Palvelut
Valitse taso

Nähtävillä olevat kaavat

 ASEMAKAAVAT

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

   
   
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. 

Kaavahanke 

Nähtävillä 

Platanin talo, Anni Swanin puisto ja Oikokadun kiertoliittymän asemakaavan muutos   10.1. - 28.1.2022
 Karhusaari  10.1. - 28.1.2022
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

Nähtävillä 

 Hiessillankatu 4-8  23.12.2021 - 24.1.2022
Sisäliikuntahalli  29.12.2021- 28.1.2022

 YLEISKAAVAT

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan. 
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan. 
 Korvenkylän osayleiskaava 2030   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava Osallistumis - ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 16.9.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 
 
Lainvoimaa odottavat osayleiskaavat