Valitse taso

Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla kunnalla on oikeus siirtää hylätyt ajoneuvot sekä romuajoneuvot niitä varten varatulle varastoalueelle. Kunnalla on oikeus siirtää lähi- tai varastosiirrolla myös kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavat ajoneuvot, pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot sekä sellaiset ajoneuvot, joiden pysäköinnistä aiheutuu tien käytölle huomattavaa haittaa. Rengaslukon vaihtoehtona kunnalla on oikeus siirtää yli kaksi vuorokautta virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot sekä sellaiset virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot, joilla tehdyistä pysäköintivirheistä on viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Edellä mainituissa tilanteissa kunta voi siirtää ajoneuvon yksityiseltä alueelta tai tieltä vain yksityisen alueen tai tien omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Siirtoa pyytänyt yksityisen alueen tai tien omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Varastoon siirretyistä ajoneuvoista kuulutetaan pitämällä lista siirretyistä ajoneuvoista nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla Lappeenrannan kaupungintalolla sekä Lappeenrannan kaupungin Internet-sivuilla kohdassa viranhaltijapäätökset. Ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetään varastosiirrosta kirjallinen päätös, jos ajoneuvon omistaja tai haltija on selvitettävissä.

Varastoon siirretyt ajoneuvot on noudettavissa Laineaho Oy:n varastoalueelta (Pikkalanlähteenkatu 10) siirto- ja varastointikulut maksamalla virka-aikana yhden kuukauden ajan kuuluttamispäivästä tai kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä. Noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Lappeenrannan kaupungille. Romuajoneuvojen omistusoikeus siirtyy kaupungille välittömästi.

Lappeenrannan kaupungin alueella hylättyjen ajoneuvojen siirtämisestä vastaavat pysäköinnintarkastajat ja pysäköinnintarkastajien esimies Topi Kangas  (puh. 040 144 0330). Tiedustelut, pyynnöt ja ilmoitukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen Pysakoinninvalvonta(at)lappeenranta.fi. Pysäköinninvalvonnan puhelinasiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12, puh. 05-4534240. Kiireelliset ilmoitukset ja tiedustelut voi ilmoittaa myös asiakaspalvelukeskus Winkkiin, puh. 05 616 2220.


Romuajoneuvojen vastaanotto

Henkilö- ja pakettiauton omistaja voi toimittaa ajoneuvonsa kustannuksitta romuautojen vastaanottopisteisiin. Käytöstä poistettujen, romutettavien ajoneuvojen kierrätyksestä huolehtii http://www.autokierratys.fi Sen vastaanottopisteissä romuauto otetaan maksutta vastaan ja poistetaan rekisteristä. Ajoneuvon omistaja huolehtii auton toimittamisesta vastaanottopaikkaan ja maksaa siitä aiheutuneet kulut.

Vastaanottopisteessä auton asiapaperi- sekä rekisteröinti- ja tunnistetiedot tarkastetaan. Ainoastaan omistajalla on oikeus romuttaa ajoneuvo.

Liitteet