Valitse taso

Ajankohtaista

  

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala kuuluttaa rakennusjärjestyksen muutosluonnoksen ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta


 
Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt rakennusjärjestyksen muutoksen laatimisen. Rakennusjärjestyksen muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa rakennusjärjestys palvelemaan paremmin Lappeenrannan kaupungin strategisia tavoitteita ja vastaamaan uusien säädösten vaatimuksia. 

Rakennusjärjestyksen muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §, 63 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 17.5.- 19.6.2019 välisenä aikana Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan rakennusvalvonnassa osoitteessa Villimiehenkatu 1, 2. krs, asiakaspalveluaikana varmimmin klo 9.00 -12.00. 

sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi. 

Mahdolliset mielipiteet muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa viimeistään 20.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 38, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi. 

Lisätietoja rakennusjärjestyksen muutoksesta antaa rakennustarkastaja Päivi Salminen puh. 040 5963883, s-posti: paivi.salminen@lappeenranta.fi

 

HUOMIO rakennuttajat, suunnittelijat ja rakentajat
KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontatoimisto on kiinni ensi kesänä maanantaista 8.7. – perjantaihin 26.7.2019 välisenä aikana.

Lupapäätösten mukaiset rakennusvaiheen aikaiset aloituskokoukset ja viranomaiskatselmukset voi tilata normaalisti tuona aikana puh. 040 0841856 Junnonen.

Muissa asioissa kaupungintalon asiakaspalvelu Winkki palvelee klo 9.00 – 15.00 puh.050 6162220. Winkkiin voi toimittaa myös asiakirjoja.

Rakennushankkeet, joille tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa ennen heinäkuuta, tulee jättää käsittelyyn puutteettomina viimeistään perjantaina 31.5.2019.

Toimenpideilmoituksia ei käsitellä 1.7. – 26.7.2019 välisenä aikana. Toimenpideilmoituksia otetaan vastaan kesätauon jälkeen 29.7.2019 alkaen.

RAKENNUSVALVONTA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019

Lappeenrannan kaupunki on käynnistänyt rakennusjärjestyksen muutoksen laatimisen. Rakennusjärjestyksen muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka pidetään nähtävillä kaupungin internet-sivulla koko rakennusjärjestyksen muutostyön ajan.

Lue lisää

Tiedote ja velvoitteet kiinteistöjen omistajille kattolumien osalta

Rakennusten katoilla oleva lumimassa ja sään nopea lauhtuminen ovat johtaneet siihen, että lumi ja jää putoaa katoilta, joita ei ole varustettu lumiestein tai muilla lumen putoamisen estävin varustein. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä kiinteistöjen pihoilla että katualueilla.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia rakennustensa katolla olevan lumikuorman seurannasta sekä katolle kertyneen lumen ja jään asianmukaisesta poistamisesta tarpeen mukaan.

Lue lisää

Tiedote ja velvoitteet laajarunkoisten rakennusten omistajille

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) tuli voimaan 1.4.2015. Laki koskee laajarunkoisia rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu pätevän asiantuntijan toimesta. Asiantuntijan on annettava rakennuksen omistajalle arviointitodistus tekemästään arvioinnista. Arviointitodistus sekä ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Lue lisää

Kiinteistöjen ja rakennusten osoitenumerointi

Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikuvan osana on myös kiinteistöjen osoitteiden helppo havaittavuus ja tunnistettavuus. Rakennusvalvonta kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tarkistamaan kiinteistön rakennusten osoitenumeroinnin oikeellisuuden ja osoitenumerokilpien kunnon.

Lue lisää

Ekolaskuri pientalorakentajille

Miten tontin valinta vaikuttaa pientalosi energiankulutukseen? Millaisia ovat ympäristö- ja ihmisystävälliset materiaalit?