Valitse taso

Saikkolan osayleiskaava

Saikkolan osayleiskaavan tavoitteena on ratkaista erityisesti asumisen reservialueen maankäyttö ja rakentaminen kyläkaavaperiaatteella.

 

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevan vuoden aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti
Osayleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman itäpuolella Partalassa.
Asiakirjat
Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija
Sami Tervo puh. 040 632 6564

Kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi