Etusivu PalvelutYmpäristöGreenreality Lappeenranta
Valitse taso

Greenreality - Lappeenranta 

Lappeenrannan kaupunki parantaa toimintansa ympäristövaikutuksia. Lappeenranta Strategiassa vuoteen 2033 on yhtenä tavoitteena edistää ympäristökaupunkina kehittymistä. Toimintaa edistetään mm. ”Puhdasta ja Kestävää” erillisohjelman avulla Strategiasta lisää täältä.

Kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet nopeasti vuodesta 2009 lähtien. Lappeenrannan kaupunki on liittynyt hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU). Verkostoon liittyneiden kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2016 päästöt olivat vähentyneet jo 40 % ja asukasta kohden kasvihuonekaasupäästöt olivat 4,9 tn/as.

HINKU Lappeenranta Carbon Neutral.jpg

Lappeenrannan kaupunki on liittynyt myös kestävän kehityksen edelläkävijäverkoston "Finnish Sustainable Municipalities" FISU kunnat jäseneksi. Lisätietoja FISU kunnista saa täältä.

Vihreän Lappeenrannan toteuttamisessa on tapahtunut jo monta edistysaskelta

  • Biovoimala, joka tuottaa vähäpäästöistä kaukolämpöä ja vihreää sähköä

  • Tuulipuisto, oli valmistuessaan 2015 Sisä-Suomen suurin

  • Kaupungin rakennusten aurinkovoimalat (Pontuksen koulu, Myllymäen päiväkoti, Lappeenrannan Energian toimitilat ja Läntinen paloasema)

  • Lappeenrannan kaupungin käyttämä sähkö on hiilineutraalia

  • Kaupunki hankkii vain uusiutuvaa käyttövoimaa käyttäviä ajoneuvoja

  • Jätteiden hyödyntämisaste on 50 % ja vain 5 % jätteistä menee kaatopaikalle

  • Vesistöjen kunnostus  Pien-Saimaalla mm. innovatiivisten pumppaamoratkaisujen avulla

  • Koulujen kestävän kehityksen ohjelmat ja vihreän lipun koulut

  • Green Energy Showroom yritysverkosto

Alueelle on myös luotu laaja yritysverkosto, mikä kehittää uusia ratkaisuja ilmastonsuojelun ja kiertotalouden toteuttamiseksi.

Kaupungin ja erityisesti LUT:n yhteistyönä on käynnissä paljon hankkeita ja toimintoja, joilla edistetään energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta sekä parannetaan ympäristön tilaa.