Valitse taso

Mukava, että löysit Rakuunamäen asemakaavamuutosta käsittelevän sivun. Virallisen sivuston voit löytää täältä. Tämä sivusto on osa uudistuvaa sivustoamme, jolla pyrimme tekemään siitä entistä saavutettavamman. Tämä sivusto on sen vuoksi piilotettu valikoista, mutta erilaisten hakukoneiden löydettävissä. Jos haluat antaa tästä sivusta, tai muutoin kaavoituksen sivuista palautetta, niin kuulemme sitä mielellämme. Laita silloin sähköpostia osoitteeseen mikko.holm@lappeenranta.fi.

Rakuunamäen asemakaavamuutos

rakuunamaeki.jpg

Rakuunamäen asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää Rakuunamäen asemakaava vastaamaan Rakuunamäen osayleiskaavaa, sekä jo toteutunutta tilannetta. Sillä varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin, sekä alueella sijaitseville puolustusvoimien käytöstä poistuville rakennuksille suunnitellaan uudiskäyttöä. Lisäksi asemakaavaan päivitetään mm. poikkeamisluvilla myönnettyjen rakennusten asemakaavat.

Ajankohtaista

Asukkaiden kuuleminen

Osayleiskaava- ja asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavojen valmisteluaineistot ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 19.3.–19.4.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa osoitteessa Villimiehenkatu 1 (3. kerros), sekä näillä sivuilla.

Mielipiteet ja lausunnot kaavaluonnoksista tulee toimittaa viimeistään 19.4.2018 osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Asukastilaisuus

Kaavamuutoksista järjestetään yhteinen asukastilaisuus torstaina 5.4.2018 klo 17–19 Maasotakoululla esikuntarakennuksen tiloissa, osoitteessa Väinö Valveen katu 4. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmia tasatunnein klo 17:00 ja 18:00. Esitykset ovat saman sisältöisiä, ja niiden jälkeen on mahdollista keskustella suunnittelijoiden kanssa.

Kaavaan liittyvät asiakirjat

Rakuunamäen kuulutus

Kuulutuksilla ilmoitetaan vireillä olevista, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta, sekä erilaisista tiedostus- ja yleisötilaisuuksista. 

Rakuunamäki Kuulutus

Rakuunamäen asemakaavaselostus

Asemakaavaselostuksesta näkee kattavasti kaiken sen, mitä selvityksiä ja tuloksia asemakaavaa varten on tehty ja miten sen arvioidaan vaikuttavan alueen kehitykseen. Rakuunamäen asemakaavaselostuksesta selviävät esimerkiksi asemakaavan toteuttamisen ekologiset vaikutukset, kaupunkikuvan muutokset, sosiaaliset vaikutukset, kulttuurihistorialliset tekijät jne. 

Rakuunamäki Selostus

Rakuunamäen selostukseen kuuluvat liitteet 

Liitteet 1-5

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tehdyt selvitykset, tavoitteet, aikataulu, eri vaihtoehdot ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Havainnekuva Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta.

Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Aloitteet

Rakuunamäki Selostuksen liitteet 1-5

Havainnekuva liitteeseen 2

Havainnekuva Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta.

Rakuunamäki Selostuksen liite 2 Havainnekuva

Liitteet 7 ja 8

Luontoselvitys, jossa kartoitettiin lähtötietojen ja maastokartoitusten perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteitä, luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita, sekä annetaan ohjeita ja suosituksia luontoarvojen huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa.

Rakuunamäki Selostuksen liitteet 7 ja 8

Liitteet 9 ja 10

Lappeenrannan Rakuunamäen rakennusinventointi 2017, johon on dokumentoitu alueella sijaitsevat, järjestelmällisellä tavalla valikoidut rakennukset, niiden historiaa, ominaispiirteitä jne. Se antaa myös suosituksia rakennusten huomioimiseen asemakaavassa.

Rakuunamäki Selostuksen liitteet 9 ja 10 Rakennusinvent.

Liite 11

Asemakaavaluonnos. Sisältää kaikki alueelle kohdistuvat asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Mukana on myös ohjeet kaavamerkintöjen lukemiseksi.

Rakuunamäki Selostuksen liite 11 Kaavakartta

 

Asemakaavamuutoksen sijainti

opaskartta.jpg

Asemakaavamuutosalue käsittää Rakuunamäen alueen Lappeenrannan ydinkeskustan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen, idässä Liisankatuun, etelässä Valtakatuun sekä Vilho Petter Nenosen puistoon ja lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha. Yllä olevassa kuvassa näkyy suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä. Asemakaavan hyväksyy hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Käsittelyvaiheet

kaavankulku.JPG

Asemakaavoitus kulkee tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Se on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimintaa ja kaava on nähtävillä 19.3.-19.4.2018

Aikaisemmin on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 18.4.-16.5.2016.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus