Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslupajaoston päätökset:


Rakennuslupa 2021-279
405-2-8-7 KESKUS
51 -huoneistoinen liike- ja asuinkerrostalo sekä seurakuntatalon purkaminen
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-302
405-443-5-1 LEMPIÄLÄ
405-441-10-1 LAURITSALA
405-37-9908-0 MUSTOLA
Metsän hakkuu
Annettu 14.5.2021

rakennuslupa 2020-1754
405-63-29-8   KOURULA
405-63-29-7   KOURULA
405-63-29-6   KOURULA
405-63-29-5   KOURULA
405-63-29-4   KOURULA
405-63-29-3   KOURULA
405-63-29-2   KOURULA
405-63-29-1   KOURULA
405-63-29-9   KOURULA
405-63-29-10   KOURULA
405-63-29-11   KOURULA
405-63-29-12   KOURULA
405-63-30-1   KOURULA
405-63-30-2   KOURULA
405-63-30-3   KOURULA
405-63-30-4   KOURULA
405-63-30-5   KOURULA      
Metsän hakkuu
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-116
405-32-4-5   KAUKAS      
Palo- ja pelastusasemarakennus, autosuojarakennus ja polkupyöräkatos
 sekä aurinkosähköjärjestelmä  ja tontin aitaaminen. Aloittamisoikeus
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-148
405-1-38-12   LINNOITUS      
25 huoneistoinen asuinkerrostalo ja pyöräkatos sekä kolme maalämpökaivoa.
Annettu 22.4.2021
 


 

 


Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2021-429
405-6-8-14 TAIKINAMÄKI
Asuinkerrostalon ikkunoiden sekä parvekeovien vaihtaminen ja peltisten julkisivurakenteiden uusiminen
Annettu 14.5.2021

Rakennuslupa 2021-347
405-31-15-8 PARKKARILA
Urheilutoimintaan liittyvä kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennus, aurinkosähköjärjestelmä sekä urheilu- ja
kuntoilurakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-318
405-33-82-20 LAURITSALA
Teollisuusrakennuksen laajennus sekä PVC-kankaisen hallin purkaminen
Aloittamisoikeus
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-319
405-35-161-10 LAPVESI
Aloittamisoikeus
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-314
405-9-31-3 PELTOLA
Liikerakennuksen liiketilojen 14 ja 16 sekä taukotilan sisäiset muutostyöt
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-441
405-572-4-99 Lahnajärvi
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen maalämmön maapiiri
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-310
405-9-58-3 PELTOLA
Asuinkerrostalon ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
Annettu 14.5.2021

Rakennuslupa 2021-473
405-69-30-2 RUOHOLAMPI
Kolmen vuoden jatkoaika rakennusluvan 405-2007-134 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-271
405-538-1-55 Karsturanta
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, maalämpökaivo ja jätevesijärjestelmä. Aloittamisoikeus.
Annettu 14.5.2021

Rakennuslupa 2021-245
405-8-4-5 LEPOLA
Oppilaitosrakennuksen osittainen purkaminen
Vapautus väestönsuojatilojen rakentamiselle määräajaksi 31.12.2022 asti
Annettu 14.5.2021

Rakennuslupa 2021-355
405-527-3-50 SÄÄMÄLÄ
Rakennusluvan 2014-135 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-303
405-33-8-11 LAURITSALA
Koulurakennuksen jätetilan muutos varasto- ja pakkaustilaksi sekä erilliset jätteiden syväkeräyssäiliöt
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2020-1753
405-418-1-30 IHALAINEN
Virkistysalueen autojen pysäköintialue.
Viiden männyn poistaminen pysäköintialueelta.
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-61
405-69-14-1 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ullakkotilaan
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-218
405-537-14-97 Karjalaisenkylä
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-334
405-556-1-24 Pätilä
Jatkoaika kaksi vuotta rakennustöiden loppuun saattamiseksi rakennuslupaan 173-2008-53
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-162
405-35-160-2 LAPVESI
Sähköasemarakennus
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2020-1424
405-7-1-11 KIMPINEN
3 -huoneistoisen asuinpientalon ullakkokerroksen asunnon laajennus kylmään ullakkotilaan ja muutostyöt
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-272
405-531-4-4 Haukilahti
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-257
405-535-50-20 Joutseno
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen harrastetilarakennus
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-353
405-34-123-7 TIRILÄ
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus sekä asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purkaminen
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-332
405-538-28-1 Karsturanta
Kemianteollisuuteen liittyvä varastokatos hiekoitushiekalle
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-232
405-555-4-2 Joutsenon Penttilä
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus ja siihen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 6.5.2021

Rakennuslupa 2021-266
405-62-70-14 UUS-LAVOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen perusmuurin korjaus sekä sadevesi-ja perusvesien johtaminen kaupungin
verkostoon
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-178
405-65-5-3 SAMMONLAHTI
Asuinkerrostalon Ikkunoiden muutos ja parvekeovien uusiminen
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-261
405-34-23-13 TIRILÄ
Pientalon pihamaan korotus
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-293
405-39-23-5 HARTIKKALA
Asuinrakennukseen piippu
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-307
405-68-14-3 RUTOLA
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja aloittamisoikeus
Annettu 6.5.2021


Rakennuslupa 2021-34
405-36-161-2 HAKALI
Asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 6.5.2021Rakennuslupa 2021-263
405-419-5-23 IITIÄ
Jätevesijärjestelmän uusiminen.
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-348
405-37-65-6 MUSTOLA
Teollisuuden tuotantorakennuksen purkaminen
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-186
405-20-52-2 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-150
405-67-1-8 SELKÄHARJU
Rakennustyönaikaiset muutokset lupaan 405-2019-1115
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-149
405-1-38-15 LINNOITUS
Paikoitusalueen rakentaminen, kaksi autokatosta ja kaksi maalämpökaivoa
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2017-1152
405-442-1-44 LAVOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen julkisivumuutos ja energiakaivo
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-291
405-489-6-58 TIRILÄ
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2020-666
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-304
405-480-1-327 SAIKKOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-306
405-448-2-23 LYYTIKKÄLÄ
Asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-264
405-518-1-27 MYRÄ
Loma-asuntoon liittyvä erillinen sauna
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-233
405-571-1-27 Kallola
Loma-asuntoon liittyvä erillinen rantasauna
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-79
405-2-6-55 KESKUS
Liikerakennuksen maankaivutöiden ja maanalaisten rakenteiden rakentaminen, sekä tontilla olevien vanhojen rakenn
usten osittainen purkaminen
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-290
405-477-1-145 RUTOLA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-253
405-491-1-70 TOIKKALA
Maatilakeskuksen eläinsuojan käyttötarkoituksen muutos talousrakennukseksi ja laajennus sekä viljasiilo
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-381
405-38-43-1 MÄLKIÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo.
Annettu 29.4.2021


Rakennuslupa 2021-385
405-36-191-4 HAKALI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos
Annettu 29.4.2021

rakennuslupa 2021-216
405-69-55-8   RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ja julkisivun muutos
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-219
405-69-53-6   RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-235
405-535-6-77   Joutseno
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-182
405-535-30-19   Joutseno
Rivitaloon liittyvä käyttövesijärjestelmän uusiminen
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-205
405-69-97-3   RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-313
405-37-19-3   MUSTOLA
Kahden asuinrivitalon vesikattojen kunnostus ja palo-osastointi yläpohjaan
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-138
405-11-27-26   TYKKI-KIVIHARJU
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus ja aloittamisoikeus
Pihan aita
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-251
405-2-13-46   KESKUS
Asuin- ja liikerakennuksen kahden liikehuoneiston muutos ja lounaskahvilaan liittyvä kesäterassi.
Henkilömäärän vahvistaminen
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-258
405-538-1-25   Karsturanta
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, rantasauna, jätevesijärjestelmä ja
 maalämpöpiiri sekä vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purku. 
Aloittamisoikeus.
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2020-1311
405-11-55-4   TYKKI-KIVIHARJU
Asuinkerrostalon pihajärjestely
Annettu 22.4.2021


rakennuslupa 2021-192
405-470-1-26   Lappeen Penttilä
Asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen laajentaminen ja muutostyöt
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2020-1764
405-438-3-79   LAPVESI
Asuinrakennuksen laajennus, korjaus-ja muutostyöt sekä maalämpökaivo
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-278
405-41-5-8   LAIHIA
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-177
405-64-34-1   SKINNARILA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen grillikota
Tonttiliittymä
Annettu 22.4.2021

rakennuslupa 2021-217
405-69-148-2   RUOHOLAMPI
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen pihasauna
Annettu 22.4.2021