Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

Nimi Minkinkatu 1 Uus-Lavola
 Sijaintikuva_minkinkatu.jpg
Tarkoitus

Suunnittelun tavoitteena muuttaa rakentamaton korttelialue pääosin asuinkäyttöön. Kaavamuutoksella mahdollistetaan asuinpientalojen rakentaminen alueelle säilyttäen samalla kulkuyhteydet Minkin- ja Mäyränkaduilta virkistysalueille. Samalla suunnittelualueelle vahvistetaan tonttijako. Asema-kaavassa huomioidaan alueen sijainti tärkeällä pohjavesi-alueella ja muut erityispiirteet.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Minkinkadun ja Lavolantien risteyksessä olevaa rakentamatonta aluetta, joka on voimassa olevassa asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta ja puistoaluetta. Asemakaavamuutosalue sijaitsee Uus-Lavolan kaupunginosassa, noin 5 km Lappeenrannan keskustasta länteen. Alue rajautuu idässä ja etelässä Lavolantien ja Minkin-kadun katualueisiin ja pohjoisessa ja lännessä pientalotonttei-hin. Alueen pinta-ala on noin 4770 m2

Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 22.6. - 7.8.2017.
       

Asukas-tilaisuudet  
Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat:             
Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi