Valitse taso


Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:rakennuslupa 2019-583

405-539-1-565 Kesola
405-539-1-107 Kesola
405-539-1-631 Kesola
405-539-1-303 Kesola
405-539-1-395 Kesola
405-539-1-516 Kesola
405-539-1-523 Kesola
405-539-1-557 Kesola
405-539-2-163 Kesola
405-539-1-651 Kesola
405-539-2-211 Kesola
405-538-11-407 Karsturanta
405-539-1-379 Kesola
Lappeentie N/A
Metsän hakkuu
Annettu 21.8.2019

rakennuslupa 2019-711
405-535-2-6 Joutseno
405-535-2-5 Joutseno
Linjatie 2
Metsän hakkuu
Annettu 21.8.2019

 

       

             

 

 

 


 
            

 

 

             

 
 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2019-183
405-477-1-51 RUTOLA
Torppakyläntie 161
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-787
405-543-2-181 Korvenkylä
Mullinmäentie 6
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2017-1090
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-915
405-38-14-6 MÄLKIÄ
Haapatie 6
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-794
405-521-3-101 RAPATTILA
Rapattilantie 480
Kaksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä liittyvä hakelämmityskontti ja
varastorakennuksen laajennus
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-885
405-56-58-4 MYLLYMÄKI
Vahvialankatu 8
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 405-2014-567 rakennustöiden loppuun saattamiselle
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-937
405-7-4-1 KIMPINEN
Neulasepänkatu 12
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-882
405-62-114-5 UUS-LAVOLA
Poronkatu 24
Asuinrivitalon piha-alueen korjaukset ja sadevesiviemäröinti ja autopaikkajärjestelyt
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-556
405-34-41-3 TIRILÄ
Pirttikatu 5
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvalle 14-218 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2018-901
405-17-113-1 MÄNTYLÄ
Mikontie 1
Kolmen sairaalarakennuksen purkaminen
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-892
405-11-59-2 TYKKI-KIVIHARJU
Kievarinkatu 1
Asuin- ja liikekerrostalon liiketilan muutos hammaslääkärin vastaanottotilaksi
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-755
405-5-70-3 LEIRI
Upseeritie 10
Asuinrakennuksen parvekkeiden kaiteiden muutos
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-758
405-36-46-2 HAKALI
Koskisenkatu 14
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen terassi ja siihen liittyvä pergola
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-401
405-38-50-1 MÄLKIÄ
Muukontie 12
Rakennustyön aikainen muutos lupaan 2015-564
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-651
405-13-6-1 KUUSELA
Rinnetie 18
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus.
Vanhan talousrakennuksen purku
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-917
405-37-65-5 MUSTOLA
Terminaalinkatu 25
Aurinkosähköjärjestelmä kuljetusterminaalin vesikatolle ja aloittamisoikeus
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-857
405-37-55-3 MUSTOLA
Pitkäkatu 37
Seitsemän asuinrivitalon lämmitysjärjestelmän muutos maalämmöksi 13 energiakaivolla.
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-430
405-535-23-104 Joutseno
Pellinniementie 5b
Rakennuslupien 2011-168 ja 2013-457 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
sekä rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-941
405-501-1-0 LAPPEENRANTA
Satamatori 10
Lappeenrannan kaupungin järjestämän Linnoituksen valot-tapahtuman tilapäiset järjestelyt ja
teltta- ja esiintymislavarakennelmat Linnoituksen kaupunginosassa 7.9.2019.
Varsinaiset tapahtumapäivät ovat 6.-8.9.2019
Annettu 9.9.2019


 

   

Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos