Palvelut
Valitse taso

Hei!
Täältä löydät Meijän Cityn kehittämissuunnitelman luonnoskuulemisen aineiston.

Luonnoskuuleminen alkaa perjantaina 23.4.2021 ja kestää aina 12.5.2021 asti.

Mielipiteesi kehittämissuunnitelmasta voit antaa Ota Kantaa -palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi.

Kehittämissuunnitelma muodostuu eri kokonaisuuksista: teemakohtaisista tavoitekartoista, kehittämiskorteista, tulevaisuuden havainnekuvasta. Tavoitekartoissa tarkastellaan koko suunnittelualuetta ja kehittämiskorteissa mietitään yksittäisiä kehittämiskohteita ja aihealueita. Tulevaisuuden havainnekuvaan on hahmoteltu muuttuvia alueita. Alueiden tarkempi suunnittelu tehdään asemakaavamuutoksissa sekä katu- ja vihersuunnitelmissa.

 

Asukastilaisuudet

Liittymislinkit asukastilaisuuksiin ovat kaupunkisuunnittelun etusivulla 

Tiistaina 4.5. klo 17 alkaen järjestetään Lappeenrannan kaupunginlahden suunnittelua käsittelevä asukastilaisuus, joka on tarkoitettu kaikille asukkaille, yrittäjille ja yhdistyksille. Tilaisuudessa käsitellään paitsi Linnoituksen kärkeen ehdotettua saunamaailmaa, myös kaupunginlahtea kokonaisuutena.

Torstaina 6.5. klo 17 alkaen järjestetään Lappeenrannan yrittäjille tarkoitettu asukastilaisuus, jossa esitellään Meijän Cityyn liittyviä suunnitelmia ja keskitytään erityisesti alueen elinvoiman ja liike-elämän kehittämiseen liittyviin aiheisiin. 

Maanantaina 10.5. klo 17 alkaen järjestetään Lappeenrannan toriyrittäjille tarkoitettu asukastilaisuus, jossa käsitellään Kauppatoria ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Työpajojen ja kyselyjen antia

Aloitusvaiheen kyselyissä ja työpajoissa saatu palaute ja keskusteluissa esille nousseet aiheet on koottu alla oleviin vihkosiin.

Kaupunkikehityslautakunnan tavoitetyöpaja.pdf

Asukastyöpajojen koonnit Aloitusvaihe.pdf

Kesäkyselyn2020_koonti.pdf

Nykytilan analyysikartat

Kaupunkimme nykytilaa on tarkasteltu erilaisten analyysikarttojen avulla. Niissä on huomioitu rakennetun ympäristön ohessa muun muassa viherympäristö, kaupan toiminnot ja keskustassa vuoden aikana olleet tapahtumat.

Nykytilan analyysikartat syksy 2019.pdf

 

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus