Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Tuosan saaren länsirannan ranta-asemakaavan muutos
 Tuosa_sijainti kartalla
Tarkoitus Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa matkailua palvelevien rakennusten ja loma-asuntojen korttelialueet omarantaisiksi loma-asuntojen korttelialueeksi.
Sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Tuosan saaressa, Vehkataipaleentien ja Saimaan Puominlahden välisellä alueella Sudensalmen eteläpuolella. Lappeenrannan keskustaan on noin 6 kilometriä.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 22.6. – 7.8.2017
Kaupunkikehityslautakunta 2.5.2018

Kaupunginhallitus 7.5.2018

MRA 27 §:n mukainen nähtävillä olo 17.5. - 18.6.2018

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään
 18.6.2018 Lappeenrannan kaupungin kirjaamaan sähköpostitse
osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11,
53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin
(kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).


                   

Yhteyshenkilöt Asemakaavasta antavat lisätietoja rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen puh. 0440 555 195, alpoe.leinonen@gmail.com ja Lappeenrannan kaupungilla asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662, matti.veijovuori@lappeenranta.fi.