Valitse taso

Pien-Saimaan osayleiskaava

Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää alueella voimassa olevat saaristokaavat. Osayleiskaavatyössä selvitetään ja huomioidaan alueen erityispiirteet ja vahvuudet.

Keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat alueen
- matkailu -, retkeily ja virkistysarvot
- rakentamisen määrä ja sijoittuminen (vakituinen / loma-asuminen)

 

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevien kolmen vuoden aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

   

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe 

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Yhteyshenkilöt

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.