Palvelut
Valitse taso

Joutsenon Palstakujan asemakaavan muutos ja tonttijako

Palstakujan asemakaavamuutoksen tavoitteena on vastata alueella todettuun päivähoitotoiminnan tarpeeseen muuttamalla kaksi rakentamatonta rivitalotonttia yhdeksi tontiksi. Samalla asemakaavaa muutetaan siten, että se mahdollistaa päiväkotirakentamisen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus järjestetään Joutsenotalolla valtuustosalissa, Kesolantie 1, tiistaina 8.5. klo 17.00 - 18.30. Tilaisuus järjestetään avoimet ovet -tyyppisesti, eli asukkaat ovat tervetulleita itselleen sopivana aikana.

Kaikki kaavasta ja Joutsenosta kiinnostuneet ovat tervetulleita tapahtumaan keskustelemaan, kuuntelemaan, ideoimaan ja kertomaan mielipiteitään kaavaluonnoksesta!

Osallistuminen

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen näillä sivuilla. 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistynyt yksityisen toimijan, Hoivaneliö Oy:n, aloitteesta.

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä 7.5 – 28.5.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. Kaavaluonnos on nähtävillä myös Joutsenon kirjastossa (Keskuskatu 2).

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 28.5.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Kaavaluonnokseen liittyvä asukastilaisuus järjestettiin Joutseno-talolla valtuustosalissa, Kesolantie 1, tiistaina 8.5. klo 17.00 - 18.30.

Kaupunkikehityslautakunta 13.6.2018

Kaupunginhallitus 2.7.2018

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Joutsenon Palstankujan kahta rakentamatonta rivitalotonttia. Asema-kaavan muutosalue sijaitsee noin kilometrin päässä Joutsenon keskustasta. Suunnittelualue rajautuu Palstakujaan, Yläpappilantiehen ja Rantatiehen. Lounaassa alue rajautuu rivitalotonttiin. Alueen koko on noin 0,5 hehtaaria.

 

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija

Tiia Sillgren puh. 040-6632525

Asemakaava-arkkitehti

Matti Veijovuori 040-6605662

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi