Etusivu PalvelutYmpäristöElintarvikevalvontaIlmoittaminen elintarvikehuoneistosta
Valitse taso

Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen


Elintarvikelain muutoksen tultua voimaan 1.9.2011 elintarvikehuoneistoja ei enää pääsääntöisesti hyväksytä vaan toiminnasta tehdään ilmoitus. Ilmoituslomake löytyy viereisestä linkistä.

Nykyisenkaltaisen hyväksymismenettelyn piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset. Elintarvikealan toimijoilla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään, mutta omavalvontasuunnitelmia ei enää hyväksytetä valvontaviranomaisella.

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Ilmoituksesta ei tehdä viranomaispäätöstä eikä toiminnan aloittaminen edellytä tarkastusta. Valvontaviranomainen tekee huoneistoon ns. alkutarkastuksen toiminnan luonteesta riippuen yhden, kolmen tai kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

1) elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta;
2) toimija on yksityinen henkilö; tai
3) toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.