Valitse taso

Rasitteet

Rasitteista yleisesti
Rasitteet jakautuvat kiinteistörasitteisiin ja rakennusrasitteisiin. Kiinteistörasitteet ovat pääasiassa kiinteistöjen välisiä, kiinteistörekisteriin kirjattuja ja laissa määriteltyjä käyttöoikeuksia joita syntyy kiinteistötoimituksen tuloksena joko rasitetoimituksessa tai muussa kiinteistötoimituksessa, esim. tontin lohkomisen yhteydessä. Rakennusrasitteet puolestaan ovat pääasiassa rakennusten välisiä, kiinteistörekisteriin kirjattuja oikeuksia.

Kiinteistörasitteen perustaminen
Kiinteistörasitteen perustamista haetaan tonttikiinteistöjen välille kaupungin kiinteistörekisterin pitäjältä Lappeenrannan kaupungin Maaomaisuuden hallinnasta. Kiinteistörasitteita ovat kiinteistönmuodostamislain (KmL) 154 §:n mukaisessa luettelossa mainitut käyttöoikeudet kuten talousveden ottaminen ja johtaminen, ajoneuvon pitäminen sekä kulkuyhteys asemakaava-alueella.

Rakennusrasitteen perustaminen
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 189 §:n mukaisen rakennusrasitteen perustamista haetaan Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennusrasite on tarpeen perustaa jos rakennuksen jokin osa ulottuu toisen tontin alueelle (esim. räystäsrakenne), rakennuksilla on yhteinen seinä tontin rajalla, yhteiset talotekniikkalaitteet, tontin rajalla olevaan seinään halutaan tehdä kulkuaukko, tai muutoin jokin rakennuksen rakenne rajoittaa toista tonttia tai rakennuksella on toisen tontin alueella yhteisiä tiloja.