Valitse taso

Pelto- ja puutarhapalstojen vuokraus

Pellon vuokraus
Lappeenrannan kaupungilla on vuokrattavia peltoja joiden vuokra-aika vaihtelee vuodesta viiteen vuoteen sopimuksen mukaan. Maaomaisuuden hallinta käsittelee peltojen vuokrasopimuksia tammi-huhtikuussa.

TIEDOTE VILJELYPALSTOJEN VUOKRAAJILLE!

Kaupunki pyrkii parantamaan vuosina 2019–2020 viljelypalstojen käytettävyyttä, palstoille kulkua sekä talvivarastointimahdollisuuksia. Samalla palstojen varausjärjestelmä siirretään sähköiseen varauspalveluun. Muutostöiden vuoksi kaupunki ei vuokraa uusia palstoja kaudelle 2019. Viljelypalstojen vuokraus jatkuu sähköisessä varausjärjestelmässä keväällä 2020.

Jollei palstaa ole siistitty, kaupunki teettää siivoustyöt ja perii aiheutuneet kustannukset viimeisimmältä vuokralaiselta. Viljelyskauden 2018 koko vuokran maksaneet saavat kuitenkin oikeuden viljellä alueella korvauksetta kaudella 2019, mikäli vuonna 2018 vuokralla ollut palsta on asianmukaisesti siistitty määräaikaan mennessä. .

Kaikki viljelypalstat muokataan koneellisesti syksyllä 2019. Uusi palstajaotus merkitään maastoon keväällä 2020. 

Viljelypalstat

Viljelypalstoja sijaitsee Uus-Lavolassa ja Skinnarilassa. Vuokra-aika alkaa toukokuun alussa ja päättyy lokakuun lopussa. Ensimmäisen kauden vuokra hoidetaan käteismaksuna ja seuraavien kausien vuokrista lähetetään laskut vuosittain keväällä.Viljelypalstoille ei saa rakentaa minkäänlaisia rakennelmia eikä sijoittaa rakenteita tai laitteita. Vuokranantaja ei ole myöskään vastuussa vahingoista palstan viljelyksille tai sinne jätettyjen välineiden tai työkalujen suhteen. Palstan viljelyoikeutta ei vuokramies saa siirtää toiselle henkilölle.

Viljelijä on velvollinen pitämään alueen siivottuna roskista ja jätteistä. Jollei puutarhapalsta-aluetta ole pidetty siistissä kunnossa, on kaupungilla oikeus teettää työ ja periä siitä aiheutuneet kustannukset roskaajalta. Puutarhapalstalupa peruutetaan, jos lupaehtoja ei noudateta.

Siirtolapuutarhapalstat
Siirtolapuutarhapalstat sijaitsevat Skinnarilassa. Siirtolapuutarhapalstat, jotka ovat keskimäärin pinta-alaltaan n. 350 m2, vuokrataan vuoden 2035 loppuun saakka. Vuokrasopimuksen siirto kolmannelle voi tapahtua rajoituksetta, jolloin palstojen vuokraoikeus on myös panttauskelpoinen. Vuokrapalstan tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kuitenkin kielletty. Palstalle saa rakentaa vain yhden kaupungin tyyppihyväksymän siirtolapuutarharakennuksen talousrakennuksineen ja aitoineen. Pysäköinti on sallittu ainoastaan tätä varten varatuilla alueilla.

Vuokralaisella on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada palsta uudelleen vuokralle, jos se uudestaan luovutetaan vuokralle samanlaiseen käyttötarkoitukseen.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan käyttökorvausta siirtolapuutarhayhdistykselle alueen yhteispalveluiden toteuttamisesta, teiden hoidosta sekä sähkön ja veden jakelusta yhteisliittymästä lähtien.

Yhteyshenkilö:

Vapaat viljely- ja siirtolapuutarhapalstat:
Asiakaspalvelukeskus Winkki

Peltojen ja puutarhapalstojen vuokrasopimukset:
Heli Ulvinen
Mikko Lösönen

Liitteet
Puutarhapalstaohje (61,4 kB)
Puutarhapalstat

Maankäyttö ja tonttiasiat