Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 
Nimi  Sammontalon asemakaavan muutos 
opaskartta nettisivuille.JPG
Tarkoitus Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Sammontalon toteuttaminen. Alueella suunnitellaan turvalliset ja sujuvat kulkuyhteydet sekä pysäköintipaikat. Kaavalla mahdollistetaan jalkapallokenttien säilyminen. Alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa.
Sijainti Asemakaavamuutosalue sijaitsee Sammonlahden kaupunginosassa, noin viisi kilometriä Lappeenrannan keskustasta länteen. Suunnittelualue sijoittuu Sammonlahdenkadun, Skinnarilankadun ja Merenlahdentien väliselle alueelle. 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 19.2.2018 alkaen ( MRL 62§ ja 63§)

Järjestetyt asukastilaisuudet 7.6.2021 ja 20.9.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos,
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävinä ennakkokuulemista varten 11.11.-2.12.2021 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä
(Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä kaupungin internetsivuilla
osoitteessa www.lappeenranta.fi > palvelut > rakentaminen ja
maankäyttö > kaavoitus > nähtävillä olevat kaavat.

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus torstaina 18.11.2021 klo 16.30 alkaen Microsoftin etäkokousten järjestämiseen käytettävän Teams-ohjelman kautta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tekstitettynä tämän linkin kautta.

Yhteyshenkilöt


Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662 Kaavasuunnittelija: Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499
Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi            


Sammontalon esittelyvideot

Sammontalon asemakaavaluonnoksen selostuksessa on hyödynnetty 3D-mallinnettuja kuvia Sammontalosta. Saman mallin pohjalta on toteutettu esittelyvideoita, joiden avulla on mahdollista tutustua tulevaan rakennukseen.

Yleisesittely

Sammontaloa esittelevä yleinen video on tutustuttavissa kaupungin Youtube-tilin kautta.

Lasten kuuleminen

Osana Sammontalon asemakaavan laatimista laaditaan erillinen Lapsivaikutusten arviointi. Lasten kuulemista varten on toteutettu erillinen video, jossa esitellään lyhyesti Sammontaloa ja annetaan oppilaille muutama kysymys pohdittavaksi.