Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatKeskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue Vaihe 3
Valitse taso

Keskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue vaihe 3

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Yleiskaavan suunnittelua varten järjestettiin asukastilaisuus 17.10.2017 Saimaan Ladun Karhusjärven majalla.. Suunnittelijat tulivat tilaisuuteen ns. tyhjin kartoin ja asukkaat saivat merkitä ja antaa yleiskaavaa varten tiedoksi mm. hyviä rakennuspaikkoja ja muita aluetta koskevia tietoja.

Osallistuminen

Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleiskaavojen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmat nähtävillä 7.5.–7.6.2018 (MRL 62 §, MRL 63 §)

Lappeenrannan Kaupunkisuunnittelu valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan
2030. Eteläisen osa-alueen vaiheiden 2 ja 3 osayleisyleiskaavoja. Vaiheiden 2 ja 3 osayleiskaavoituksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka
ovat nähtävillä kommenttien keräämistä ja lausuntojen antamista varten
7.5. – 7.6.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa
(Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos nähtävillä

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman kaakkoispuolella. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaavat muun muassa Lasolantie, Mustolan rata ja Pajarilantie. Idässä suunnittelualue rajautuu osittain Pajarilantiehen. Eteläisen osa-alueen 3. vaiheeseen kuuluvat osittain tai kokonaan seuraavat kylät: Karkkola, Kalliokoski, Kaipiala, Mielo, Suokkaankylä, Lasola, Rasala ja Lasola. Lisäksi alueeseen kuuluu Karhusjärven länsipuoli kallioalueineen sekä Heinsuo. 

 

Yhteyshenkilöt

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

kaavoitusinsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.  


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus