Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

rakennuslupa 2020-27
405-893-12-0   Valtion metsämaat
Metsän hakkuu
Annettu 16.6.2022rakennuslupa 2022-210
405-3-5-35   KYLPYLÄ
35 -huoneistoinen asuinkerrostalo ja jätekatos
Annettu 19.5.2022

 

 
 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2022-535
405-31-11-19   PARKKARILA
Omakotitalo sekä rakennusluvan 2012-464 uudelleen voimaan saattaminen
 loppukatselmusta varten
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-475
405-33-86-28   LAURITSALA
Ravintolan terassi.
Henkilömäärän vahvistaminen
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-542
405-3-2-16   KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon asuinhuoneiston B 25 kantavaan väliseinään aukko
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-510
405-9-31-1   PELTOLA
Hotellirakennuksen ikkunoiden uusiminen sekä hotellihuonejaon muutoksia
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-525
405-64-77-2   SKINNARILA
Yliopistorakennuksen kellarikerroksen kokoontumistilojen muutokset
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-489
405-55-16-7   HYRYMÄKI
Teollisuushallirakennuksen laajennus
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-570
405-536-6-30   Jänhiälä
Jatkoaika kaksi (2) vuotta rakennustöiden loppuunsaattamiseksi rakennusluvalle 2017-293
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-353
405-536-8-18   Jänhiälä
Vapaa-ajan asuinrakennus, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo, vanhan vapaa-ajan 
asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purku sekä puukatoksen poisto kiinteistöltä
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-456
405-1-11-1   LINNOITUS
Linnoituksen kahden opetusrakennuksen (nro 92 ja 94) käyttötarkoituksen muutos
 toimistorakennuksiksi ja alapohjan korjaustyö ja ilmanvaihdon muutos
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-589
405-56-64-6   MYLLYMÄKI
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2017-601 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
annettu 23.6.2022rakennuslupa 2022-534
405-10-18-6   ALAKYLÄ
Omakotitalo
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-569
405-536-6-21   Jänhiälä
Vanhan omakotitalon purku
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-396
405-63-30-2   KOURULA
Omakotitalo
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-383
405-9-52-1   PELTOLA
Kerrostaloon liittyvän erillisen talousrakennuksen laajennus
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-330
405-492-8-68   TOIVARILA
Omakotitalon, talousrakennuksen ja rantasaunan rakentaminen, sekä jätevesijärjestelmä
 ja maalämpökaivo. Vanhan loma-asunnon muutos vierasmajaksi.
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2021-1023
405-451-2-51   MENTULA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajentaminen kylmään ullakkotilaan ja aloittamisoikeus
annettu 23.6.2022

rakennuslupa-2022-522
405-499-1-89   VILKJÄRVI
Omakotitaloon liittyvät erilliset kaksi talousrakennusta
annettu 23.6.2022


rakennuslupa 2022-557
405-567-4-4   Hujakkala
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2016-456 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-457
405-10-25-11   ALAKYLÄ
Paritaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-391
405-538-3-188   Karsturanta
Toimenpideluvan uudelleen voimaan saattaminen sekä rakennusvaiheen
 aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupaan 2013-161
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-583
405-1-9906-0   LINNOITUS
18. Hiekkalinna  ajalle 1.6.- 31.8.2022.
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-174
405-9-9901-0   PELTOLA
405-9-27-2   PELTOLA
Kaupungintalon edustatorin yleisötapahtumiin liittyvät tilapäiset rakennelmat ja 
henkilömäärien vahvistaminen kokoontumisalueelle
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-428
405-22-66-2   KIVISALMI
Omakotitalon laajennus kellaritilaan ja julkisivumuutos
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-563
405-538-1-25   Karsturanta
Talousrakennuksen tilapäinen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi,
 päärakennuksen rakentamisen ajaksi kahden (2) vuoden määräajaksi. Aloittamisoikeus.
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-482
405-34-151-16   TIRILÄ
Asuinrakennuksen huoneistojärjestely ja kantavien väliseinärakenteiden muutokset
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-416
405-428-1-214   KAUSKILA
Omakotitalo, talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
rakennuslupa 2022-494
405-477-1-235   RUTOLA
Omakotitaloon liittyvä erillinen tilapäinen eläinsuoja kahden vuoden ajaksi.
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-461
405-7-28-1   KIMPINEN
Tilapäiset kesäteatterikatsomot 5 vuoden määräajaksi
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-479
405-31-10-16   PARKKARILA
Omakotitalo ja talousrakennus sekä aloittamisoikeus
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-426
405-15-16-11   HARAPAINEN
Teollisuusmyymälähallin sisäpuolen muutostyöt
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-371
405-56-34-15   MYLLYMÄKI
Omakotitalon ja talousrakennuksen purkaminen
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-450
405-201-225-1   PUTKINOTKO
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupiin 2019-265 ja 2019-419
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-219
405-556-1-48   Pätilä
Vedenottamoon liittyvä varavoimakoneen sijoitus- ja tankkauspaikka 
sekä aidan sijainnin osittainen muutos. Aloittamisoikeus.
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-488
405-563-11-96   Tiuruniemi
Relex yritystapahtumaan liittyvä tilapäinen teltta ja muut tilapäiset 
rakennelmat aidatulla alueella ja henkilömäärän vahvistaminen ajalla 13.6. - 18.6.2022. 
Aloittamisoikeus.
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-476
405-34-107-2   TIRILÄ
Omakotitalo, vanhan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos talousrakennukseksi, 
kahden talousrakennuksen purkaminen sekä talousrakennus ale 10 m2
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-491
405-11-13-5   TYKKI-KIVIHARJU
Asuinrakennuksen öljylämmityksen muutos kaukolämpöön
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-523
405-64-17-10   SKINNARILA
Asuinkerrostalon ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-307
405-69-39-3   RUOHOLAMPI
Omakotitaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-481
405-418-2-22   IHALAINEN
Seura-ja kerhorakennuksen kantavien väliseinien muutokset ja aloittamisoikeus
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-464
405-10-9-14   ALAKYLÄ
Pienkerrostalon huoneistojärjestely
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-506
405-9-39-3   PELTOLA
Kerrostalon liikehuoneiston muutos asuinhuoneistoksi C26
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-497
405-53-1-6   PAJARILA
Myymälärakennukseen liittyvät 22 maalämpökaivoa
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-372
405-33-107-4   LAURITSALA
Omakotitalon purkaminen
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-339
405-1-36-18   LINNOITUS
Asuinkerrostaloon liittyvät 9 maalämpökaivoa
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-505
405-483-7-24   SIRKJÄRVI
Paritaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-468
405-39-82-2   HARTIKKALA
Paritaloon ja rivitaloon liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-274
405-8-12-7   LEPOLA
Matkapuhelintukiasema
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-423
405-467-1-14-M605   PARKKARILA
Loma-asunto, rantasauna, talousrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 9.6.2022


rakennuslupa 2022-267
405-53-4-10   PAJARILA
Varastohalliin liittyvä erillinen autonpesurakennus ja seitsemän maalämpökaivoa
Annettu 9.6.2022

rakennuslupa 2022-395
405-69-42-7   RUOHOLAMPI
Omakotitalo ja aloittamisoikeus
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-385
405-40-1-6   KANAVANSUU
Kanavansuun vanhan yläkoulurakennuksen muutos
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-424
405-40-1-7   KANAVANSUU
Kanavansuun vanhan alakoulurakennuksen huonetilojen muutokset
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-310
405-5-9904-0   LEIRI
Ratsumestarin kentän vanhojen rakenteiden purku ja kentän kunnostus ja uusi aita
Tilapäinen pukuhuonerakennus 5 vuoden ajaksi.
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-120
405-64-100-2   SKINNARILA
12 asuinhuoneistoinen rivitalo, talousrakennus ja kaksi maalämpökaivoa
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-234
405-11-13-4   TYKKI-KIVIHARJU
Paritaloon liittyvä erillinen kesähuone
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-412
405-56-69-6   MYLLYMÄKI
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2017-530 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-329
405-452-1-120   MIKONSAARI
Loma-asunto ja vanhan loma-asunnon purkaminen
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-411
405-16-8-3   MATTILA
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2017-432 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-239
405-563-11-17   Tiuruniemi
Tiuruniemen sairaalaan lämpökeskuksen, autotallin, öljysäiliövaraston, 
kolmen rantarakennuksen ja huoltotunnelin purku sekä kaivon purku/täyttö
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-360
405-5-67-8   LEIRI
Rakuunamäen toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muutos 
sosiaalitoimen ja terveydenhuollon rakennukseksi
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-361
405-5-67-9   LEIRI
Toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muutos sosiaalipalvelujen rakennukseksi
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-410
405-56-50-3   MYLLYMÄKI
Rakennusluvan 2017-242 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten.
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2021-1166
405-477-8-20   RUTOLA
Vapaa-ajan asunto, rantasauna, ulkovarasto- ja eko-wc- rakennus sekä huvimaja alle 10 m2
Annettu 2.6.2022

rakennuslupa 2022-413
405-419-3-23   IITIÄ
Omakotitalo, talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 2.6.2022

 


   

Tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa 2022-496
405-2-7-32   KESKUS
Kerrostalon ikkunoiden uusiminen
Annettu 21.6.2022


rakennuslupa 2022-553
405-63-23-14   KOURULA
Omakotitaloon liittyvä julkisivumuutos
Annettu 21.6.2022


rakennuslupa 2022-328
405-20-41-1   VOISALMI
Kahden rivitalon ja talousrakennuksen vesikatemuutos
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-153
405-497-2-238   VAINIKKALA
Tehdasvalmisteinen puistomuuntamo
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2021-1080
405-567-2-68   Hujakkala
Loma-asuntoon kuuluva erillinen vierasmaja
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2022-473
405-22-33-3   KIVISALMI
Omakotitalon laajennus
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2022-471
405-62-145-1   UUS-LAVOLA
Omakotitalon perusmuurin veden- ja lämmöneristyksen sekä perus-ja sadevesijärjestelmän korjaus
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2022-539
405-3-7-3   KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon julkisivun muutostyö
Annettu 16.6.2022


rakennuslupa 2022-502
405-4-5-38   PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalon jätekatoksen korvaaminen jätteiden syväkeräyssäiliöillä.
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-334
405-7-20-15   KIMPINEN
Asuinrivitalon piha-alueelle aita
Annettu 9.6.2022

rakennuslupa 2022-460
405-5-13-7   LEIRI
Asuinkerrostaloon liittyvän jätekatoksen korvaaminen uudella
Annettu 9.6.2022

rakennuslupa 2022-130
405-32-1-10   KAUKAS
Teollisuustoimintaan liittyvä muu teollisuuden tuotantorakennus
Annettu 1.6.2022

rakennuslupa 2022-442
405-537-12-1   Karjalaisenkylä
Rivitalotontille syväkeräyssäiliöjätepiste ja pihajärjestelyiden muutos


Annettu 31.5.2022
rakennuslupa 2022-451
405-554-1-102   Parjala
Omakotitalon sisäinen muutostyö


Annettu 31.5.2022
rakennuslupa 2022-362
405-532-35-23   Hyvättilä
Alueellinen pellettilämpölaitos ja siihen liittyvä pellettisiilo
Annettu 31.5.2022
 

  

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa 2022-532
405-54-119-2   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-562
405-535-10-475   Joutseno
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-492
405-54-131-2   KARHUVUORI
Kahteen rivitaloon liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-469
405-37-22-3   MUSTOLA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-550
405-419-2-81   IITIÄ
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-568
405-537-11-28   Karjalaisenkylä
4-huoneistoisen rivitalon käyttövesisaneeraus ja siihen liittyvät lämmitysjärjestelmän muutokset
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-612
405-552-2-11   Nevala
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

 

rakennuslupa 2022-357
405-39-85-6   HARTIKKALA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-452
405-54-123-1   KARHUVUORI
Kahteen rivitaloon liittyvät kolme maalämpökaivoa
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-427
405-54-68-2   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-373
405-517-2-80   METSÄKANSOLA
Omakotitaloon liittyvät kaksi energiakaivoa
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-326
405-405-5-36   ARMILA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-331
405-39-86-1   HARTIKKALA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-374
405-39-65-2   HARTIKKALA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2022

rakennuslupa 2022-480
405-54-130-11   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 31.5.2022