Valitse taso
Riista

Luonnonvaraisen riistan metsästys on alkutuotantotoimintaa. Luonnonvaraisen riistan metsästyksestä ei tarvitse kuitenkaan tehdä alkutuotantoasetuksessa tarkoitettua ilmoitusta alkutuotantopaikasta eikä kuvausta omavalvonnasta.

Elintarvikelaki muuttui 1.9.2011. Jotkin luonnonvaraisen riistan luovuttamista koskevat säännökset muuttuvat: metsästäjä voi toimittaa suoraan kuluttajalle tarkastamatonta riistaa alkutuotannon tuotteena (suolistettuna, mutta kynimättömänä/nylkemättömänä), tai toimittaa nylkemätöntä tai kynimätöntä riistaa paikalliseen vähittäismyyntiin.

Tarkastamattomien luonnonvaraisten hirvieläinten, lintujen, jänisten ja kanien lihan (nyljetty ruho, paloiteltu tai leikattu liha) toimittamisesta vähittäismyyntiin tulee tehdä elintarvikelain 13 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

hirvet2.jpg