Valitse taso

Pysäköinninvalvonta

Liikennemerkki (1).jpg

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat pysäköinnintarkastajat sekä poliisit. Pysäköintivirhemaksu 1.5.2013 alkaen on 50 euroa.

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön asiakas voi esittää 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen joko
•sähköisellä oikaisuvaatimuslomakkeella verkkoasiointiportaalissa (easiointi)
•kirjallisesti pysäköinninvalvojalle postitse osoitteeseen pysäköinninvalvontatoimisto, PL 38, 53101 Lappeenranta
•sähköpostitse osoitteeseen: pysakoinninvalvonta@lappeenranta.fi
•täyttämällä lomakkeen henkilökohtaisesti asiakaspalvelukeskus Winkissä.

Pysäköinninvalvontaan liittyvä asiointi, kuten oikaisuvaatimusten tekeminen, tapahtuu asiakaspalvelukeskus Winkissä. Asiakaspalvelukeskus Winkki on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-17, kesäaukiolo 3.-28.6. klo 9-16, 1.7.-26.8. klo 9-15. 

Pysäköinninvalvonnan puhelinasiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12, puh. 05-4534240. Kiireelliset valvontapyynnöt voi muuna aikana ilmoittaa asiakaspalvelukeskus Winkkiin (avoinna ma-pe 9-17, kesäaukiolo 3.-28.6. klo 9-16, 1.7.-26.8. klo 9-15), puh. 05 616 2220.

Oikaisuvaatimukset käsittelee pysäköinninvalvoja. Oikaisuvaatimuksesta tehdään kirjallinen hallintopäätös, joka lähetetään asianosaiselle kirjeitse kotiosoitteeseen. Pysäköinninvalvojana toimii Mika Näykki (puh. 040 687 9518).

Pysäköinnintarkastajien esimiehenä toimii kunnossapitopäällikkö Topi Kangas, puh. 040 144 0330.

 

Kunnallinen pysäköinninvalvonta yksityisillä alueilla

Tieliikennelain 28 §:n 3 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan jos pysäköintivirhe on tehty yksityisellä alueella, pysäköintivirhemaksua ei saa määrätä ilman kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntöä tai valtuutusta.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta voi määrätä pysäköintivirhemaksuja yksityisillä alueilla, kuten kauppojen paikoitusalueilla tai kerrostalojen pihoilla, kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä ja siten, että tämä osoittaa alueella luvattomasti pysäköidyt ajoneuvot.

Pysäköinninvalvontaa pyytävän henkilön tulee olla kiinteistön omistajan tai haltijan edustaja, kuten isännöitsijä, huoltomies, hallituksen puheenjohtaja tai kiinteistön omistajan tai haltijan erikseen valtuuttama henkilö. Edustajan tulee olla paikalla valvontahetkenä ja osoittaa virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot. Edustajan tulee allekirjoittaa erillinen kellanvärinen osoituslomake, johon tulee edustajan allekirjoitus, nimenselvennys, yhteystiedot ja edustajan asema. Lomakkeesta laitetaan kopio ajoneuvon tuulilasiin menevän pysäköintivirhemaksun mukana.

Valvontapyynnön voi ilmoittaa pysäköinninvalvonnan asiakaspalveluun (palveluaika ma-pe 9-12) 05-4534240. Muuna kuin pysäköinninvalvonnan palveluaikana kiireellisen valvontapyynnön voi ilmoittaa asiakaspalvelukeskus  Winkkiin (avoinna ma-pe 9-17, kesäaukiolo 3.-28.6. klo 9-16, 1.7.-26.8. klo 9-15) 05 616 2220.


Pysäköinninvalvontasopimus

Yksityisen alueen omistaja tai haltija voi tehdä Lappeenrannan kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa sopimuksen pysäköinninvalvonnasta. Tällöin pysäköinninvalvonta voi käydä määräämässä pysäköintivirhemaksuja alueella itsenäisesti ilman pyyntöä normaalin valvonnan yhteydessä.

Pysäköinninvalvonta on yksityisen alueen omistajalle tai haltijalle maksutonta. Alueelta saatavat pysäköintivirhemaksutulot ovat pysäköinninvalvonnan maksutuloja.

Pysäköinninvalvontasopimuksen tekeminen edellyttää, että pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on selvästi havaittavalla tavalla liikennemerkein ilmaistu. Yksityisen alueen sisäänajoväylien yhteydessä tulee olla liikennemerkki 373 (pysäköintikieltoalue) ja tämän alla lisäkilpi ”Yksityisalue – luvaton pysäköinti kielletty” tai lisäkilpi ”Yksityisalue”. Alueen sisällä luvalliset pysäköintipaikat, kuten vieraspaikat, tulee olla selvästi liikennemerkein ja pysäköintiruuduin osoitettu.

Lisätietoja pysäköintivalvontasopimuksesta saa pysäköinnintarkastajien esimieheltä, kunnossapitopäällikkö Topi Kangas, puh. 040 144 0330.

Muu yksityinen valvonta


Yksityisen valvontayritysten tekemä pysäköinninvalvonta yksityisillä alueella on kyseisten yritysten itsenäisesti sopimusoikeudellisilla perusteilla harjoittamaa toimintaa. Yksityisen valvontayritysten toiminta ei liity Lappeenrannan kaupungin pysäköinninvalvontaan.