Valitse taso

Lauritsalan torin ympäristökortteleiden kehittäminen

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Lauritsalan torin pohjoispuolisen korttelin kehittäminen. Alueella sijaitseva liikerakennus on jo purettu.

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestetään yhteinen asukastilaisuus 24.5.2021 klo 16.30 – 18.00 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena. Linkki kokoukseen lisätään lähempänä ajankohtaa. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyy liittymään linkin kautta lataamatta ohjelmaa erikseen.
Asukastilaisuudessa tallennettu kaavojen esittelyosuus julkaistaan Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla, ja se on katsottavissa koko kaavaprosessin ajan.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kauppakäytävän pohjoispuolella.

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus