Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Joutsenon rautatiealueiden asemakaavan muutos ja tonttijako.
 Sijaintikuva_nettiin_Jno.jpg
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Luumäki-Imatra tavara -ratasuunnitelman toteuttaminen Joutsenon taajaman alueella. Ratasuunnitelman mukaan Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan kaksoisraideosuus (19 km). Asemakaavamuutoksella tehdään ratasuunnitelman edellyttämät muutokset asemakaavan rautatiealueeseen. Samalla tarkistetaan tarvittavin osin rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden rajauksia sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Suunnittelualueeseen kuuluville tonteille vahvistetaan tonttijako.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijoittuu Lappeenrannan kaupungin Joutsenon taajamassa sijaitseviin Putkinotkon, Ahvenlammen, Honkalahden ja Kesolan kaupunginosiin. Asemakaavamuutos koskee nykyistä rautatiealuetta sekä välittömästi sen etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevia alueita. Suunnittelualue muodostuu kahdesta osasta, jotka sijoittuvat Joutsenon liikennepaikan ratapihan molemmin puolin. Suunnittelualueen länsiosa (alue 1) sijoittuu Puusementintien pohjoispuolelle sekä rautatien ja Teollisuustien risteysalueelle. Suunnittelualueen itäosa (alue 2) rajautuu pohjoisessa Evakkotiehen ja osittain Kesolantiehen ja Kaaritiehen. Idässä alue rajautuu Putkinotkontiehen ja etelässä valtatie 6:en. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 10,5 ha, josta läntisen alueen pinta-ala on noin 2,4 ha ja itäosan 8,1 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 15.2. - 8.3.2018

     

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään            8.3.2018Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 38,
53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin
(kaupungintalo, Villimiehenkatu 1)

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua myös Joutsenon kirjastossa. (Keskuskatu 2)
Asukas-tilaisuudet Asemakaavaluonnoksista pidetään asukastilaisuus keskiviikkona 21.2.2018 klo 17.00 – 18.30 välisenä aikana Joutseno-talolla (Kesolantie 1).
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat:          
Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001.
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Liitteet