Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2022-827
405-538-28-1   Karsturanta
Kemiran tehdasalueeseen liittyvä imeytysallas
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-744
405-563-11-23   Tiuruniemi
Rivitaloon liittyvä maalämmön vesipiiri
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-804
405-57-26-6   HIESSILTA
Jatkoaika 3 vuotta sekä rakennustyönaikaiset muutokset rakennusluvalle 405-2017-806
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-634
405-63-30-1   KOURULA
Omakotitalo
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-816
405-33-75-8   LAURITSALA
Palvelutalon julkisivumuutos ja aloittamisoikeus
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-817
405-33-75-9   LAURITSALA
Palvelutalon julkisivumuutos ja aloittamisoikeus
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-891
405-579-2-105   Ylijärvi
Rakennusluvan 2015-248 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-897
405-4-17-5   PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalojen jätehuollon järjestely ja neljän puun poistaminen
Annettu 29.9.2022
Rakennuslupa 2022-888

405-35-8-4 LAPVESI

Rakennusluvan 2006-454 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten

Annettu 22.9.2022

 

Toimenpidelupa 2022-867

405-9-27-3 PELTOLA

Toimistorakennuksen palo-osastoivaan väliseinään uusi ovi

Aloittamisoikeus

Annettu 22.9.2022

 

Rakennuslupa 2022-759

405-556-2-48 Pätilä

Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2020-1332

Annettu 22.9.2022

 

 

 

  

Tarkastusinsinöörin päätökset:
toimenpidelupa 2022-916
405-56-62-3   MYLLYMÄKI
Omakotitaloon liittyvä lasiterassi
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-876
405-11-68-7   TYKKI-KIVIHARJU
Omakotitalon terassin muutos
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-786
405-448-1-44   LYYTIKKÄLÄ
Omakotitalon käyttötarkoituksen muutos talousrakennukseksi ja muutostyöt
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-833
405-420-3-32   ILLOTTULA
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2019-910.
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-899
405-435-1-47   KÄLVELÄ
Omakotitaloon liittyvä kiukaan piippu
Annettu 29.9.2022 

  

LLVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

 


toimenpidelupa 2022-934
405-54-125-4   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 4.10.2022

toimenpidelupa 2022-895
405-4-31-5   PALLO-TYYSTERNIEMI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 4.10.2022

toimenpidelupa 2022-877
405-54-55-3   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 4.10.2022


toimenpidelupa 2022-729
405-39-66-3   HARTIKKALA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 4.10.2022

toimenpidelupa 2022-915
405-497-2-61   VAINIKKALA
Omakotitaloon liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 4.10.2022

toimenpidelupa 2022-834
405-54-54-8   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 4.10.2022