Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatJoutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema
Valitse taso

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan tulevan paloaseman alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Alue on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu suojaviheralueeksi. Kaavan päivittäminen mahdollistaa palveluverkon kehittämisen ja palvelujen saatavuutta sekä uuden paloaseman rakentamisen Joutsenoon. Yleiskaavan päivitys tukee Lappeenrannan kaupungin strategian 2037 tavoitteita eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta.

Joutsenon uuden paloaseman sijoittamisessa on huomioitava, että sijainti palvelee parhaiten koko maakunnan aluetta huomioiden paloaseman kalustolle ja henkilölle asetetut suorituskykyvaatimukset. Joutsenon paloaseman maantieteellinen sijainti on tärkeä myös Suur-Saimaan alueen saavuttamisessa vaara-, onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tällä on merkitystä Saimaan alueen matkailun ja virkistyskäytön pitkäjänteisessä kehittämisessä turvallisuuden hallinnan näkökulmasta. Veteraanikadun alue sijoittuu keskeiselle paikalle Joutsenon keskustaajamassa hyvien liikenneyhteyksien äärelle ja täyttää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen asettamat kriteerit sijainnille. Veteraanikadulta on lyhyt ja nopea yhteys muun muassa valtatie 6:lle sekä tehdasalueelle.

Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Veteraanikadun asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden paloaseman rakentaminen alueelle sekä päivittää rakentamattoman liikerakennusten korttelin kaavamerkintöjä ja -määräyksiä


Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja tehdään selvityksiä kaavan laatimista varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

OAS nähtävillä 19.8.-12.9.2022.

 Asukastilaisuus tiistaina 30.8.2022 klo 17.00 Joutseno-salissa (Joutseno-talo, Kesolantie 1).

Luonnosvaihe (menossa)

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §) 17.11.-9.12.2022. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta 9.12.2022 mennessä sähköpostilla tai kirjeenä Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Asukastilaisuus keskiviikkona 23.11.2022 klo 17.00 Joutsenon koululla (Vitjamäentie 3, A-ovi).

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Luonnosvaiheen asukastilaisuus järjestetään Joutsenon koululla keskiviikkona 23.11.2022 klo 17.

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 30.8.2022 Joutseno-salissa (Joutseno-talo, Kesolantie 1). Tilaisuudessa kerrottiin yleiskaava- ja asemakaavamuutosten lähtökohdista ja tavoitteista sekä paloasemahankkeesta.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Yleiskaavan muutos koskee Joutsenon keskustaajamassa, Honkalahden kaupunginosassa sijaitsevaa suojaviheraluetta, joka sijaitsee noin kilometrin päässä Joutsenon aluekeskuksesta luoteeseen. Matkaa Lappeenrannan ydinkeskustaan on noin 18 kilometriä. Alueeseen kuuluu osa Veteraanikadusta ja Puusementintiestä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa rautatie, etelässä Valtatie 6, idässä valtatien eritasoliittymä ja lännessä Joutsenon Elementin tontti. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4,5 hehtaaria. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4,7 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren
puh. 040 663 2525

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.