Valitse taso

Meijän Cityn ehdotus on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 16.6.2021.  

Alta löydät suunnitelman selostuksen, tavoitekartat, kehittämiskortit sekä muut liitteet.

Kehittämiskortteja K3 Marianaukio, K11 Keskuspuiston reunapysäköinti ja K15 Linnoituksen kärki ja Rapasaari sekä Rakennusten ja rakentamisen Cityn tavoitekarttaa on muutettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti.

Työpajojen ja kyselyjen antia

Aloitusvaiheen kyselyissä ja työpajoissa saatu palaute ja keskusteluissa esille nousseet aiheet on koottu alla oleviin vihkosiin.

Kaupunkikehityslautakunnan tavoitetyöpaja.pdf

Asukastyöpajojen koonnit Aloitusvaihe.pdf

Kesäkyselyn2020_koonti.pdf

Luonnosvaiheen kuuleminen

Kaupunkikehityslautakunnan työpajan Menti-kyselyn yhteenveto

 Yrittäjäkyselyn koonti 2020.pdf

Nykytilan analyysikartat

Kaupunkimme nykytilaa on tarkasteltu erilaisten analyysikarttojen avulla. Niissä on huomioitu rakennetun ympäristön ohessa muun muassa viherympäristö, kaupan toiminnot ja keskustassa vuoden aikana olleet tapahtumat.

Nykytilan analyysikartat syksy 2019.pdf

 

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus