Valitse taso

Meijän City syntyy yhdessä tehden

Näiltä sivuilta löydät tietoa erilaisista työpajoista, kyselyistä ja muista tapahtumista, joiden kautta voit osallistua kehittämissuunnitelman tekemiseen.

tervetuloa_mukaan.JPG 

Tule mukaan työpajoihin

Keskustan kehittämissuunnitelman tekemistä varten järjestetään useita erilaisia työpajoja. Asukkaat, yrittäjät ja päättäjät saavat näin mahdollisuuden olla mukana ideoimassa ja rakentamassa yhteistä kehittämissuunnitelmaa.

Lasten ja nuorten kuuleminen

Keskustan kehittämissuunnitelman tekemisessä halutaan kuulla lapsia ja nuoria monipuolisesti. 

Opettajilla on mahdollisuus tilata omalle luokalleen kaupunkisuunnittelutyöpaja, jossa tutustutaan lyhyesti kaupunkisuunnitteluun ja tarkastellaan sen jälkeen Lappeenrannan keskustaa eri näkökulmista ja mietitään, millaiseksi haluaisimme sen muodostuvan. Tiedotamme näistä tilaisuuksista kouluja erikseen.

Lasten ja nuorten omia vaikuttamiskanavia, kuten Lasten Parlamenttia ja Nuorisovaltuustoa kuullaan kehittämissuunnitelman tekemisen eri vaiheissa.

Kaupunkisuunnittelu oli mukana myös Greenreality Karnevaalissa omalla pisteellään, jossa oli lapsille omaa ohjelmaa ja he pääsivät kertomaan omat mielipiteensä keskustan kehittämisestä.

 

 

Lisätietoja työpajoista ja osallisuudesta

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm, 040 663 7753

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus