Valitse taso

Martikanpellon koulu

Asemakaavan muutos on käynnistetty Lappeenrannan kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on edistää koulukiinteistön kehittämistä ja myyntiä. Samassa yhteydessä huomioidaan yksityisten maaomistajien kiinteistöt sekä päivitetään alueen käyttötarkoitukset vastaamaan nykyistä käyttöä. Voimassa olevassa asemakaavassa koko alue on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) ja yhtä tonttia. Alueelle laaditaan asemakaavamuutoksen yhteydessä sitova tonttijako.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Alustavan asemakaavaluonnoksen esittely asukkaille 20.5.2019 klo 16.30-18.30 Joutsenotalolla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin kilometrin päässä Joutsenon keskustasta. Suunnittelu koskee Martikanpellon koulun aluetta, jota rajaavat Saimaantie, Kesolantie ja Peltotie sekä etelässä rautatie. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus