Palvelut
Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Mustolan kaupan alue (Lidl ja Rajamarket)
 Sijainti kartalla
Tarkoitus Alueelle on tarkoitus lisätä rakennusoikeutta säilyttäen voimassa olevassa asemakaavassa oleva vähittäiskaupan suuryksikön mahdollistava kaavamerkintä ennallaan.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Mustolan satama- ja työpaikka-alueella noin 11 km Lappeenrannan ydinkeskustasta kaakkoon. Asemakaavamuutos koskee Lappeenrannan Mustolassa sijaitsevia Lidl ja Rajamarket- yritysten tontteja 
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet

MRL 62 §:n mukainen kuuleminen 5.3.–23.3.2018

Luonnosvaiheen jälkeen alkuperäinen kaavamuutosalue
on jaettu kahteen kaavahankkeeseen siten, että  länsialue jatkuu Ahtaajankatu 2 nimellä ja itä osa Mustolan kaupan alue nimellä.
                         
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001 ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus