Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

Rakennuslupa 2020-1271

405-537-1-87 Karjalaisenkylä
Metsän hakkuu

Annettu 15.10.2020

 

  

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2020-1437
405-472-1-57   PURALA     
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen rantasauna
Annettu 29.10.2020

rakennuslupa 2020-1487
405-3-1-9   KYLPYLÄ      
Asuinkerrostalon asuinhuoneiston B18 sisäiset muutostyöt
Annettu 29.10.2020

rakennuslupa 2020-1459
 405-519-3-12   NUIJAMAA      
Puistomuuntamo sekä kompensointikoppi
Annettu 29.10.2020
rakennuslupa 2020-1520
405-35-7-7   LAPVESI      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 29.10.2020

rakennuslupa 2020-1472
405-33-8-11   LAURITSALA      
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2020-190
Annettu 29.10.2020

rakennuslupa 2020-1465
405-477-6-13   RUTOLA      
Asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi
Annettu 29.10.2020

rakennuslupa 2020-1359
405-499-1-119   VILKJÄRVI       
Loma-asunnon laajennus, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo
Annettu 29.10.2020

rakennuslupa 2020-176
405-477-6-3   RUTOLA      
Asuinrakennukseen liittyvät erilliset kolme talousrakennusta ja kasvihuone alle 20m2
Annettu 29.10.2020


rakennuslupa 2020-199
405-506-2-1   KARHULA     
Maatalouteen liittyvät varastohalli ja konekatos, kymmenen määräaikaista
 kausimajoitusrakennusta kymmeneksi vuodeksi, sekä jätevesijärjestelmä
Annettu 29.10.2020


rakennuslupa 2020-1464
405-38-37-9   MÄLKIÄ      
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja maalämpökaivo
Annettu 29.10.2020Rakennuslupa 2013-252
405-36-246-5 HAKALI
Rakennusluvan 405-2008-78 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten sekä rakennustyönaikainen
muutos
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-748
405-871-1-13 Lunastusyksiköt
Raja-asemaan liittyvä toimitilarakennus, talousrakennus, sekä jätevesijärjestelmä, 10 maalämpökaivoa ja
rakennuspaikan aitaaminen
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1403
405-536-1-111 Jänhiälä
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1467
405-35-6-1 LAPVESI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1457
405-3-13-49 KYLPYLÄ
Asuin- ja liikekerrostalon asuinhuoneiston B2 sisäinen muutostyö
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1461
405-410-2-67 HARTIKKALA
Kaksihuoneistoisen asuintalon päädyn perusmuurin korjaus
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1368
405-6-4-11 TAIKINAMÄKI
Asuinkerrostalon julkisivun korjaus- ja muutostyö
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1414
405-36-185-13 HAKALI
Asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1443
405-433-1-486 KOURULANMÄKI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 26.10.2020


Rakennuslupa 2020-1318
405-480-1-295 SAIKKOLA
Hevosmaneesi - ja eläinsuojarakennuksen maankaivu, louhinta- ja perustustyöt
Annettu 26.10.2020

rakennuslupa 2020-745
405-62-98-12 UUS-LAVOLA
Liikehuoneiston sisätilojen muutos, ulkoterassi ja asiakasmäärien vahvistamien
Annettu 16.10.2020

rakennuslupa 2020-1365
405-405-12-2 ARMILA
Kahden asuinrakennuksen sekä erillisen talousrakennuksen purkaminen
Annettu 16.10.2020

rakennuslupa 2020-1415
405-519-1-131 NUIJAMAA
Tehdasvalmisteinen puistomuuntamo
Annettu 16.10.2020

rakennuslupa 2020-1304
405-1-38-17 LINNOITUS
Asuinkerrostalon maankaivu- ja täyttötyöt sekä perustusten rakentaminen.
Aloittamisoikeus
Annettu 16.10.2020

rakennuslupa 2020-965
405-5-22-16 LEIRI
Ravintolatilan laajennus liiketilaan
Henkilömäärän vahvistaminen
Annettu 16.10.2020

rakennuslupa 2020-1358
405-457-1-6 MUSTOLA
Vanhan Rakuunaruokalan piha-alueen rakentaminen
Aloittamisoikeus
Annettu 16.10.2020

rakennuslupa 2020-1367
405-405-2-332 ARMILA
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 16.10.2020


rakennuslupa 2020-1355
405-69-97-3 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistonen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 15.10.2020

rakennuslupa 2020-1364
405-1-38-11 LINNOITUS
Asuinkerrostalon maankaivu, pilaantuneen maan poisto
ja perustusten rakentaminen
Aloittamisoikeus
Annettu 15.10.2020

rakennuslupa 2020-1425
405-56-7-6 MYLLYMÄKI
Liike- ja tavaratalorakennuksen yhteyteen aidattu ulkomyyntialue
sekä parkkipaikkojen lisäys
Annettu 15.10.2020

rakennuslupa 2020-1452
405-3-5-36 KYLPYLÄ
Aloittamisoikeus rakennuslupaan 405-2020-1353
Annettu 15.10.2020

rakennuslupa 2020-1310
405-3-3-17 KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon julkisivusaneeraus ja aloittamisoikeus
Annettu 15.10.2020

rakennuslupa 2020-1370
405-20-50-7 VOISALMI
Kuusi huoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus sekä aloittamisoikeus
Annettu 15.10.2020

 

 

 

 


 

 

  


 

  
 

           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos