Valitse taso

Lauritsalan koulun taidekilpailu

Kuvassa näkyy Lauritsalaan rakennettavan koulun havainnekuva. Koulu on tehty punatiilesta ja sen edessä on vaalea suuri leikkialue. Leikkialueella näkyy leikkiviä lapsia.

Tiedote 4.3.2020

Ideakilpailulla etsitään teosehdotuksia Lauritsalan koulun julkisivuun

YIT järjestää yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen kanssa ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää ideoita Lappeenrannan Lauritsalaan rakennettavan koulun julkisivuun toteutettavaksi teokseksi.

Kilpailijoiden tehtävänä on ideoida teoksia rakennettavan Lauritsalan koulun julkisivuihin. Teosehdotuksen päämateriaalina tulee toimia tiili, joka yhdistää lopullisen teoksen luonnolliseksi osaksi rakennusta ja sen valmistaminen toteutetaan normaalina rakennustyönä muurarien toimesta syksyllä 2020 alkavan julkisivumuurauksen yhteydessä. Taiteilijan on mahdollista hyödyntää myös muita materiaaleja ja tekniikoita osana teosta.

Kilpailuun voivat osallistua Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alueen korkeakouluista valmistuneet kuvataiteen alumnit.

Kaakon taide, joka on Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toimivien visuaalisten taiteiden ammattilaisten muodostama verkosto, on ollut mukana taidekilpailun järjestämisessä. Verkoston taidejohtaja Anna Vilkuna onkin innoissaan kilpailusta.

- Taiteen huomioiminen osana rakennettua ympäristöä on tärkeää ja se tuo lisäarvoa sen omistajille ja käyttäjille. Taide antaa sille uudenlaisia näkökulmia ja auttaa ihmisiä tekemään siitä itselleen merkityksellisen paikan, Vilkuna kertoo.

Taiteen huomioimisella osana rakennuksen suunnittelua on merkitystä osana laadukkaan elinympäristön toteutumista.

 - Olen iloinen siitä, että taidehankinnan tekeminen on otettu rakennuksen toteuttamisessa mukaan jo tässä vaiheessa. Voittanutta teosta työstetään yhdessä taiteilijan ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa soveltuvaksi osaksi rakennusta ja sen ympäristöä. Tämä mahdollistaa korkeatasoisen kokonaisuuden toteuttamisen, Vilkuna toteaa.

Kilpailu on avoinna 3.3 - 5.5.2020 välisenä aikana ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät Lappeenrannan kaupungin kotisivuilta osoitteessa www.lappeenranta.fi/lauritsalantaidekilpailu.

Kilpailusta järjestetään infotilaisuus 10.3. klo 10.30-12 LUT-yliopiston auditoriossa (1316), Yliopistonkatu 34, Lappeenranta.


Lisätietoja antavat:

Lappeenrannan kaupunki, Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745

Lappeenrannan kaupunki, Rehtori Jukka Mielikäinen, 0400 753 489

Kaakon taide, Taidejohtaja Anna Vilkuna, 045 144 7755

YIT, Jussi Koskela, jussi.koskela@yit.fi, 050 538 8550

Arkkitehtitoimisto Perko Oy. Tomi Perko, tomi.perko@arkperko.fi, 040 582 9381

LAURITSALAN KOULUN TAIDEKILPAILU


Lappeenrannan kaupunki etsii ideoita toteutettaviksi taideteoksiksi (1-2 teosta) Lappeenrannan Lauritsalan uuden koulurakennuksen tiilijulkisivuihin.

Kohteeseen haetaan yhtä tai useampaa toteuttajaa. Idean voi jättää kaakkoissuomalaiset ammattitaiteilijat ja alueen kuvataiteen korkeakouluopiskelijat sekä korkeakoulusta valmistuneet kuvataiteen alumnit joko yksin tai työryhmänä.

Valinnassa painotetaan taiteellisen laadun lisäksi teoksen soveltuvuutta osaksi kouluympäristöä sekä teoksen teknistä toteutettavuutta. Voittanutta teosta työstetään yhdessä taiteilijan ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa soveltuvaksi osaksi koulurakennusta ja sen ympäristöä.

Kilpailun järjestävät koulun toteuttava rakennusliike YIT yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen kanssa.

Lauritsalan uusi koulu ja taide

Lauritsalan koulun julkisivut ovat pääosin paikalla muurattua punatiiltä ja tarkoitus on, että pääosa teoksesta tai teos kokonaisuudessaan toteutetaan normaalina rakennustyönä muurarien toimesta julkisivumuurauksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että teos koostuu oleellisilta osin erilaisista tiilillä muodostettavista kuvioista tai tiilireliefityyppisestä käsittelystä, missä tiilien syvyys suhteessa peruspintaan elää hieman sisään tai ulos. Teoksen muodostamiseen voidaan käyttää samoja tiiliä kuin muuallakin julkisivuissa tai osa tai teos kokonaisuudessaan voi koostua muun kokoisista tai värisistä tiilistä. On myös mahdollista käyttää erikseen tilattavia tai taiteilijan itse tekemiä erikoistiiliä pienessä määrin kokonaiskustannusten puitteissa. Tiilimuuraukseen on myös mahdollista jättää aukkoja, jolloin on kuitenkin huolehdittava seinän vedenpitävyydestä mahdollisesti muilla rakenteilla muurauksen takana. Tiilimuurauksena toteutettavan osan lisäksi on mahdollista, että teos sisältää jossain määrin myös muilla tekniikoilla toteutettuja osia.

Teos voi olla laajuudeltaan periaatteessa koko rakennuksen julkisivut kattava kokonaiskäsittely tai rajautua pienemmälle alueelle tai alueille. Mikäli teos sijoittuu rajatulle alueelle, on sen sijoittelulle esitetty ohjeelliset paikat 1 ja 2, joiden sijainnit on esitetty liitepiirustuksissa.

Lauritsalan koulun rakentaminen aloitetaan keväällä 2020 ja julkisivumuuraukset syyskuussa 2020, mitä ennen toteutettavan teoksen/teosten toteutussuunnitelmat tulee olla valmiit.

Kustannukset ja toteutus

Teoksen/teosten toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat 60 000 €. Kokonaiskustannukset käsittävät normaalista poikkeavan tiilimuuraustyön hankinnan ja suorittamisen lisäkustannukset verrattuna kohteen muun tiilijulkisivun toteuttamiseen. Kokonaiskustannukset käsittävät myös mahdollisten erikoistiilien hankinnan kustannukset sekä muun materiaalin tuottamis- ja asentamiskustannukset sisältäen taiteilijan työn.

Taiteilijan ei tarvitse esittää laskelmaa tiilillä toteutettavan osuuden kustannuksista kilpailuvaiheessa, mutta hänen tulee varautua kehittämään teostaan jatkosuunnittelussa niin, että kokonaiskustannuksia ei ylitetä. YIT vastaa kustannuslaskennasta toteutusvaiheessa, mutta taiteilijan tulee esittää kustannukset hänen mahdollisesti itse tuottamastaan materiaalista.

Toteutettavan teoksen jatkotyöstämisessä taiteilija kehittää luonnostaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin, rakennusliikkeen sekä kohteen arkkitehdin kanssa niin, että sen lopputulos vastaa taiteellisen laadun lisäksi kustannuksiltaan ja tekniseltä toteutettavuudeltaan tilaajan tavoitteita. Tiilellä toteutettavat osuudet arkkitehti siirtää osaksi kohteen julkisivukuvia.

Tiilellä toteutettavan osuuden kestävyyden ja ylläpitokustannusten tulee vastata muun tiilimuurauksen ominaisuuksia ja teoksen mahdollisten muiden osien kestävyyden yleisesti julkisille taideteoksille asetettavia vaatimuksia.

