Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Sammontalon asemakaavan muutos 
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Sammonlahden kampusalueen rakentaminen nykyistä Sammonlahden koulualuetta laajentamalla.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sammonlahden kaupunginosassa, noin viisi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Suunnittelualue sijoittuu Sammonlahdenkadun, Skinnarilankadun ja Merenlahdentien väliselle alueelle. 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 19.2.2018 alkaen ( MRL 62§ ja 63§ )

        
Yhteyshenkilöt
Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi