Palvelut
Valitse taso

Rantapoikkeamislupa

Poikkeuslupahakemuksia ja ohjeita saa kaupunkisuunnittelusta, jonne hakemus myös jätetään.

Mikäli ranta-alueella ei ole asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa rakennuspaikat on osoitettu, rakentaminen edellyttää poikkeamisluvan hakemista.

Poikkeamisluvat valmistelee kaupunkisuunnittelu ja tekee päätösesityksen kaupunkikehityslautakunnan ratkaistavaksi.

Rakennusjärjestyksessä on määräyksiä rakennuspaikan koosta ja rakennusten sijoittamisesta ranta-alueelle. Rantaan rajoittuvan pysyvän asunnon rakennuspaikan tulee olla vähintään 5000 m2 ja loma-asunnon rakennuspaikan pinta-alan vähintään 3000 m2, paitsi jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa taikka ranta-asemakaavassa on toisin määrätty. Rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 60 metriä (ns. muunnettu rantaviiva).

Tietoja rakentamismahdollisuuksista ranta-alueille saa kaupunkisuunnittelun kaavasuunnittelija Matti Kettuselta puh. 040 4849 745.  (sijainen heinäkuun loppuun asti Tarja Luukkonen 040 650 3340)


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus