Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

rakennuslupa 2019-1203
405-538-7-6 Karsturanta
Muukonsaari
Metsän hakkuu
Annettu 18.12..2019

rakennuslupa 2019-662
405-540-1-70 Kilpiänsaari
Listinki
Metsän harvennus ja ylispuuhakkuu
Annettu 18.12.2019


 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

405-2020-8
405-55-13-19 HYRYMÄKI
Liikerakennuksen yhden liikehuoneiston jakaminen kahdeksi.
Annettu 17.1.2020

405-2020-15
405-5-34-5 LEIRI
Teollisuusrakennukseen liittyvien autopaikkojen lisäys nykyisen autopaikoituksen
vieressä olevalle nurmikaistalle ja aloittamisoikeus
Annettu 17.1.2020

405-2017-1316
405-538-3-7 Karsturanta
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2012-469
sekä luvan uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten ja kaksi talousrakennusta
Annettu 17.1.2020

405-2019-1304
405-500-2-17 YLLIKKÄLÄ
Tilapäiset sähköasemaan liittyvät seitsemän energiavarastokontia ja
yksi valvomokontti yhden vuoden määräajaksi.
Annettu 17.1.2020

405-2019-1310
405-25-1-13 LENTOKENTTÄ
Liikerakennuksen julkisivujen muutostyö, valomainospaikat ja autopaikoituksen laajennus
Annettu 17.1.2020

405-2018-982
405-535-23-6 Joutseno
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2011-646
sekä luvan uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 17.1.2020

405-2019-1271
405-539-1-350 Kesola
Vanhan teollisuushallin purku
Annettu 17.1.2020

405-2019-970
405-410-1-25 HARTIKKALA
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2019-970
Annettu 17.1.2020

405-2020-9
405-10-7-6 ALAKYLÄ
3 -huoneistoisen asuinpientalon asuinhuoneiston 2 sisäiset muutostyöt
Annettu 17.1.2020

405-2019-1326
405-543-4-15 Korvenkylä
Koulurakennus seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Aloittamisoikeus.
Annettu 17.1.2020


405-2020-33
405-56-7-6 MYLLYMÄKI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2019-1139
Annettu 17.1.2020

405-2020-25
405-65-6-2 SAMMONLAHTI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäinen muutostyö
Annettu 17.1.2020

405-2019-1315
405-64-77-27 SKINNARILA
Yliopiston tehoelektroniikan laboratorion sisäpuolinen muutos ja vesikaton lauhduttimet.
Uusi muuntaja
Annettu 17.1.2020

405-2019-1287
405-55-13-16 HYRYMÄKI
Liikerakennuksen tilapäisten opetustilojen yhden väliseinän korottaminen
yläpohjarakenteeseen sekä alakatto muutokset

Annettu 17.1.2020

rakennuslupa 2019-1229
405-1-4-4 LINNOITUS
Pikisaarenkatu 29
Rapasaaren kivilaiturin kunnostustyö.
Annettu 2.1.2020

rakennuslupa 2019-1305
405-3-7-2 KYLPYLÄ
Kimpisenkatu 15
Asuinkerrostalon asuinhuoneiston n:ro10 sisäiset muutostyöt
Annettu 2.1.2020

rakennuslupa 2019-1251
405-495-1-40 TURKKILA
Turkkilantie 281
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo
Annettu 2.1.2020

rakennuslupa 2019-994
405-37-60-2 MUSTOLA
Terminaalinkatu 3
Rakennusluvan uudelleen voimaan saattaminen, rakennusvaiheen aikaiset muutokset
sekä lopulliset piirustukset lupaan 405-2012-40.
Annettu 2.1.2020

rakennuslupa 2019-1307
405-537-3-239 Karjalaisenkylä
Muutostyö
Rivitalon linjasaneeraus
Annettu 2.1.2020

rakennuslupa 2019-1291
405-543-7-43 Korvenkylä
Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)
Rakennusluvan 2011-572 uudelleen voimaansaattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 2.1.2020           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos