Valitse taso


Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

Rakennuslupa 2019-658
Rakennuslupa 1-36-16 LINNOITUS
Pikisaarenkatu 31
41-huoneistoinen asuinkerrostalo ja talousrakennus sekä seitsemän maalämpökaivoa
Annettu 10.7.2019


Rakennuslupa 2019-309
Rakennuslupa 4-63-4 PALLO-TYYSTERNIEMI
Laivastokatu 3
52 huoneistoinen asuinkerrostalo, neljä autokatosta ja talousrakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 10.7.2019


Rakennuslupa 2019-300
405-893-12-0 Valtion metsämaat
Lotjantie 16
Puiden kaataminen yleiskaava-alueella
Metsän hakkuu
Annettu 10.7.2019         

                    

 

       

             

 

 


Rakennuslupa-2019-419

405-201-225-1 PUTKINOTKO
Vitjamäentie 3
Koulu- ja päiväkotirakennuksen osittainen purku ja laajennus
sekä siihen liittyvät kaksi erillistä pihavarastoa, huoltorakennus,
varavoimakontti, jätepiste ja kolme saattoalueen odotuskatosta.


Annettu 12.6.2019 


 
            

 

 

             

 
 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2019-715 405-57-24-12 HIESSILTA
Ukonsienenkatu 2
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja grillikatos
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-722 405-16-14-6 MATTILA
Mattilantie 31
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen laajennus
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-665 405-10-6-18 ALAKYLÄ
Peltolankatu 8
Asuinrivitalon huoneiston 3 (C) terassin varustaminen avattavin, sivuun kääntyvin liukulasein
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-718 405-1-36-17 LINNOITUS
Pikisaarenkatu 33
Pysäköintialueen laajentaminen, pelastustie ja autokatos
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-618 405-5-34-5 LEIRI
Valtakatu 2
Teollisuuteen liittyvä lämpövoimalarakennus
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-613 405-475-2-16 RIKKILÄ
Rikkiläntie 623
Yksihuoneistoisen asuinrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-511 405-10-3-15 ALAKYLÄ
Hietalankatu 11
Kaksihuoneistoisen asuinrakennus, autosuoja ja pihasauna, kaksi maalämpökaivoa sekä vanhan asuinrakennuksen
purku
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-540 405-203-1008-2 LAMPIKANGAS
Voimakaari 19
Logistiikkakeskuksen terminaalirakennus, pvc-kankainen varastohalli ja seitsemän maalämpökaivoa sekä tontin sisäinen aitaaminen ja jäteaitaus. Aloittamisoikeus.

Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-610 405-37-71-8 MUSTOLA
Pelkolankatu 5
Myymälärakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos
Annettu 5.7.2019


Rakennuslupa 2019-653 405-543-4-173 Korvenkylä
Pajupolku 6
Yksihuoneistoiseen asuinrakennuksen muutostyöt ja kattamaton terassi
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-657 405-35-154-7 LAPVESI
Kalevankatu 35
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt sekä valokatteellinen terassi
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-596 405-7-6-7 KIMPINEN
Mäkikatu 13
Kaksihuoneistoisen asuinrakennus, maalämpökaivo sekä vanhan asuinrakennuksen purkaminen
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-607 405-543-4-125 Korvenkylä
Rauhantie 21
Koulurakennuksen päiväkotitiloihin liittyvät sisäiset muutostyöt ja pihajärjestelyiden muutos. Aloittamisoikeus.
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-582 405-479-1-4 SAARNIALA
Saarnialantie 113
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-652 405-536-6-138 Jänhiälä
Pytinkitie 33
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätetevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-604 405-538-11-428 Karsturanta
405-539-1-522 Kesola
Keskuskatu 1
Aurinkosähköjärjestelmä rakenteilla olevan liikerakennuksen vesikatolle
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-649 405-576-1-3 Timperilä
Metsonpolku 33
Loma-asunto ja rantasauna sekä jätevesijärjestelmä
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-707 405-570-8-50 Ihaksela
Kasarintie 722
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvan 978-2008-47 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-683 405-68-1-5 RUTOLA
Torppakyläntie 196
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja siihen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-479 405-3-9-59 KYLPYLÄ
Kirkkokatu 14
Liike- ja asuinrakennuksen toimistohuoneiston muutos asuinhuoneistoksi
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-429 405-437-3-44 LAIHIA
Venerannantie 25
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen julkisivumuutos ja terassin rakentaminen
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-710 405-10-17-23 ALAKYLÄ
Kalervonkatu 66
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, maalämpökaivo ja vanhan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen
purku
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-1 405-25-6-23 LENTOKENTTÄ
Lentokentäntie 73
Liikerakennuksen laajennus ja paloluokan muutos
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-724 405-64-8-2 SKINNARILA
Punkkerikatu 4
Asuinkerrostaloon liittyvät neljä maalämpökaivoa
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-621 405-452-1-70 MIKONSAARI
Niittusaari 15
Vapaa-ajan asunto
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-702 405-420-1-28 ILLOTTULA
Linnahovintie 103
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen jätevesijärjestelmä
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-584 405-483-8-23 SIRKJÄRVI
Korkea-ahon tie 2243
Vapaa-ajan asuntoon liittyvä erillinen talousrakennus sekä rakennusluvan 978-2007-7 uudelleen voimaan saattaminen
loppukatselmusta varten
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-609 405-553-2-14 Nyrkkölä
Nyrkköläntie 253
Maatalouskeskukseen liittyvä erillinen yksihuoneistoinen asuinrakennus ja jätevesijärjestelmä sekä vanhan talousraken
nuksen purku
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-680 405-31-11-11 PARKKARILA
Välikatu 16
Jatkoaika rakennustöiden loppuun saattamiseksi rakennusluvalle 405-2014-413
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-684 405-535-3-63 Joutseno
Ruisojantie 31
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-553 405-537-5-55 Karjalaisenkylä
Penttiläntie 162
Rakenteilla olevaan yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen pihasauna
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-622 405-435-1-43 KÄLVELÄ
Vaalimaantie 1856
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen rantasauna vanhan saunan paikalle.
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-592 405-489-5-22 TIRILÄ
Kaipialantie 51
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset rakennuslupaan 17-440
Asuinrakennuksen liittyvän erillisen talousrakennuksen laajennus katososaan.
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-88 405-37-27-5 MUSTOLA
405-37-27-4 MUSTOLA
Mustolankatu 44
Koulurakennuksen sekä erillisen jätekatoksen purkaminen
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-726 405-21-1-2 SUOLAHTI
Metsäsaimaankatu 5
Metsäteollisuuteen liittyvän kuivaamokatoksen korjaustyö
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-579 405-53-20-1 PAJARILA
Höyläkatu 1
Teollisuustoimintaan liittyvä tilapäinen erillinen toimistorakennus kolmen vuoden määräajaksi.
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-591 405-571-2-37 Kallola
Myllyharjuntie 140
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset rakennuslupaan 2018-583
Annettu 5.7.2019

Rakennuslupa 2019-47 405-10-5-9 ALAKYLÄ
Hietalankatu 22
4 -huoneistoisen asuinrivitalon kosteusvaurion korjaustyö ja valokatteellinen terassi
Annettu 5.7.2019

 

rakennuslupa 2019-688
405-572-10-218 Lahnajärvi
Tielisentie 498
Loma-asuntoon liittyvä erillinen rantasauna
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-689
405-459-3-11 MYLLYLÄ
Törölänkuja 8
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-681
405-36-215-10 HAKALI
Hakalinkatu 8
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen varastorakennus
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-659
405-572-10-192 Lahnajärvi
Koskentie 2a
Palveluasumiseen liittyvän rakennuksen käyttövesiputkien uusinta ja rakennuksen
varustaminen sammutinjärjestelmällä
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-453
405-15-34-2 HARAPAINEN
Harapaisentie 2
Liikerakennuksen julkisivun muutos
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-645
405-429-1-39 KEMPPILÄ
Saarensuu 44
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-664
405-567-4-33 Hujakkala
Suurenjärventie 270
Loma-asuntoon liittyvä erillinen aitta
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-623
405-524-1-31 SUIKINSILTA
Vuorenpolvenkuja 1
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen rakennusluvan 539-1986-4 uudelleen
voimaansaattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-561
405-64-115-2 SKINNARILA
Leppäniementie 34
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä lasikattoinen terassi
varustettuna sivuunkääntyvin liukulasein.
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-606
405-531-1-1 Haukilahti
Niemensalmentie 170
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja siihen liittyvä erillinen talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-636
405-40-33-1 KANAVANSUU
Huhmarniemenkatu 2
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen lasikatteinen terassi avattavin liukulasein
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-701
405-33-82-17 LAURITSALA
Yhteistyönkatu 9
Tulipalossa vaurioituneen teollisuushallin osittainen purkaminen
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-589
405-37-71-3 MUSTOLA
Pelkolankatu 11
Rakennustyön aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2018-988
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-687
405-893-12-0 Valtion metsämaat
Lotjantie 16
Rajavartioaseman perusparannus - ja muutostyöt, tilapäinen väistötilarakennus
määräajaksi, sekä aloittamisoikeus
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-635
405-457-1-27 MUSTOLA
Pelitie 30
LPRHC Fest 2018 -tapahtuman tilapäiset tarjoilu-, teltta ja esiintymislavarakennelmat
ajalle 15. - 24.7.2019.
Tapahtuma-alueen ja tarjoilualueen henkilömäärien vahvistaminen.
Annettu 1.7.2019

rakennuslupa 2019-517
405-472-1-53 PURALA
Piuniementie 233
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 1.7.2019

Rakennuslupa 2019-647
405-483-8-25 SIRKJÄRVI
Syvänlammintie 226
Saunarakennukseen liittyvä erillinen aitta
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-427
405-14-7-3 REIJOLA
Tullitie 7
Toimistorakennuksen, muun liikenteen rakennuksen, autosuojarakennuksen purkaminen sekä VSS rasitteen
tilapäinen siirto
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-646
405-556-1-47 Pätilä
Valtosentie 46
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen ja siihen liittyvän kahden erillisen talousrakennuksen purku
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-678
405-31-16-2 PARKKARILA
Parkkarilankatu 41
Kaukaan koulun sisätilamuutos
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-634
405-2-5-43 KESKUS
Valtakatu 26
Asuinkerrostalon asunto B 8 WC-tilan laajennus suihkutilalla
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-624
405-494-1-22 TUKIALA
Tukialantie 112
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-661
405-579-3-68 Ylijärvi
Pyhäniementie 136
Loma-asuntoon liittyvä erillinen kesäkeittiö
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-384
405-485-1-53 SUNILA
Ruunasuontie 11
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-600
405-9-42-2 PELTOLA
Väinölänkatu 14
Asuinkerrostalon käyttövesijärjestelmän linjasaneeraus

Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-156
405-457-1-6 MUSTOLA
Kasarmikatu 10
Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos varuskunnan entisen sotilaskodin muuttamiseksi juhla- ja kokoontumistilaksi
ja kellarikerroksen ravintolatilaksi sekä ulkotarjoilualueet viiden vuoden määräajaksi
Henkilömäärien vahvistaminen
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-535
405-543-3-129 Korvenkylä
Vesitie 3
Talousrakennus
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-677
405-22-6-4 KIVISALMI
Piiluvankatu 30
Asuinkerrostalon käyttövesijohtojen linjasaneeraus
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-671
405-25-6-18 LENTOKENTTÄ
Lentokentäntie 51
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset lupaan 405-2014-815.
Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan teollisuushallista varastorakennukseksi.
Kolmen vuoden jatkoaika töiden valmiiksi saattamiselle.
Annettu 25.6.2019


Rakennuslupa 2019-566
405-13-3-2 KUUSELA
Rinnetie 13
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä autokatos
Annettu 25.6.2019


   

Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos