Palvelut
Valitse taso

Vikailmoitukset

Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kadut ja ympäristö -vastuualue huolehtii katujen ja teiden sekä kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.

Yhteystietoja

Liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito
Päivystävä tiemestari talviaikana virka-ajan ulkopuolella puh. 0400 629 995
Vastaava tiemestari Matti Himmi puh. 0400 672 318
Tiemestari Ulla Kiiveri puh. 040 653 1910
Tiemestari Jouko Niskanen puh. 040 653 0077

Puistojen ja viheralueiden kunnossapito
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616

Katualueiden lupahallinto
Katuisännöitsijä Jukka Neuvonen puh. 040 662 1982

Kaupungille kuuluva jätehuolto
Katuisännöitsijä Jukka Neuvonen puh. 040 662 1982 

Varikko
Varikon päällikkö Jukka Kultanen puh. 040 771 8764

Ulkovalaistusta koskevat vikailmoitukset
Suunnittelija Terho Tiainen puh. 0400 982 154

Viheralueet ja leikkikentät 
Kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen puh. 0400 856 066 tai
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616.