Valitse taso

Pelto- ja puutarhapalstojen vuokraus 

Viljelypalstat

Viljelypalstojen hakuaika 2022 on päättynyt.

Viljelypalstoja sijaitsee Uus-Lavolassa ja Skinnarilassa. Vuokra-aika alkaa toukokuun alussa ja päättyy lokakuun lopussa. Ensimmäisen kauden vuokra hoidetaan käteismaksuna ja seuraavien kausien vuokrista lähetetään laskut vuosittain keväällä. Viljelypalstoille ei saa rakentaa minkäänlaisia rakennelmia eikä sijoittaa rakenteita tai laitteita. Vuokranantaja ei ole myöskään vastuussa vahingoista palstan viljelyksille tai sinne jätettyjen välineiden tai työkalujen suhteen. Palstan viljelyoikeutta ei vuokramies saa siirtää toiselle henkilölle.

Viljelijä on velvollinen pitämään alueen siivottuna roskista ja jätteistä. Jollei puutarhapalsta-aluetta ole pidetty siistissä kunnossa, on kaupungilla oikeus teettää työ ja periä siitä aiheutuneet kustannukset roskaajalta. Puutarhapalstalupa peruutetaan, jos lupaehtoja ei noudateta.

Siirtolapuutarhapalstat
Siirtolapuutarhapalstat sijaitsevat Skinnarilassa. Siirtolapuutarhapalstat, jotka ovat keskimäärin pinta-alaltaan n. 350 m2, vuokrataan vuoden 2035 loppuun saakka. Vuokrasopimuksen siirto kolmannelle voi tapahtua rajoituksetta, jolloin palstojen vuokraoikeus on myös panttauskelpoinen. Vuokrapalstan tai sen osan luovuttaminen toisen hallintaan on kuitenkin kielletty. Palstalle saa rakentaa vain yhden kaupungin tyyppihyväksymän siirtolapuutarharakennuksen talousrakennuksineen ja aitoineen. Pysäköinti on sallittu ainoastaan tätä varten varatuilla alueilla.

Vuokralaisella on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada palsta uudelleen vuokralle, jos se uudestaan luovutetaan vuokralle samanlaiseen käyttötarkoitukseen.

Vuokralainen on velvollinen maksamaan käyttökorvausta siirtolapuutarhayhdistykselle alueen yhteispalveluiden toteuttamisesta, teiden hoidosta sekä sähkön ja veden jakelusta yhteisliittymästä lähtien.

Pellon vuokraus
Lappeenrannan kaupungilla on vuokrattavia peltoja joiden vuokra-aika vaihtelee vuodesta viiteen vuoteen sopimuksen mukaan. Maaomaisuuden hallinta käsittelee peltojen vuokrasopimuksia tammi-huhtikuussa.

Yhteyshenkilö:

Vapaat viljely- ja siirtolapuutarhapalstat ja peltojen ja puutarhapalstojen vuokrasopimukset:
Sari Fihlman
Mikko Lösönen

Liitteet
Puutarhapalstat