Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Joutsenon rautatiealueiden asemakaavan muutos ja tonttijako.
 Sijaintikuva_nettiin_Jno.jpg
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Luumäki-Imatra tavara -ratasuunnitelman toteuttaminen Joutsenon taajaman alueella. Ratasuunnitelman mukaan Joutsenon ja Imatran välille rakennetaan kaksoisraideosuus (19 km). Asemakaavamuutoksella tehdään ratasuunnitelman edellyttämät muutokset asemakaavan rautatiealueeseen. Samalla tarkistetaan tarvittavin osin rautatiealueeseen rajoittuvien alueiden rajauksia sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Suunnittelualueeseen kuuluville tonteille vahvistetaan tonttijako.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijoittuu Lappeenrannan kaupungin Joutsenon taajamassa sijaitseviin Putkinotkon, Ahvenlammen, Honkalahden ja Kesolan kaupunginosiin. Asemakaavamuutos koskee nykyistä rautatiealuetta sekä välittömästi sen etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevia alueita. Suunnittelualue muodostuu kahdesta osasta, jotka sijoittuvat Joutsenon liikennepaikan ratapihan molemmin puolin. Suunnittelualueen länsiosa (alue 1) sijoittuu Puusementintien pohjoispuolelle sekä rautatien ja Teollisuustien risteysalueelle. Suunnittelualueen itäosa (alue 2) rajautuu pohjoisessa Evakkotiehen ja osittain Kesolantiehen ja Kaaritiehen. Idässä alue rajautuu Putkinotkontiehen ja etelässä valtatie 6:en. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 10,5 ha, josta läntisen alueen pinta-ala on noin 2,4 ha ja itäosan 8,1 ha.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Lautakunta 28.11.2018

Kaupunginhallitus 3.12.2018

Asukas-tilaisuudet  
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:  

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren, 040 6632525 

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.