Palvelut
Valitse taso


Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

rakennuslupa 2019-614

405-405-12-2 ARMILA
Hanhijärventie 287
Metsän hakkuu

Annettu 18.9.2019rakennuslupa 2019-583

405-539-1-565 Kesola
405-539-1-107 Kesola
405-539-1-631 Kesola
405-539-1-303 Kesola
405-539-1-395 Kesola
405-539-1-516 Kesola
405-539-1-523 Kesola
405-539-1-557 Kesola
405-539-2-163 Kesola
405-539-1-651 Kesola
405-539-2-211 Kesola
405-538-11-407 Karsturanta
405-539-1-379 Kesola
Lappeentie N/A
Metsän hakkuu
Annettu 21.8.2019

rakennuslupa 2019-711
405-535-2-6 Joutseno
405-535-2-5 Joutseno
Linjatie 2
Metsän hakkuu
Annettu 21.8.2019

 

       

             

 

 

 


 
            

 

 

             

 
 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2019-721
405-536-8-49 Jänhiälä
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ja muutostyöt
Annettu 20.9.2019

rakennuslupa 2019-856
405-536-2-28 Jänhiälä
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen grillikatos ja
talousrakennuksen laajennusosan purku
Annettu 20.9.2019

rakennuslupa 2019-854
405-11-17-6 TYKKI-KIVIHARJU
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 20.9.2019

rakennuslupa 2019-918
405-20-51-2 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 20.9.2019

rakennuslupa 2019-773
405-532-35-20 Hyvättilä
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen hakelämmityskontti
Annettu 20.9.2019

rakennuslupa 2019-916
405-420-1-33 ILLOTTULA
Rantasaunaan liittyvä erillinen varastorakennus

Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-734
405-535-23-94 Joutseno
Rakenteilla olevaan yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen oleskelukatos
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-942
405-579-6-74 Ylijärvi
Asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-968
405-10-23-10 ALAKYLÄ
4 -huoneistoisen asuinrakennuksen sekä siihen liittyvän erillisen talousrakennuksen purkaminen
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-912
405-450-1-65 MELKOLA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen konesuoja
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-962
405-17-9903-0 MÄNTYLÄ
Puistomuuntamo
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-723
405-64-100-9 SKINNARILA
12 huoneistoinen asuinrakennus ja siihen liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-900
405-556-3-14 Pätilä
405-556-3-3 Pätilä
Maatalouskeskukseen liittyvä navettarakennus ja lietesäiliö sekä kaksi rehusiiloa
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-919
405-9-31-3 PELTOLA
Kauppakeskuksen liiketilan sisäiset muutokset
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-244
405-528-2-49 Joutsenon Anola
Jatkoaika yksi vuosi rakennusluvalle 173-2005-12 rakennustöiden loppuun saattamiseksi sekä
rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset
Annettu 19.9.2019

rakennuslupa 2019-183
405-477-1-51 RUTOLA
Torppakyläntie 161
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-787
405-543-2-181 Korvenkylä
Mullinmäentie 6
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2017-1090
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-915
405-38-14-6 MÄLKIÄ
Haapatie 6
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-794
405-521-3-101 RAPATTILA
Rapattilantie 480
Kaksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä liittyvä hakelämmityskontti ja
varastorakennuksen laajennus
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-885
405-56-58-4 MYLLYMÄKI
Vahvialankatu 8
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 405-2014-567 rakennustöiden loppuun saattamiselle
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-937
405-7-4-1 KIMPINEN
Neulasepänkatu 12
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-882
405-62-114-5 UUS-LAVOLA
Poronkatu 24
Asuinrivitalon piha-alueen korjaukset ja sadevesiviemäröinti ja autopaikkajärjestelyt
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-556
405-34-41-3 TIRILÄ
Pirttikatu 5
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvalle 14-218 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2018-901
405-17-113-1 MÄNTYLÄ
Mikontie 1
Kolmen sairaalarakennuksen purkaminen
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-892
405-11-59-2 TYKKI-KIVIHARJU
Kievarinkatu 1
Asuin- ja liikekerrostalon liiketilan muutos hammaslääkärin vastaanottotilaksi
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-755
405-5-70-3 LEIRI
Upseeritie 10
Asuinrakennuksen parvekkeiden kaiteiden muutos
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-758
405-36-46-2 HAKALI
Koskisenkatu 14
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen terassi ja siihen liittyvä pergola
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-401
405-38-50-1 MÄLKIÄ
Muukontie 12
Rakennustyön aikainen muutos lupaan 2015-564
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-651
405-13-6-1 KUUSELA
Rinnetie 18
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus.
Vanhan talousrakennuksen purku
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-917
405-37-65-5 MUSTOLA
Terminaalinkatu 25
Aurinkosähköjärjestelmä kuljetusterminaalin vesikatolle ja aloittamisoikeus
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-857
405-37-55-3 MUSTOLA
Pitkäkatu 37
Seitsemän asuinrivitalon lämmitysjärjestelmän muutos maalämmöksi 13 energiakaivolla.
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-430
405-535-23-104 Joutseno
Pellinniementie 5b
Rakennuslupien 2011-168 ja 2013-457 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
sekä rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset
Annettu 9.9.2019

rakennuslupa 2019-941
405-501-1-0 LAPPEENRANTA
Satamatori 10
Lappeenrannan kaupungin järjestämän Linnoituksen valot-tapahtuman tilapäiset järjestelyt ja
teltta- ja esiintymislavarakennelmat Linnoituksen kaupunginosassa 7.9.2019.
Varsinaiset tapahtumapäivät ovat 6.-8.9.2019
Annettu 9.9.2019


 

   

Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos