Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

Rakennuslupa 2019-938
405-535-8-1 JOUTSENO
Metsän hakkuu
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-1056
405-12-57-1 KESÄMÄKI
29 huoneistoinen asuinkerrostalo, jätekatos, ulkoiluvälinevarasto ja autokatos.
Aloittamisoikeus
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-1057
405-12-55-3 KESÄMÄKI
29 huoneistoinen asuinkerrostalo, jätekatos, ulkoiluvälinevarasto ja autokatos.
Aloittamisoikeus
Annettu 6.11.2019
  

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2019-1172
405-12-50-6 KESÄMÄKI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen tilapäinen osittainen käyttötarkoituksen muutos
fysioterapeutin työtilaksi 5 vuoden määräajaksi
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1196
405-427-1-115 KASUKKALA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1138
405-56-4-7 MYLLYMÄKI
Teollisuustontin pihajärjestelyt
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1017
405-536-7-50 Jänhiälä
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus ja siihen liittyvä jätevesijärjestelmä
sekä vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen purku
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1119
405-33-75-5 LAURITSALA
Asuinkerrostalon käyttövesi- ja lämmityslinjaston sekä sähkölaitteistojen saneeraus
Kellarikerroksen saunaosaston korjaustyö
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1147
405-7-10-19 KIMPINEN
16 huoneistoisen asuinkerrostalon linjasaneeraus
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1214
405-462-2-48 OIKKOLA
Puistomuuntamo
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1211
405-477-12-7 RUTOLA
Puistomuuntamo
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1182
405-537-4-46 Karjalaisenkylä
Asuinpientalon pihajärjestelyiden muutos
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1087
405-468-2-42 PARTALA
Maatalouteen liittyvä erillinen lämpökeskus ja hakevarasto
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1168
405-2-3-1 KESKUS
Kauppakeskuksen liiketilojen muutokset ja henkilömäärän vahvistaminen
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1156
405-572-6-68 Lahnajärvi
Rakennusluvan 2012-523 uudelleen voimaan saattaminen rakennustöiden loppuunsaattamiseksi
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1105
405-2-7-36 KESKUS
Asuikerrostalon liiketilan nro 12 valmiiksi rakentaminen ja aloittamisoikeus
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-945
405-33-133-6 LAURITSALA
Lämpölaitosrakennus, öljysäiliö sekä vanhan lämpölaitosrakennuksen purkaminen
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1210
405-477-12-7 RUTOLA
Puistomuuntamo
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1154
405-15-8-13 HARAPAINEN
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1192
405-539-1-645 Kesola
Teollisuustontin pihajärjestelyiden muutos
Annettu 19.11.2019

rakennuslupa 2019-1180
405-442-2-40 LAVOLA
Loma-asunto, vanhan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos talousrakennukseksi ja aloittamisoikeus
Annettu 19.11.2019

Rakennuslupa 2019-1049
405-69-133-1 RUOHOLAMPI
6 huoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1161
405-7-10-16 KIMPINEN
Asuinkerrostalon ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1179
405-4-52-8 PALLO-TYYSTERNIEMI
Teollisuushallin purkaminen
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-663
405-4-52-8 PALLO-TYYSTERNIEMI
Tonttiliittymän muutos

Annettu 14.11.2019


Rakennuslupa 2019-1139
405-56-7-6 MYLLYMÄKI
Liikerakennuksen kolmen liikehuoneiston yhdistäminen, ulkomyyntiaitaus sekä sisäiset ja julkisivun muutokset
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1130
405-416-1-125 HYTTILÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1175
405-539-2-205 Kesola
Yksihuoneistoinen asuinrakennus. Aloittamisoikeus
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1043
405-62-70-19 UUS-LAVOLA
Jatkoaika rakennustöiden loppuun saattamiselle rakennusluvalle  405-2002-493.
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1165
405-543-1-155 Korvenkylä
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen osittainen kattomuodon muutos tasakatosta harjakatoksi ja laajennus terassilla
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1092
405-12-15-5 KESÄMÄKI
Energialaitoksen rakennukseen kaksi sisääntulokatosta
Annettu 14.11.2019


Rakennuslupa 2019-1134
405-535-30-6 Joutseno
Jatkoaika kaksi vuotta rakennustöiden loppuunsaattamiseksi rakennusluvalle 2014-605
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1115
405-67-1-8 SELKÄHARJU
Teollisuusrakennukseen uusi tekninen tila höyrynkehittimille.
Rakennuksen palo-osastojen ja savunpoiston ja iv-kanaviston muutokset sekä poistumistiejärjestelyt
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1107
405-22-50-7 KIVISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1178
405-54-89-4 KARHUVUORI
Rakennusluvan 2009-730 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten sekä rakennustyönaikaiset muutokset
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1170
405-55-16-11 HYRYMÄKI
Tonttiliittymä teollisuustontille
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1150
405-40-25-6 KANAVANSUU
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen pihajärjestelyt
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1044
405-535-23-5 Joutseno
Satama-alueeseen liittyvä talvisäilytysalueen osittainen aitaaminen
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1112
405-538-11-242 Karsturanta
Yksihuoneistoisen asuinrakennukseen liittyvän ulkoportaan kattaminen
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1066
405-559-1-114 Saviniemi
Yksihuoneistoiseen vapaa-ajan asuinrakennukseen liittyvä erillinen rantasauna
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1153
405-18-5-1 IHALAINEN
Kolmeen asuinkerrostaloon sekä yhteen paritaloon liittyvä erillinen jätekatos
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1125
405-62-147-1 UUS-LAVOLA
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvan 2014-717 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1101
405-543-1-167 Korvenkylä
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen osittainen kattomuodon muutos tasakatosta harjakatoksi ja autotallin käyttötarkoituksen
muutos varastoksi
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1103
405-7-20-21 KIMPINEN
Sairaalarakennuksen sisäpuoliset purkutyöt
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1173
405-531-6-12 Haukilahti
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1118
405-483-8-23 SIRKJÄRVI
Vapaa-ajan asuntoon liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1108
405-478-3-34 RYÖSÖLÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1126
405-33-130-5 LAURITSALA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo

Annettu 14.11.2019

Rakennuslupa 2019-1088
405-56-66-1 MYLLYMÄKI
2-huoneistoinen ja 4-huoneistoinen asuinrakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-973
405-63-19-4 KOURULA
Kahden asuinkerrostalon julkisivun ja parvekkeiden korjaus- ja muutostyöt
Parvekkeiden varustaminen avattavin,kehyksettömin ja sivuun kääntyvin parvekelasein
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-1099
405-56-53-6 MYLLYMÄKI
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvan 2011-666 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-996
405-2-8-3 KESKUS
Päiväkotirakennuksen tilapäinen osittainen muutos ravitolatiloiksi ja laajentaminen keittiökontilla viiden (5) vuoden
määräajaksi sekä henkilömäärän vahvistaminen
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-1149
405-538-12-14 Karsturanta
Yksihuoneistoiseen vapaa-ajan asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-1072
405-470-1-13 Lappeen Penttilä
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökenttä
Aloittamisoikeus
Annettu 6.11.2019


Rakennuslupa 2019-1113
405-32-1-8 KAUKAS
Teollisuuden tuotantorakennuksen osittainen purkaminen
Annettu 6.11.2019

 

 


rakennuslupa 2019-1116 405-431-4-76 KORKIA-AHO
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo

Annettu 22.10.2019


rakennuslupa 2019-1070 405-55-1-7 HYRYMÄKI
Teollisuushalli sekä vanhan tulipalossa tuhoutuneen teollisuushallin purkaminen
Annettu 22.10.2019

rakennuslupa 2019-1086 405-20-56-1 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja siihen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 22.10.2019

Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos