Valitse taso

Vikailmoitukset

Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kadut ja ympäristö -vastuualue huolehtii katujen ja teiden sekä kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.

Yhteystietoja

Liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito
Päivystävä tiemestari talviaikana virka-ajan ulkopuolella puh. 0400 629 995
Tiemestari Ulla Kiiveri puh. 040 653 1910
Tiemestari Jouko Niskanen puh. 040 653 0077

Puistojen ja viheralueiden kunnossapito
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616

Katualueiden lupahallinto ja ulkovalaistusta koskevat vikailmoitukset
Katuisännöitsijä vs. Topi Kangas puh. 040 144 0330

Kaupungille kuuluva jätehuolto
Katuisännöitsijä vs. Topi Kangas puh. 040 144 0330

Varikko
Varikon päällikkö Jukka Kultanen puh. 040 771 8764

Viheralueet ja leikkikentät 
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen puh. 0400 856 066 tai
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616.