Kilpailuehdotusten lähettäminen ja aikataulu

Kilpailu alkaa 4.3.2020 ja päättyy 5.5.2020 klo 23.59.

Ehdotukset tulee lähettää osoitteeseen: kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Ehdotuksen tulee koostua yhdestä pdf-tiedostosta, jonka nimenä on käytetty nimimerkkiä. Jos teoksen havainnollistamisessa on hyödynnetty jotain muuta mahdollista esitystapaa, kuten videota, tulee siihen liittyvän linkin ilmetä myös pdf-dokumentista.

Lähetyssähköpostissa tulee olla tekijän/tekijöiden nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoitteen lisäksi puhelinnumero/t) sekä lyhyt selvitys Kaakkois-Suomessa toimimesta, opiskelusta tai aiemmasta opiskelusta (alumnit)

Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, mutta kukin ehdotus pitää lähettää erillisenä tiedostona.

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa kilpailusta.

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat tiedot

1. Nimimerkki

2. Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksesta, jossa on teoksen nimi, sisältökuvaus, teoksen koko, tarkempi sijoittuminen rakennuksen julkisivuun, taiteilijapalkkion määrä ja lisäksi kustannusarvio, mikäli teokseen tulee muita materiaaleja tai elementtejä kuin julkisivussa käytetty tiili.

3. Enintään kolme kappaletta luonnos- ja/tai havainnekuvia teoksesta (tulostuskokona A4/A3). Taiteilija voi halutessaan hyödyntää esitysmuotona myös lyhyttä videota, enintään 2 minuuttia, jos se tukee teoksen havainnollistamista.

Aikataulu

1. Kilpailuaika 4.3.-5.5.2020 klo 23.59

2. Kysymykset kilpailuun liittyen 31.3. mennessä, vastaukset julkaistaan tiistaina 7.4.

3. touko-kesäkuu 2020: palkittujen julkaiseminen

4. kesä-heinäkuu 2020: teosten jatkokehittely

5. syyskuu 2020 - toukokuu 2021: teoksen toteutus

Yhteyshenkilö ja tiedustelut

Voit kysyä kilpailuun liittyvistä asioista. Kysymykset tulee laittaa sähköpostilla osoitteeseen mikko.holm@lappeenranta.fi 31.3.2020 mennessä.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 7.4. kilpailun internet-sivuilla.

Kilpailusta järjestetään infotilaisuus 10.3. klo 10.30-12 LUT-yliopiston auditoriossa (1316), Yliopistonkatu 34, Lappeenranta.

Tilaisuudessa Lauritsalan uutta koulua ja siihen liittyvää taidekilpailua esittelevät:

Koulun suunnittelija Arkkitehtitoimisto Perkon toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Tomi Perko

Koulun rakennuttajan YITn edustaja projekti-insinööri Niko Junna

Lauritsalan koulun apulaisrehtori Heidi Laari

Arkkitehti SAFA Reijo Perko kertoo tiilen ja taiteen sekä arkkitehtuurin yhdistämisestä


Kilpailuun tulleet kysymykset

1. Voiko valaistusta liittää teoskokonaisuuteen

Taitelijan harkittavissa – saa esittää valaistusehdotuksen. Valaistusehdotus voidaan huomioida osana muuta julkisivuvalaistusta jatkosuunnittelun yhteydessä.

2. Onko tiili kantava rakenne?

Ei ole. Tiilimuuraus on julkisivuverhous. Ohessa rakenneleikkaus.

3. Pitääkö teoksen olla sellainen, että siihen ei pääse kiipeilemään?

Ehdottomasti, sijoituskorkeus huomioitava mikäli mahdollistaa kiipeilyn helposti.
Kiipeilyseinät ovat erikseen.

4. Tiilen koko? Kuinka paljon se voi tulla ulos seinästä?

Pääosin julkisivussa käytetyn julkisivutiilen koko on RT60, 285x135x60.

Muuta tiiltä voidaan käyttää myös rajatusti.

Mahdollisen ulkoneman voi ratkaista monella tavalla. Rakenneratkaisu tarkastellaan jatkosuunnittelussa. Tarkkaa maksimimäärää ei ole etukäteen määritelty.

tiili.JPG

5. Saumalaastin väri, tekniikka ja sen käytön mahdollisuus osana taidetta?

Ajateltu, että rakennus olisi ”yksiaineinen”, jolloin tiilen saumaväri on lähes saman kuin tiilen väri. Samaukseen on ajateltu täyttäsaumaa/kauhasaumaa.

Eri saumavärejä voi käyttää osana teosta tarvittaessa. Saumauksen käsittely teoksessa voi poiketa muun rakennuksen saumaustavasta.

6. Onko oppilailta tullut koulun julkisivuun toteutettavaan teokseen liittyviä ajatuksia tai toiveita?

Kyllä on. Oppilailta tulleita ideoita ja kommentteja on listattu seuraavasti:

• Palapelin paloja, leijona tai jokin muu eläin, joku puu, mansikka, sateenkaari, Pro vene

• Toiveissa paljon värejä! Jonkinlainen abstrakti taideteos tai tarkka kuva esim. maisema, sateenkaari, Lauritsalan koulun “hahmot”, neljään osaan jaettu teos, jossa vuodenajat, avaruus ja planeetat koulun ulkoseinään, puu jossain toinen puoli kevättä ja toinen syksyä,

• Teletappi, maisemakuva, pupu, kissa, koira, ystävyys, panda, norsu, aasi, hevonen, sini-vihreä väritys, turkoosi, mintunvihreä

• Jotain värikästä

  lauritsala3.jpg

lauritsala11.jpg

lauritsala2.jpg

laurtisala4.jpg


Kuka voi osallistua

Kilpailuun voivat osallistua Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja alueen korkeakouluista valmistuneet kuvataiteen alumnit. Ehdotuksen voi jättää yksin tai työryhmänä, suomeksi tai englanniksi.

Palkinnot ja arvosteluperusteet

1. palkinto: 5000€
2. palkinto: 2500€
3. palkinto: 1500€

Palkinnot eivät ole verovapaita. Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti. Lisäksi palkintolautakunta voi antaa kunniamainintoja.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteelliseen ja elämykselliseen laatuun, soveltuvuuteen kohteeseen sekä toteuttamiskelpoisuutta.

Palkintolautakunta valitsee kilpailussa palkituista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti 1-2 sopivinta ehdotusta jatkokehittelyyn. Palkintolautakunnalla on myös oikeus jättää valitsematta mitään työtä toteutettavaksi.

Teoksen tilaamiseen johtaessaan palkinto katsotaan osaksi taiteilijapalkkiota. Jatkokehittämisestä ja toteutuksesta tehdään erillinen sopimus. Päätös teoksen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä tehdään syyskuuhun 2020 mennessä.

Palkintolautakunta

Jukka Mielikäinen, Lappeenrannan kaupunki

Maarit Pimiä, Lappeenrannan kaupunki

Mikko Hietamies, Lappeenrannan toimitila Oy

Tarja Seppälä, Lappeenrannan toimitila Oy

Jesse Parviainen, YIT Suomi Oy

Tomi Perko, Arkkitehtitoimisto Perko

Reijo Perko, Arkkitehtitoimisto Perko

Hanna Vahvaselkä, Kaakon taide

Jouko Lempinen, Kaakon taide

oppilaskunnan jäsen/jäsenet, Lauritsalan koulu

sihteeri Anna Vilkuna, Kaakon taide

Lisäksi palkintolautakunta voi käyttää työssään asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan osallistu taiteelliseen arviointiin.

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja kilpailusalaisuus

YIT:llä ja Lappeenrannan kaupungilla on oikeus julkaista palkitut kilpailuehdotukset viestinnässään ja omissa julkaisuissaan.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Ainoastaan palkittujen teosten tekijätiedot julkistetaan palkintolautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun.