Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:


rakennuslupa 2020-438
405-3-13-41 KYLPYLÄ
29 -huoneistoinen asuinkerrostalo ja jätekatos sekä neljä maalämpökaivoa
Vanhan asuinkerrostalon ja talousrakennuksen purkaminen
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2020-317
405-2-13-3 KESKUS
63 huoneistoinen asuinkerrostalo
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2020-195
405-5-2-13 LEIRI
Vanhusten palvelutalon laajennus ja vanhan asunto-osan purku.
Piha-alueen rakenteet , huvimaja ja jätehuollon järjestelyt
Annettu 20.5.2020


rakennuslupa 2017-258
405-442-3-125 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-301
405-442-1-413 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-303
405-442-1-412 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-304
405-442-1-414 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-307
405-442-3-27 LAVOLA
Puiden kaataminen yleiskaava-alueella(maisematyölupavelvoite)
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-310
405-442-3-48 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-311
405-442-3-147 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-312
405-442-3-154 LAVOLA
405-442-3-160 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020

rakennuslupa 2017-314
405-442-3-174 LAVOLA
Metsän hakkuu
Annettu 20.5.2020
  

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2020-662
405-41-35-15 LAIHIA
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-675
405-419-2-72 IITIÄ
Loma-asunnon laajennus, muutostyöt ja jätevesijärjestelmä
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-719
405-7-14-3 KIMPINEN
Paritalon kellarikerrokseen kylpyhuone
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-443
405-501-2-0 LAPPEENRANTA
Museorakennuksen itäsiiven korjaus- ja muutostyöt
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-667
405-56-17-3 MYLLYMÄKI
Teollisuuskiinteistön piha-alueelle sijoitetun vesialtaan peruslaatta
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-398
405-472-3-12 PURALA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liityvät erilliset autokatos ja talousrakennus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-706
405-5-40-1 LEIRI
Asuinkerrostalon julkisivujen korjaus- ja muutostyöt
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-631
405-554-1-135 Parjala
Teollisuushallin laajennus. Aloittamisoikeus.
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-703
405-538-9-43 Karsturanta
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus ja jätevesijärjestelmä sekä vanhan vapaa-ajan
asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos rantasaunaksi
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-702
405-201-343-2 PUTKINOTKO
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja jätepiste sekä vanhan talousrakennuksen purku
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-664
405-2-6-19 KESKUS
Liikerakennuksen ravintolan sisäiset muutokset sekä julkisivumainosten muutokset
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-678
405-32-4-3 KAUKAS
Aurinkosähköjärjestelmä liikerakennuksen vesikatolle
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-599
405-2-13-46 KESKUS
Liiketilan muutos kahvilaksi
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-649
405-572-2-71 Lahnajärvi
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liityvä energiakaivo
Aloittamisoikeus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-712
405-57-24-11 HIESSILTA
9 -huoneistoinen asuinrivitalo siihen liittyvät erilliset autokatos sekä jätekatos 10m2
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-630
405-7-9-7 KIMPINEN
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus ja kesäkeittiökatos
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-684
405-20-56-2 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-614
405-437-3-271 LAIHIA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-681
405-468-5-35 PARTALA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-333
405-3-13-49 KYLPYLÄ
Kahden toimiston muuttaminen liiketiloiksi
Annettu 2.7.2020
rakennuslupa 2020-716
405-32-1-8 KAUKAS
Teollisuustoimintaan liittyvä kasvihuone
Aloittamisoikeus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-663
405-36-184-2 HAKALI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-655
405-521-3-93 RAPATTILA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä talousrakennus
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-710
405-492-1-88 TOIVARILA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-754
405-449-2-29 MAAJÄRVI
Loma-asuntoon liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-633
405-560-3-8-M601 Soljola
405-560-2-8-M601 Soljola
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, kaksi erillistä talousrakennusta, maalämpökaivo ja jätevesijärjestelmä
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-468
405-35-9903-0 LAPVESI
Pysäköintialue
Annettu 2.7.2020

rakennuslupa 2020-593
405-437-3-189 LAIHIA
Päiväkotirakennuksen muuttaminen yksihuoneistoiseksi asuinrakennukseksi
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-682
405-202-377-5 LINTUKANGAS
Kirjaston julkisivun muutos
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-561
405-15-25-1 HARAPAINEN
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen ulkoseinän osittainen uudelleen rakentaminen
Aloittamisoikeus
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-704
405-537-14-81 Karjalaisenkylä
Asuinkerrostalon julkisivumuutos
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-714
405-6-10-19 TAIKINAMÄKI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-647
405-420-3-19 ILLOTTULA
Kesäkioski- ja kahvilarakennus sekä siihen liittyvä erillinen rantasauna ja
ulkokäymälä kymmenen vuoden määräajaksi
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-617
405-4-15-1 PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalon kellarikerroksen yhteisten tilojen muutostyöt
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-565
405-10-9-17 ALAKYLÄ
4 asuinhuoneistoisen rivitalon vesikatteen vaihto ja huoneistojen välinen palo-osastointi yläpohjan tilassa
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-551
405-12-35-10 KESÄMÄKI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen julkisivun korjaus ja muutos sekä uusi talousrakennus
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-752
405-20-56-7 VOISALMI
Aloittamisoikeus rakennuslupaan 2020-528
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-699
405-68-5-1 RUTOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen autotallin muutos asuinhuoneeksi ja ajoneuvoliittymän siirto
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-665
405-31-10-21 PARKKARILA
Myöhemmin rakennettavaan asuinpientaloon liittyvä erillinen talousrakennus
rakennuslupa 2020-629
405-56-66-3 MYLLYMÄKI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-636
405-67-1-9 SELKÄHARJU
Teollisuusrakennus ja väestönsuojan mitoitus henkilömääräperusteiseksi
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-602
405-2-3-1 KESKUS
Kauppakeskuksen liikehuoneistojen uudelleen järjestelyt ja henkilömäärien vahvistaminen
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2019-241
405-9-40-10 PELTOLA
Liike- ja asuinkerrostalon asuinhuoneiston 4 käyttötarkoituksen muutos majoitushuoneistoksi,
rakennuksen majoitusosan paloturvallisuuden parantaminen sekä rakennuksen majoitusosan
ilmanvaihdon uusiminen
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-622
405-20-52-6 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 25.6.2020

rakennuslupa 2020-626
405-410-1-147 HARTIKKALA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus.
Aloittamisoikeus
Annettu 25.6.2020

 

rakennuslupa 2020-611
405-61-14-7 LAVOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan
sekä julkisivuverhouksen uusinta
Annettu 19.6.2020

rakennuslupa 2020-491
405-539-1-177 Kesola
Rakennusluvan 173-2007-226 uudelleen voimaansaattaminen loppukatselmusta varten
ja liike-ja asuinkerrostalon viemäreiden sukitus
Annettu 19.6.2020

rakennuslupa 2020-597
405-561-1-115 Suokumaa
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus ja saunarakennus
Annetttu 19.6.2020

rakennuslupa 2019-1309
405-5-39-11 LEIRI
Kahdeksan asuinkerrostalon peruskorjaus ja asuinhuoneistomuutokset
sekä kolmen puun kaataminen
Annettu 19.6.2020

rakennuslupa 2020-742
405-7-9-17 KIMPINEN
Aloittamisoikeus rakennuslupaan 405-2020-348
Annettu 19.6.2020 405-2020-611
405-2020-491
405-2020-597
405-2019-1309
405-2020-742

rakennuslupa 2020-616
Lappeenrannan kaupunki, Tilakeskus
405-8-12-5 LEPOLA
Sairaalarakennuksen 3. kerroksen sisäiset muutostyöt
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-123
405-63-26-4 KOURULA
Kuuden asuinkerrostalon huoneisto-, julkisivumuutokset, hissien rakentaminen
ja hissien rakentaminen sekä parvekkeiden kunnostus ja varustaminen avattavin
sivuunkääntyvin kehyksettömin parvekelasein
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-650
405-69-31-6 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-528
405-20-56-7 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-721
405-56-63-2 MYLLYMÄKI
Aloittamisoikeus rakennuslupaan 2020-359
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-580
405-531-2-1 Haukilahti
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus ja vanhan
vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos talousrakennukseksi
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-652
405-431-4-90 KORKIA-AHO
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2010-161 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-480
405-69-96-1 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus autokatoksella
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-680
405-69-142-2 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen grillikatos
Annettu 18.6.2020
rakennuslupa 2020-572
405-69-137-1 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja maalämpökaivo
Aloittamisoikeus
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-612
405-9-59-5 PELTOLA
Seurakuntarakennukseen kiinteästi sijoittuva jätetila
Annettu 18.6.2020

rakennuslupa 2020-670
405-406-3-11 HAAPAJÄRVI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 18.6.2020

 


 
 

           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos