Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2022-827
405-538-28-1   Karsturanta
Kemiran tehdasalueeseen liittyvä imeytysallas
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-744
405-563-11-23   Tiuruniemi
Rivitaloon liittyvä maalämmön vesipiiri
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-804
405-57-26-6   HIESSILTA
Jatkoaika 3 vuotta sekä rakennustyönaikaiset muutokset rakennusluvalle 405-2017-806
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-634
405-63-30-1   KOURULA
Omakotitalo
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-816
405-33-75-8   LAURITSALA
Palvelutalon julkisivumuutos ja aloittamisoikeus
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-817
405-33-75-9   LAURITSALA
Palvelutalon julkisivumuutos ja aloittamisoikeus
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-891
405-579-2-105   Ylijärvi
Rakennusluvan 2015-248 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-897
405-4-17-5   PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalojen jätehuollon järjestely ja neljän puun poistaminen
Annettu 29.9.2022
Rakennuslupa 2022-888

405-35-8-4 LAPVESI

Rakennusluvan 2006-454 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten

Annettu 22.9.2022

 

Toimenpidelupa 2022-867

405-9-27-3 PELTOLA

Toimistorakennuksen palo-osastoivaan väliseinään uusi ovi

Aloittamisoikeus

Annettu 22.9.2022

 

Rakennuslupa 2022-759

405-556-2-48 Pätilä

Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2020-1332

Annettu 22.9.2022

 

 

rakennuslupa 2022-853
405-442-3-156   LAVOLA
Autotallirakennuksen muutos
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-866
405-15-2-1   HARAPAINEN
Toinen Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2011-984 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-830
405-53-9-14   PAJARILA
Teollisuustontille hakevarasto sekä lämpökontti
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-453
405-18-3-10   IHALAINEN
Teollisuusrakennukseen liittyvä erillinen sosiaalitila- ja rikastamon valvomorakennuksella 
sekä päärakennuksen julkisivumuutokset
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-757
405-501-2-0   LAPPEENRANTA
Museorakennuksen poistumistien muutos
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-644
405-531-1-2   Haukilahti
Omakotitalo, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-691
405-6-8-13   TAIKINAMÄKI
Asuinkerrostalon ikkunoiden uusiminen
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-665
405-37-76-9   MUSTOLA
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2021-627 sekä 
rakennuksen paloluokan muutos luokasta P1 luokkaan P2
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-787
405-20-8-13   VOISALMI
Omakotitalo
Annettu 16.9.2022

 

  

Tarkastusinsinöörin päätökset:


toimenpidelupa 2022-916
405-56-62-3   MYLLYMÄKI
Omakotitaloon liittyvä lasiterassi
Annettu 29.9.2022

toimenpidelupa 2022-876
405-11-68-7   TYKKI-KIVIHARJU
Omakotitalon terassin muutos
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-786
405-448-1-44   LYYTIKKÄLÄ
Omakotitalon käyttötarkoituksen muutos talousrakennukseksi ja muutostyöt
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-833
405-420-3-32   ILLOTTULA
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2019-910.
Annettu 29.9.2022

rakennuslupa 2022-899
405-435-1-47   KÄLVELÄ
Omakotitaloon liittyvä kiukaan piippu
Annettu 29.9.2022

Toimenpidelupa 2022-785

405-437-3-227 LAIHIA
Omakotitalon julkisivutoimenpide

Annettu 23.9.2022

Rakennuslupa 2022-831

405-420-3-32 ILLOTTULA
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2017-962

Annettu 23.9.2022

Rakennuslupa 2022-832

405-420-3-32 ILLOTTULA
Rakennustyönaikaiset muutokset lupaan 2018-238

Annettu 23.9.2022

Rakennuslupa 2022-818

405-420-3-32 ILLOTTULA
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2020-619

Annettu 23.9.2022

 

Toimenpidelupa 2022-708

405-538-11-235 Karsturanta

Omakotitaloon tulisija ja hormi sekä kattoturvatuotteet

Annettu 19.9.2022

 

Toimenpidelupa 2022-706

405-535-10-277 Joutseno

Omakotitalon lämmitysjärjestelmän muutos

Annettu 19.9.2022

 

 

rakennuslupa 2022-511
405-15-15-5   HARAPAINEN
Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennuksen julkisivun muutostyö
Annettu 16.9.2022

rakennuslupa 2022-813
405-41-20-5   LAIHIA
Terveydenhuoltorakennuksen käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi
Annettu 16.9.2022
 

  

LLVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

 

toimenpidelupa 2022-838
405-41-32-14   LAIHIA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 16.9.2022

toimenpidelupa 2022-710
405-1-30-2   LINNOITUS
Asuinkerrostaloon liittyvät 6 maalämpökaivoa ja maalämpölaitteisto sekä
 lämmöntalteenottolaitteisto (PILP)
Aurinkopaneelijärjestelmä rakennuksen vesikatolle
Aloittamisoikeus
Annettu 16.9.2022

toimenpidelupa 2022-874
405-54-58-2   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 16.9.2022

toimenpidelupa 2022-829
405-39-58-1   HARTIKKALA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 16.9.2022

toimenpidelupa 2022-868
405-54-54-5   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 16.9.2022