Valitse taso

Horisontti - vihreä teemayleiskaava

Horisontti -teemayleiskaavan valmistelu potkaistiin käyntiin 7.11.2018 järjestettävällä aloitusseminaarilla Kulttuuritila Nuijamiehessä.

Tietoa Horisontti - teemayleiskaavasta

Lappeenrannan kaupunki valmistelee uutta vihreää teemayleiskaavaa, Horisonttia. Kaavan tarkoituksena on tutkia yleiskaavatasolla muun muassa kaupungin viheralueverkostoa sekä yritystoiminnan ja liikenteen näkökulmasta niitä ratkaisuja, joilla pyrimme kohti vihreämpää ja kestävämpää kaupunkia.

Horisontti -kaava on täydentää voimassa olevia yleiskaavoja ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Kaavan tarkoituksena on tuoda ympäristön kannalta myönteiset ratkaisut osaksi kaupunkilaisten jokapäiväistä elämää.

Muodoltaan laadittava teemayleiskaava on strateginen maankäytön ohjauksen työkalu, joka teemojensa kautta ohjaa alemman tason suunnittelua Lappeenrannassa. Osa Horisontti -kaavan periaatteista tulee olemaan luonteeltaan enemmän ohjaavia, mutta kaavassa tulee olemaan myös oikeusvaikutteisia elementtejä. Strategisten merkintöjen lisäksi kaava-alueelle voidaan osoittaa tarpeen tullen myös perinteisiä aluevarauksia ja muita merkintöjä.

Horisontti -kaavan suunnittelualue ja -tarkkuus vaihtelevat käsiteltävän teeman mukaan. Esimerkiksi ekologista verkostoa voidaan tarkastella koko kaupungin alueella, kun taas pyöräilyn ja kävelyn osalta keskitytään enemmän taajama-alueille


Yhteystiedot

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen, 040 575 5590

Seminaareihin ja työpajoihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä

Vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holm, 040 663 7753

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus