman tekeminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme siihen kaupungilla kaikkien asukkaiden apua. Sen vuoksi kehittämissuunnitelman ydinajatuksena on tehdä toiminnasta mahdollisimman avointa ja tarjota kaupunkilaisille mahdollisuus tulla mukaan ja vaikuttaa siten tulevaisuuden keskustan rakentumiseen. Lopputuloksena syntyy yhteinen kehittämissuunnitelma, jota hyödynnetään kaupungin kehittämisessä asemakaavoituksen ja toteuttamisen tukena.

Järjestämme kehittämissuunnitelmaa varten erilaisia työpajoja läpi vuoden, joissa kysymme asukkaiden, yrittäjien ja yhdistysten näkökulmia ja ajatuksia Lappeenrannan keskustaan ja sen lähialueisiin liittyen. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen erilaisten kyselyiden kautta. Lapsille ja nuorille järjestetään myös omia kuulemistilaisuuksia, työpajoja ja kyselyitä verkossa, kouluissa sekä lasten ja nuorten kuulemiskanavissa. 

Keskustan kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan kaupunkia monimuotoisena kokonaisuutena, johon kuuluvat liikenteelliset ratkaisut, palveluiden saavutettavuus ja virkeä liike-elämä moninaisine palveluineen. Lisäksi siihen kuuluu näkökulma, jossa kaupunkia tarkastellaan ympäri vuoden tapahtuvana ihmiselämän näyttämönä. Tällöin selvitetään kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeitä ja merkityksellisiä viheralueita ja kulkureittejä, erilaisia tapahtumapaikkoja ja kiinnostavia matkailukohteita, keskeisiä ja merkittäviä näkymiä, sekä historiallisia paikkoja.

tervehtien.JPG

kaupsuunvaki.JPG

Liikenneverkko

liikenne.jpg

Keskusta on kaupungissa paikka, jossa asutaan, jonne tullaan ja josta lähdetään. Hyvin toimiva liikenne konkretisoituu siten kaupunkilaisten ja yritysten arjessa tehden yrittämisestä ja elämisestä vaivatonta. Keskustan kehittämissuunnitelmassa tarkastellaan liikennettä eri näkökulmista, kuten erilaisten moottoriajoneuvojen, pyöräilyn, kävelyn, sekä joukkoliikenteen näkökulmista.

Tärkeää on selvittää myös, millaisiin paikkoihin ihmiset haluavat omat kulkuvälineensä pysäköidä, millaisissa kohdissa on hyvä siirtyä julkisen liikenteen välineestä seuraavaan jne., ja saada arki siten sujuvaksi.

Liikennettä tarkastellaan osana muuta kokonaisuutta, jolloin se on yhteydessä kaupungin strategiaan ja sen tavoitteisiin.

Viheralueverkosto

DSC07756.JPG

Lappeenrannan kaupunki on lehmusten kaupunki. Vehreys merkitsee myös viihtyisyyttä, elvyttävyyttä ja elinvoimaisuutta niin inhimillisellä tasolla, kuin kaupallisestikin ajateltuna. Sen vuoksi tärkeää on selvittää kaupungin viheralueverkostoa moniulotteisesti. Ihmisen käyttämät puistot ja erilaiset rakennetut alueen, pienet ja suuret puukujanteet ovat osa selvitystä. Samalla selvitetään sitä, millä tavoin erilaiset luonnon itsensä muovaamat ympäristöt sijoittuvat osaksi kaupunkia, millaista monimuotoisuutta ne tarjoavat ja millaista suojeluarvoa niillä on.

Luonto tarjoaa myös monenlaisia kulkureittejä ja polkuja kaupungin käyttäjille. Näiden merkitys on kaupunkilaiselle merkittävä niiden elvyttävän ja käytännöllisyyden näkökulmasta.

Kaupunki elää ja hengittää myös vuodenaikojen vaihtuessa. Kaupunki on tämän vuoksi hyvin eri näköinen riippuen siitä, mihin aikaa sitä tarkastelee. Kaupungista on hyvä saada käsitys osana luontoa, ei irrallisena siitä.

Rakennettu kulttuuriympäristö

rakennusperintö.jpg

Vanhat rakennukset ja historia toimivat meille kompassijärjestelmänä; ne kertovat meille sen, keitä me olemme, mistä me olemme tulossa ja minne me olemme menossa. Lappeenrannassa on suuri määrä historiallisia rakennuksia ja yhä uudempien rakennusten merkitys alkaa avautua meille.

Rakennusten lisäksi kaupungissa on monenlaisia muita merkityksellisiä paikkoja, kuten kirkkopuisto, patsaat ja veistokset. Kaikkien näiden selvittäminen ja ymmärtäminen auttaa meitä hahmottamaan suuntaa tulevaisuuden Lappeenrannalle. 

Kaupunkirakenne

05_Ilmakuva_01.jpg

Kaupunkirakenne on jatkuvassa muutoksessa ja elää taloudellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ilmiöiden vaikutuksesta. Lappeenrannan keskustaa tarkastellaan tällöin isona kokonaisuutena, jossa kehitetään uudenlaisia ideoita paitsi ydinkeskustan, niin myös keskustan lähialueiden parantamiseksi.

Rakentaminen on myös suhteessa siihen, kuinka ekologisesti kaupunki toimii ja miten sen liikenne on mahdollista järjestää. Näin kaupunkirakennetta tarkastellaan kehittämissuunnitelmassa osana muuta kokonaisuutta.

Kaupalliset palvelut ja rakentaminen

katukuvapalvelut.jpg

Kaupalliset ja julkiset palvelut ovat tärkeä osa keskustaelämää. Ne tarjoavat ihmisille työpaikkoja, kokemuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia hoitaa kätevästi jokapäiväisessä elämässä tarvittavia asioita. Lisäksi ne tarjoavat paikkoja, joissa inhimillinen kohtaaminen voi tapahtua ja toteutua.

Kahvilat, teatterit, kaupat ja kauppakeskukset ovat mitä luontevimpia paikkoja viettää yhteistä aikaa rakkaimpiensa kanssa ja solmia uusia tuttavuuksia. Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen luonteensa ja merkityksensä vuoksi ne ovat mitä soveliaimpia paikkoja miettiä niiden sijaintia ja toimivuutta yhdessä.

Kaupunkikuva

siluetti.jpg

Pariisissa on Eiffel-torni, Lontoosta löytyy London Tower ja Barcelonasta Sagrada Famiglia. Meillä on Lappeenrannassa vesitorni, linnoitus ja raatihuone.

Keskeiset maamerkit auttavat kaupunkia luomaan itselleen identiteettiä ja kaupunki tuntuu sitä lähestyvältä kodikkaalta, houkuttelevalta tai uudelta seikkailulta. Tuttujen maamerkkien lisäksi on hyvä tunnistaa uusia mahdollisuuksia, jotka saisivat kaupungin tuntumaan vetovoimaiselta. Voisivatko esimerkiksi Marian aukio tai Vapaudenaukio olla uusia keskeisiä paikkoja, jonne haluaa palata aina uudelleen? 

Keskustan kehittämissuunnitelman tarkoituksena on löytää kaupunkimme kannalta merkittävät paikat ja huolehtia niiden säilymisestä myös jälkipolville. Lisäksi ne jättävät tehokkaan muistijäljen kaupungissa vieraileville, houkuttaen näin palaamaan aina uudelleen.

Ympäristön laatu

DSC09719.JPG

Katsoessamme ympärillemme huomaamme nopeasti, että ympäristö on täynnä erilaisia materiaaleja, ääniä, valoja ja merkkejä. Ympäristön laadulla, siisteydellä, materiaaleilla ja valaistuksella on huomattava merkitys kaupungin viihtyisyydelle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Yhä useammat mobiilisovellukset hyödyntävät lisättyä todellisuutta, jolloin kaupunki muuttuu uudenlaiseksi peli- ja kokemusympäristöksi. On tärkeää miettiä, millaisessa ympäristössä haluamme viettää yhä enemmän aikaa yhdessä pelaten, jutellen ja viihtyen.

Kaupungin kehittämissuunnitelmassa halutaan saada hyvä käsitys siitä, millaisena keskusta näyttäytyy kaupunkilaisille ja mihin suuntaan sitä voitaisiin kehittää tulevaisuudessa.

Kaupunki ja sen korttelit

Lappeenrannan keskusta koostuu useista eri kortteleista, jotka ovat kaikki omalta tunnelmaltaan ja elävyydeltään erilaisia. Ydinkeskustan korttelit voivat sykkiä elämää aamusta iltaan, kun reuna-alueiden kohdalla voi olla huomattavan paljon hiljaisempaa. Samalla kerrostalojen sisäpihat voivat tarjota viihtyisiä ja rauhallisia paikkoja, jonne voi poiketa hetkeksi sivuun kaupungin melskeestä. 

Asumisen tiheydellä ja kerrostalojen korkeudella on myös merkitystä kaupunkielämään, sen vilkkauteen ja laajemmassa näkökulmassa myös siihen, kuinka ekologista kaupunkiasuminen on.

Yhteiskunnan ja yhteisöllisyyden muuttuminen vaikuttaa siihen, että vietämme yhä enemmän aikaa esimerkiksi digitaalisissa ympäristöissä, ja sen vuoksi keskustan alueen kohdalla on perusteltua tarkastella niiden vetovoimaisuutta eri palveluiden näkökulmasta.

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus