Valitse taso

Nähtävillä olevat kaavat

 ASEMAKAAVAT

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Kaupungintalo 2 8.1.2014 alkaen
Rakuunamäen asemakaavamuutos 18.4.2016 alkaen
Sammontalon asemakaavamuutos  19.2.2018 alkaen 
Maasotakoulun polttoaineiden jakeluasema 19.2.2018 alkaen
Kinnusentalo 19.2.2018 alkaen
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. 

Kaavahanke 

Nähtävillä 

Itäisen alueen paloasema  29.11. - 20.12.2018
Maasotakoulun polttoaineen jakeluasema  10.12.2018 - 7.1.2019 
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

Nähtävillä 

Honkalahden sahan asuntoalueen asemakaavan muutos ja tonttijako 15.11. – 17.12.2018
Mustolan kaupan alue  8.11. - 10.12.2018 
   

 

     

 

                                         

 

 

 YLEISKAAVAT

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan. 
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 3. vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan. 
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen
osa-alue.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 22.11.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Korvenkylän osayleiskaava 2030   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
 
 Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan.
-
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.6.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntisen osa-alueen osayleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19§:n mukaisesti uudelleen nähtävänä 30.8.-1.10.2018

Lainvoimaa odottavat osayleiskaavat
Hyväristönmäen osayleiskaava Valitettu Korkeampaan hallinto-oikeuteen.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, itäinen osa-alue.

Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Kaava on voimassa niiltä osin, joista ei ole valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen