Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

 95

405-477-1-237   RUTOLA      
Metsän hakkuu
405-2020-1372

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2020-1735
405-64-35-5 SKINNARILA
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset toimenpidelupaan 405-2018-1054
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2017-1279
405-69-125-5 RUOHOLAMPI
Asuinrakennukseen liittyvän erillisen talousrakennuksen muutostyö ja
asuinrakennukseen liittyvä osittain valokatteinen terassi
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2020-1709
405-69-53-7 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2020-1733
405-578-1-205 Väkevälä
Asuinrakennukseen liittyvän erillisen pihasaunan korjaustyö
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2020-1756
405-55-13-19 HYRYMÄKI
Teollisuusrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos ja uusi ulko-ovi
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2020-1651
405-506-2-43 KARHULA
Jätteen käsittelykeskukseen kiertotalousmateriaalien käsittelylaitos ja siihen
liittyvä erillinen automaatiokeskus sekä kaksi varastosiiloa
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2020-1758
405-35-165-9 LAPVESI
Ravintolarakennuksen sisäiset muutostyöt.
Henkilömäärän vahvistaminen.

rakennuslupa 2020-1638
405-6-12-3 TAIKINAMÄKI
Asuinkerrostaloon liittyvä erillinen talousrakennus ja tonttiliittymän leventäminen
Annettu 14.1.2021

rakennuslupa 2020-1727
405-13-22-1 KUUSELA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 14.1.2021rakennuslupa 2020-1606
405-543-13-1 Korvenkylä
Teollisuushallin osittainen käyttötarkoituksen muutos koiraurheilu- ja liikuntatilaksi
sekä pihajärjestelyiden muutos
Annettu 14.1.2021

 

 Rakennuslupa 2020-1757
405-7-31-2 KIMPINEN
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2017-340
Annettu 5.1.2021


Rakennuslupa 2020-1752
405-34-127-1 TIRILÄ
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1728
405-9-26-1 PELTOLA
Aurinkosähköjärjestelmä toimistorakennuksen vesikatolle
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1684
405-20-40-6 VOISALMI
Asuinrivitalon asuinhuoneiston B 16 kosteusvaurion ja salaojien korjaus
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1617
405-519-1-131 NUIJAMAA
Toimenpideluvan 405-2020-1415 osoitetietojen korjaus
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1761
405-543-4-356 Korvenkylä
Jatkoaika yksi vuosi rakennustöiden loppuun saattamiseksi rakennuslupaan 2014-823
Annettu 5.1.2021


Rakennuslupa 2020-1726
405-535-23-74 Joutseno
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ja sisäiset muutostyöt
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1557
405-55-16-12 HYRYMÄKI
Teollisuuskiinteistön kahden varastokatoksen muuttaminen varastorakennuksiksi .
Määräaikainen parakkitoimisto kymmeneksi vuodeksi.
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1732
405-576-3-20 Timperilä
Asuinrakennukseen liittyvä maalämpökeruuputkisto
Annettu 5.1.2021

Rakennuslupa 2020-1747
405-468-1-155 PARTALA
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvan 2009-900 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 5.1.2021


 

 

 

           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos