Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke



Nimi Hyväristönmäen osayleiskaava
Tarkoitus

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden jätevedenpuhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen sijoittuminen Hyväristönmäen alueelle.
Osayleiskaavatyössä keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat:
• jätevedenpuhdistamon sijoittaminen ja tilatarpeet
• liikenneyhteydet
• luonto- ja muiden arvojen huomioiminen suunnittelualueella

Sijainti Osayleiskaava-alue (68 ha) sijaitsee Lappeenrannan keskustan kaakkoispuolella, Karkkolan kylässä. Etäisyys keskustaan on noin 6 km. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Pahaojantiehen. Alue käsittää maa- ja metsätalousaluetta. Alueen halki kulkee kaasulinja idästä länteen. Rakkolanjoki virtaa alueen läpi.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 2.3.2015 alkaen kaavan laadinnan ajan.

Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 27.5.2015 - 26.6.2015
Tekninen lautakunta 11.11.2015
Kaupunginhallitus 16.11.2015
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 26.11. - 28.12.2015
Kaupunginhallitus 15.8.2016 (pöydälle), 22.8.2016
Kaupunginvaltuusto 29.8.2016

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.3.2019 antamallaan päätöksellä Lappeenrannan kaupungin tekemän valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä.           

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (Hyväristönmäki).pdf

 

Hyväristönmäen osayleiskaava-alue on liitetty Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030, eteläisen osa-alueen vaiheeseen 2.

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat
kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus