Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatTiuru-Rauha osayleiskaavan muutoksen päivitys, Tiurun lämpölaitos
Valitse taso

Tiuru-Rauha osayleiskaavan muutoksen päivitys, Tiurun lämpölaitos

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Tiurun tulevan lämpölaitoksen alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa toimitilarakennusten alueeksi. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden lämpölaitoksen sijoittuminen alueelle, mikä tuottaisi kaukolämpöä hakkeella ja vihreällä sähköllä. Tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja parantaa lämmöntuotannon toimitusvarmuutta. Uusi laitos tulisi korvaamaan olemassa olevan Rauhan Kylpyläntiellä sijaitsevan laitoksen tuotantoa, mutta olemassa oleva laitos toimisi jatkossa vara- ja huippulaitoksena. Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä sekä pidemmän aikavälin päästövähennystavoitetta. Lappeenrannan Energia on linjannut jo muutamia vuosia sitten olevansa hiilineutraali vuonna 2026.

Osayleiskaavan kanssa samaan aikaan laaditaan alueelle asemakaavaa, jonka aineistoihin pääset tutustumaan tästä.

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.8.-12.9.2022.

Asukastilaisuus pidettiin torstaina 1.9.2022 klo 17.00

Luonnosvaihe (menossa)

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §) 3.-25.11.2022. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta 25.11.2022 mennessä sähköpostilla tai kirjeenä Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Asukastilaisuus 14.11.2022 klo 17.00 Holiday Club Saimaalla

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.  

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Luonnosvaiheen asukastilaisuus järjestetään asukastilaisuus 14.11.2022 klo 17.00 Holiday Club Saimaalla. Tilaisuudessa kerrotaan yleiskaava- ja asemakaavamuutosten lähtökohdista ja tavoitteista sekä lämpölaitoshankkeesta.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Osayleiskaava-alue sijaitsee Rauhassa, noin 36 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään, Joutsenon keskustaan suunnittelualueelta on matkaa noin 16 kilometriä ja Imatran kaupungin rajalle noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Tiuruniementiehen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 1,5 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti on merkitty oheiseen opaskarttaan punaisella.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.