Valitse taso

Lappeenrannan pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Lappeenrannan kaupunki on käynnistämässä pienvesien ranta-alueille maankäyttö ja rakennuslain mukaisen oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan laadinnan. Tavoitteena on pienvesistöjen rantojen ja niiden läheisten kyläalueiden maankäytön suunnittelu huomioiden alueiden erityispiirteet ja arvot.

Rantaosayleiskaavatyön yhteydessä tehdään emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Rantaosayleiskaavassa tullaan osoittamaan rakennuspaikat, jolloin rakennusluvat voidaan myöntää suoraan rantaosayleiskaavan perusteella.

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevien vuosien aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Yhteyshenkilöt

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.  


Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus