Palvelut
Valitse taso

Osallistu suunnitteluun!

Osallisuus ja yhdessä tekeminen ovat tärkeä osa kaavatyötä. Horisontti -teemayleiskaavan keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä pohja tulevaisuudelle ja tulevaisuuden suunnittelulle yhdessä tehden ja oppien.

Osallisuus ja vuorovaikutus tullaan kuvaamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, ja hankkeista tiedotetaan tällä sivulla. Kaavatyön aikana 2018–2021 järjestetään kaikille tahoille avoimia osallistumismahdollisuuksia, joita ovat mm. aloitusseminaari, työpajat ja tulevaisuusverstaat.
Seuraa kaavatyön etenemistä tällä sivustolla ja tule mukaan tekemään yhdessä tulevaisuuden Lappeenrantaa!

Horisontti - tavoiteseminaari 7.11.2018

Horisontti -teemayleiskaavan valmistelu potkaistiin käyntiin keskiviikkona 7.11.2018 järjestettävällä aloitusseminaarilla Kulttuuritila Nuijamiehessä.

Tutustu seminaariin ja sen työpajojen tuloksiin täällä.

Työpajat

Työpajatyöskentely on ollut käytössä jossain muodossa jo useamman vuoden Lappeenrannan kaavahankkeissa, mutta nyt on tarkoitus laajentaa työpajatyöskentelyä ottamalla käyttöön uusia työskentelytapoja ja -menetelmiä. Työpajoihin kutsuminen ja osallistuminen tulee tapahtumaan eri tavoin. Esimerkiksi koululaisille on suunnitteilla erilaisia kilpailuja, joiden avulla he voivat tarkastella kaavaa ja sen merkitystä erilaisten ilmaisujen, kuten kirjoittamisen ja kuvataiteen keinoin. Yleisöille järjestetään avoimia tilaisuuksia, joissa kaavan teemoja käsitellään ja työstetään yhdessä.

Tulevaisuusverstaat

green_tulevaisuus.jpg

Tulevaisuusverstaissa asiasta kiinnostuneet, eri lähtökohdista tulevat ihmiset ja toimijat kokoontuvat yhteen paikkaan työskennelläkseen yhteisen asian eteen, ratkoakseen ongelmia ja löytääkseen yhteisiä tulevaisuuden tavoitteita ja synergiaetuja. Näin osalliset pääsevät mukaan yleiskaavan tekemiseen ja muovaamaan omaa elämää ja hyvinvointia tulevaisuudessa. Tuloksena syntyy yhteisiä sitoutumisen arvoisia ideoita.

Tulevaisuusverstaiden tarkoituksena on käynnistää myös energia- ja ympäristöalan yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö yleiskaavan tiimoilta. Tavoitteena on selvittää eri toimijoiden strategiat ja se, miten ne voidaan yhdistää toisiinsa ja alueen tarpeisiin. Tavoitteena on luoda prosessi, jossa etsitään keskeisten toimijoiden strategioiden yhtymäkohtia ja konkreettisia yhteistyön mahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää verkostoitumista ja saada niin kaupunkilaiset kuin muutkin osalliset sitoutettua osayleiskaavatyöhön, tekemään yhteistä tulevaisuutta.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus