Valitse taso

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta – kaavaluonnos nähtäville

Uuden jätevedenpuhdistamon toteuttaminen koskee useampaa kuntaa Etelä-Karjalassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava ohjaa seudullista ja maakunnallista jätevedenpuhdistamoa koskevaa kuntakaavoitusta. Näin ollen puhdistamon sijainti ja maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavassa.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueelle.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020 asettaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 5.4- 10.5.2020 väliseksi ajaksi. Lisäksi nähtäville asetetaan päivitetty kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Nähtävilläolo on järjestetty siten, että osallisilla on mahdollisuus saada kaava-asiakirjat paperisina itselleen tai tutustua asiakirjoihin Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla. Sivulta löytyvät myös ohjeet kirjallisen mielipiteen antamiseksi, sekä lisätietojen antajan yhteystiedot.

EK_tunnus_perus_läpinäkyvä.png

Nähtävillä olevat kaavat

 ASEMAKAAVAT

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Kaupungintalo 2 8.1.2014 alkaen
Sammontalon asemakaavamuutos  19.2.2018 alkaen 
Maasotakoulun polttoaineiden jakeluasema 19.2.2018 alkaen
Kinnusentalo 19.2.2018 alkaen
   
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. 

Kaavahanke 

Nähtävillä 

 Pikisaari Katajasaarenpuisto  2.4. - 30.4.2020

 
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

Nähtävillä 

Lentokentäntie 28  26.3. - 27.4.2020
 

 YLEISKAAVAT

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan. 
Korvenkylän osayleiskaava 2030   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.
-
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 
-
Lainvoimaa odottavat osayleiskaavat
-
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus