Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Rakuunamäen asemakaava muutos
 opaskartta.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena on päivittää Rakuunamäen asema-kaava vastaamaan Rakuunamäen osayleiskaavaa sekä jo toteutunutta tilannetta. Puolustusvoimien käytöstä poistuville rakennuksille suunnitellaan uudiskäyttöä. Lisäksi päivitetään mm. poikkeamisluvilla myönnettyjen rakennusten asemakaavat. Asemakaavamuutoksella varaudutaan myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Sijainti Asemakaavamuutosalue käsittää Rakuunamäen alueen Lappeenrannan ydinkeskustan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen, idässä Liisankatuun, etelässä Valtakatuun sekä Vilho Petter Nenosen puistoon ja lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha. Yllä olevassa kuvassa näkyy suunnittelualueen sijainti ja aluerajaus. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 18.4 – 16.5.2016. ( MRL 62§ ja 63§ )

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 19.3. - 19.4.2018.

Kaupunkikehityslautakunta 20.2.2019

Kaupunginhallitus 4.3.2019

MRA 27 §:n mukainen nähtävilläolo 14.3. - 15.4.2019

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 15.4.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo; Villimiehenkatu 1).
Asukas-tilaisuudet EHDOTUSVAIHEEN ASUKASTILAISUUS

Rakuunamäen asemakaavaehdotusta esitellään asukastilaisuudessa torstaina 4.4.2019 klo 16:30 - 18:30 Upseerikerholla, osoitteessa Upseeritie 2.

Tilaisuus järjestetään "avoimet ovat" -periaatteella,, eli paikalle on mahdollista saapua itselle parhaiten sopivana ajankohtana.

TERVETULOA

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:             
kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590
asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori  puh. 040 660 5662 ja 
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745.
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.
                       


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus