Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöRakentaminenRakennusvalvontaYleisötapahtumien turvallisuus Etelä-Karjalassa
Valitse taso

Yleisötapahtumien turvallisuus Etelä-Karjalassa

Yleisötapahtumia ohjaa ja määrää

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki ja –asetus
 • YM:n asetukset (rakentamismääräykset)
 • Rakennusjärjestys
 • Pelastuslaki ja -asetus
 • Kokoontumislaki

Milloin lupaa ja minkälaista lupaa tarvitaan

Lappeenrannassa: kaupungin rakennusjärjestyksen kohta 11.8 Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumat, joihin ei tarvita rakennusvalvonnan  lupamenettelyä

 • Alle viikon kestävät tapahtumat esim. pienet myyntikojut kaupunkitilassa, ei suuria rakennelmia, pop up -tapahtumat, konsertit tai vastaavat tapahtumat rajaamattomassa kaupunkitilassa (ei henkilömäärärajoituksia)
 • Tapahtumat, jotka järjestetään tiloissa/huoneissa tai alueilla, jotka on hyväksytty jo aikaisemmin kokoontumishuoneiksi tai –alueiksi.  Olemassa lupapäätös ehtoineen.

Lupaa tarvitaan kun

 • Tapahtuma kestää yli viikon; kojut, yleisöteltat ja katsomot ja muut rakennelmat; kaupunkikuvallinen arviointi
 • Tapahtuma rajatussa tilassa (esim. rakennusten suljettu sisäpiha, aidattu alue); poistumistiet, enimmäishenkilömäärän vahvistaminen
 • Tilapäiset kokoontumistilat (heinäladot, maneesit, hallit tai vastaavat); poistumistiet, enimmäishenkilömäärän vahvistaminen
 • Henkilöturvallisuuteen vaikuttavat rakennelmat esim. suuret esiintymislavat (arvioidaan erikseen)
      
  Tai
 • Aina kun massatilaisuus: yleensä rajattu alue, suuret yleisöteltat ja -alueet  esim. festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat ei urheilualueella, messut, näyttelyt
 • Kokoontumistilojen/-alueiden henkilömäärien tilapäiset ylitykset

Luvan hakeminen

Toimenpidelupahakemus (manuaalisesti) tai sähköisesti e-lupana

Liitteeksi:

 • Selvitys paikan hallinnasta
 • Pääpiirustukset l. suunnitelmat kokoontumistilasta tai – alueesta
 • Henkilömäärälaskelmat
 • Selvitys poistumisteistä ja alueen pelastustiereitistöstä
 • Suunnitelmat yleisötelttarakennelmista, esiintymislavoista. Rakenteet ja kiinnitykset/ankkuroinnit
 • Selvitys jätehuollosta
 • Vastuuhenkilön eli vastaavan työjohtajan hakemus
 • Pelastussuunnitelma

Toimenpideluvan käsittely

Pyydetään lausunnot:

 • Pelastuslaitos
 • Ympäristötoimi
 • Poliisi tarvittaessa


Päätöksessä hyväksytään yleisötapahtuman järjestelyjen eri määräystenmukaisuus. Päätöksessä vahvistetaan sallittujen henkilöiden enimmäismäärät tilassa tai alueella. 

Yleensä päätöksessä on ehtoja.
Käsittelyaika vähintään kaksi viikkoa
Päätöksestä on oikaisuvaatimusoikeus 14 vrk:n aikana.

 

Yleisötapahtumatilan tai -alueen tarkastaminen ja hyväksyminen

Ennen luvanvaraisen tapahtuman aloittamista pidetään yhteinen viranomaiskatselmus
Tapahtuman järjestäjän esittelynä

 • Rakennusvalvonnan johdolla mukana myös
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Ympäristötoimi


Jos yllämainitut viranomaiset eivät pääse samanaikaisesti paikalle, on muiden viranomaisten tarkastusasiakirjat esitettävä rakennusvalvonnan tarkastajalle käyttöönoton hyväksymisen yhteydessä.

Luvanvaraisen tapahtuman luvanmukaisuuden hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen.

 

Kokoontumistilojen katselmuksessa tarkastetaan ainakin seuraavat

 • Kokoontumistilan suuruus
 • Poistumistiet/ - reitit/ tarkoituksenmukaisuus/ -merkinnät
 • Rakennuksen yleinen sopivuus kokoontumistilaksi/ paloluokka, portaat, kaiteet, pihatilat, autopaikoitus, esteettömyys ym. suunnitelmien mukaisuus todetaan
 • Sosiaalitilojen riittävyys  ja saavutettavuus ja opasteet
 • Muut turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat seikat.

Yleisötapahtuma-alueilla katselmuksessa tarkastetaan ainakin seuraavat

 • Rakenteiden ja laitteiden sijoitus, kiinnittäminen alustaansa
 • Yleisölle tarkoitettujen alueiden / tilojen henkilömäärien tarkastus, poistumistiet/ - reitit/ tarkoituksenmukaisuus/ -merkinnät ja valaistus
 • Esteettömyys ( tasoerot, kaapeli, johdot…)
 • Hälytysajoneuvojen kulkureitit  kaikissa olosuhteissa
 • Sosiaalitilojen riittävyys  ja saavutettavuus ja opasteet
 • Muut turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat seikat lisäksi mahdollisesti myös sopivuus ympäristöön, ns. esteettisyys.
 • Tapahtuman järjestäjän pitää noudattaa myös kuluttajaturvallisuuslain yleisiä vaatimuksia. (Tukes)
 • Kun tila tai alue on hyväksytty tapahtuma voi alkaa. Tapahtumanaikaisesta valvonnasta huolehtii poliisi, pelastustoimi ja ympäristötoimi

Turvallista tapahtumaa!