Palvelut
Valitse taso

Ideahaku: Muraaleja Lappeenrannan kaupungin katukuvaan

Lappeenrannan kaupunki etsii ideoita toteutettaviksi muraaleiksi (2-3 teosta) Kirkkokadulle.

Lappeenrannan kaupunki täyttää 370 vuotta syyskuussa 2019. Ideakilpailun kautta toteutettavien muraalien tulee liittyä jollakin tavalla Lappeenrannan historiaan, nykypäivään tai tulevaisuuteen. Lisäksi taiteilijoilla on mahdollisuus käyttää taiteellisen työskentelyn lähtökohtina kaupunkilaisten omakohtaisia kertomuksia ja tarinoita kaupungista. Tarinat löytyvät tämän sivun alavalikoista.

Kohteeseen haetaan yhtä tai useampaa toteuttajaa. Idean voi jättää alueen ammattitaiteilijat joko yksin tai
työryhmässä.

Teokset tulee toteuttaa kesän 2019 aikana kuitenkin niin, että ne ovat valmiita viimeistään elokuun 2019 lopussa, Lappeenrannan kaupungin 370-juhlaviikolla. Tarkemmasta toteutusaikataulusta sovitaan valittujen taiteilijoiden kanssa.

Valinnassa painotetaan taiteellisen laadun lisäksi teosten liittymäkohtia Lappeenrantaan ja taiteilijan valmiuksia toteuttaa suunnitelmansa.

Lappeenrannan kaupunki vastaa teosalueen pohjamaalauksesta, maalaustarvikkeista sekä sovitun toteuttamisajan teknisen välineistön, kuten nosturin tai telineiden käytöstä koituvista kuluista.

Ideakilpailu toteutetaan Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen yhteistyönä. Ideakilpailu kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, jolla rikastetaan Lappeenrannan kaupunkikuvaa.

Mitä tekijä saa?

Tekijä saa työkorvauksen teoksen toteuttamisesta. Lisäksi maksetaan teoksen tekemisestä aiheutuvat kulut sovitun mukaisesti. Työkorvauksen määrä riippuu teoksen koosta ja toteutuksesta.

Ideahaun palkkioihin on varattu yhteensä 15 000 euroa. Palkkio yhdestä teoksesta voi olla 2 500 - 10 000 euroa; riippuen teoksen koosta.

Kilpailuehdotusten lähettäminen ja aikataulu

Kilpailu alkaa 10.4.2019 ja päättyy 6.5.2019. Ideahakemukset tulee lähettää osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot

1. Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksesta, jossa on teoksen nimi, sisältökuvaus eli miten idea liittyy Lappeenrantaan, sen historiaan ja asukkaiden tarinoihin sekä lisäksi teoksen koko, tarkempi paikka ja kustannusarvio (työkorvauksen määrän, materiaalit, matkakulut, muut mahdolliset kulut). 

2. Luonnos ja/tai havainnekuv(i)a teoksesta.

3. Ansioluettelo, josta ilmenee hakijan taiteellinen työskentely
 


Kaupunkilaisten tarinat ja linkkejä Lappeenrannan historiaan

Tästä linkistä pääset tutustumaan alueen historiaan

 

Valintaraati

Valintaraadissa ovat Lappeenrannan kaupungin edustajina Maarit Pimiä, Mikko Holm, Hannu Tolonen ja Pasi Leimi sekä Kaakon taiteen edustajina Jenni Sokura ja Tuukka Teponoja.

Valittavat teokset julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Valintaprosessin aikana raati voi pyytää ideansa jättäneitä taiteilijoita jatkotyöstämään ideoitansa.

Kuvia kilpailualueesta ja kilpailualueen mitat

Kilpailualueena toimii Kirkkokatu niiltä osin, kuin se sijoittuu Lappeenrannan kaupungintalon edustatorin alapuolelle.

Alapuolelta löytyvästä dokumentista selviää tarkempi alue, kuvia alueesta sekä alueeseen liittyviä mittoja. Kilpailijat saavat ehdottaa teoksiaan haluamaansa paikkaan, mutta pääpainon toivotaan olevan Kirkkokadun sisäänkäyntien (Kauppakeskus Galleria, sekä Virastotalo) kohdalla, sekä Villimiehenkadun ja Brahenkadun risteysalueilla.

Ideahaku_suunnittelualue.pdf

Pääset tutustumaan alueeseen myös Googlen Street View -palvelun kautta https://bit.ly/2InkkJn 

 

kilpailualue.jpg

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Mikko Holm, vuorovaikutussuunnittelija

0406637753, mikko.holm@lappeenranta.fi

Kaakon taide

Anna Vilkuna, taidejohtaja

0451447755, anna@kaakontaide.fi

 

lpr_ilmastopk_tunnus_cmyk_vari_harmaa.png

kaakontaide.png

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus