Valitse taso

Lauritsala-talon, terveystalon ja koulun asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää alueen asemakaava huomioiden rakenteilla oleva uusi Lauritsalan koulu, sekä osoittaa uutta käyttöä koulukeskukselta vapautuvalle alueelle, Lauritsala-talolle ja terveysaseman alueelle. Kaupungin palvelutuotannosta poistuville rakennuksille ja vapautuville tonttialueille mahdollistetaan uutta käyttöä, kuten asumista ja monipuolista yritystoimintaa. Lisäksi tutkitaan rakennusten suojelukysymykset ja lisärakentamismahdollisuudet. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön ja viherympäristöön liittyvät kysymykset.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestetään yhteinen asukastilaisuus 24.5.2021 klo 16.30 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Linkki kokoukseen lisätään lähempänä ajankohtaa. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyy liittymään linkin kautta lataamatta ohjelmaa erikseen.
Asukastilaisuudessa tallennettu kaavojen esittelyosuus julkaistaan Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla, ja se on katsottavissa koko kaavaprosessin ajan.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Asukastilaisuuden järjestäminen 24.5.2021 etätilaisuutena verkossa.

Luonnosvaihe

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee Lauritsalan kaupunginosassa sijaitsevia Lauritsalan koulukeskusta, Lauritsala-taloa ja entistä terveysasemaa, Koulukallionpuistoa sekä Tietokatua. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Luukkaankadun tuotantorakennuksen tonttiin ja Katri Valan puistoon, idässä Osulan- ja Asemakatuihin, etelässä Hallituskatuun ja lännessä Itsenäisyydenkatuun ja Luukkaanrinteeseen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,50 ha.

Liitteet
Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus