Valitse taso
Päiväohjelma pe 10.8.

9.00–17.00 INFO JA ILMOITTAUTUMINEN
Lappeenrannan kaupungintalo, sisääntuloaula, 1. krs
Villimiehenkatu 1 (karttanumero 2)

9.00–11.00 ALUEELLINEN KOTISEUTUTYÖ – YHDESSÄ TEHDEN VAI YKSIN PUURTAEN?
KESKUSTELUKAMMARI

Lappeenrannan kaupungintalo
Villimiehenkatu 1 (karttanumero 2)

Kannattaako yhdessä tekeminen ja onko siihen resursseja? Olisiko mukaan toimintaan saatava muitakin kuin kotiseutuväkeä ja keitä yhteistyötahot voisivat olla? Miten kotiseutuliikkeen ääni kuuluu maakunnissa ja muilla alueilla, yksin vai yhdessä? Löytyykö alueellista agendaa ja strategiaa – toimisiko aluejärjestömalli? Keskusteluihin johdattelee Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander.

10.00–14.00 VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALTAKIRJOJEN TARKASTUS
Lappeenrannan kaupungintalo, sisääntuloaula, 1. krs
Villimiehenkatu 1 (karttanumero 2)

10.00–18.00 KOTISEUTUMARKKINAT
Satamatori (karttanumero 3)
Kotiseutuväen, käsityöläisten ja lähiruoan esittely- ja tuotteiden myyntikojuja.

11.00–12.00 TORILOUNAS
Satamatori (karttanumero 3)
Vain ilmoittautuneille.

12.00–13.00 KOTISEUTUPÄIVIEN AVAJAISET – MIU MAU MUKKAA
Satamatori (karttanumero 3)

Kotiseutu ”miu mau mukkaa” tarjoaa riehakasta karjalaista laulantaa sekä monikulttuurista värikkyyttä. Avaussanat Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander. Rakuunakaupungin perinneratsukot ovat myös mukana.

14.00–15.30 KOTISEUTULIITON VUOSIKOKOUS
Lappeenrannan kaupungintalo, Lappeenranta-sali
Villimiehenkatu 1 (karttanumero 2)

15.30–16.00 VUOSIKOKOUS- JA KESKUSTELUKAMMARIKAHVIT
Lappeenrannan kaupungintalo
Villimiehenkatu 1 (karttanumero 2)

16.00–18.00 KESKUSTELUKAMMARIT
Lappeenrannan kaupungintalo
Villimiehenkatu 1 (karttanumero 2)

1. Kaikilla on oikeus kotiseutuun
Yhä globaalimmassa maailmassa maahanmuutto ja maassamuutto lisääntyvät ja yhä  useammalla on useita asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja. Jokaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu, ja tuntea olonsa turvalliseksi. Kaikilla on oltava oikeus olla osa yhteiskuntaa ja vaikuttaa asuinalueeseensa. Kuinka kotiseutuliike voi vaikuttaa tällä  yhteiskunnan osa-alueella? Kammaria pohjustamaan järjestetään seminaari ja työpajoja  Helsingissä 13.4.2018. Keskusteluja vetää Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Sampo Suihko.

2. Viestintä toimintamuotona kaupunginosissa -keskustelupajat
Perinteinen viestintä ja uudet kanavat – mitä yhdistysten on hyvä hallita? Miten tavoittaa oman toiminta-alueen asukkaat ja muut toimijat? Millainen viesti kiinnostaa? Miten kannattaa lähestyä päättäjiä? Tilaisuuden alustukset ja työpajaosuudet tarjoavat työkaluja ja esimerkkejä tehokkaasta viestinnästä eri kohderyhmille ja kanaviin. Keskustelupaja on suunnattu erityisesti kaupunkitoimijoille, mutta sopii hyvin kaikille muillekin. Tilaisuuden juontaa Kotiseutuliiton  kaupunkijaoston puheenjohtaja Tuula Salo ja yhtenä alustajana osallistujia aktivoi Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

3. Kotiseutuarkistot ja uudistunut tietosuojalainsäädäntö
EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetuksella on vaikutusta  jokaiseen organisaatioon ja yhdistykseen, joka käsittelee henkilötietoja, ja se velvoittaa myös tietyt organisaatiot nimittämään tietosuojavastaavan. Muutoksista johtuen tietosuoja-asiat  kannattaa jatkossa keskittää tietylle henkilölle siinäkin tapauksessa, että laki ei siihen suoraan velvoittaisikaan. Miten asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä? Mitä uusia velvollisuuksia asetuksesta seuraa kotiseutuarkistoille ja yhdistyksille ylipäätään? Kammarin tietoiskuihin johdattelee kansallisarkiston johtaja ja Kotiseutuliiton valtuutettu Vuokko Joki.

4. Asukastoiminnan ja kotiseututyön yhtymäkohdat
Asukastoiminta on kotiseututyötä, jota tehdään ennen kaikkea tulevaisuuden eteen perinteitä kunnioittaen. Yhteisöllisyys yhdistää sekä asukastoimintaa että kotiseututyötä. Yhteisöllisyyden kantavia teemoja ovat luottamus, osallisuus, sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys. Nämä teemat kantavat niin asukastoimintaa kuin kotiseututyötäkin. Lappeenrannan kaupunki on jo vuodesta 2006 asti toteuttanut Asukkaiden Lappeenranta -asukastoimintaa. Vuonna 2014 tämä toiminta palkittiin valtakunnallisella Lähidemokratia-palkinnolla. Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana kertoo kaupungin asukastoiminnasta ja sen yhtymäkohdista kotiseututyöhön.


19.00–20.30 KOTISEUTUKLUBI
Lappeenrannan Kasino, yläkerta
Ainonkatu 10 (karttanumero 6)

Kotiseutuklubin jäsenmaksun maksaneille vapaa pääsy, muilta 25 €, joka kattaa loppuvuoden jäsenmaksun. Tarjoilua. (Kasinon yläkertaan ei ole esteetöntä pääsyä)

20.30 KOTISEUTULAULUJEN YHTEISLAULUA
Kasinoterassi Saimaan äärellä
Ainonkatu 10 (karttanumero 6)

Laulattajana /soittajana Seppo Äikäs. Säävaraus.

Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin. Vapaa pääsy, ellei toisin mainita.